Conference – Life Writing and European Identities (A.S. Byatt)

Afbeelding: Barbara van Santen
Afbeelding: Barbara van Santen

November 16 , 2016
On the occasion of the awarding of the Erasmus Prize 2016 to A.S. Byatt

Essayprijsvraag Huizinga Instituut

Colour fields

Het Huizinga Instituut schrijft dit jaar voor de eerste maal een essayprijsvraag uit. Alle bij het Huizinga Instituut aangesloten promovendi en stafleden (met uitzondering van de juryleden) kunnen een essay in het Nederlands insturen van circa 2500 woorden. Voor de winnaar is er, naast een geldsom van €1000,- (duizend euro), een beloning in de vorm van de publicatie van het essay in het Tijdschrift voor Geschiedenis

Masterclass Thomas Maissen and Wyger Velema

eagle-as-symbol-of-our-country-2-crop

Visualizing Politics: Working with Images in Intellectual History Date: November 7, 2016 Time: 9:30-17:00 Venue: Potgieterzaal, University Library, Singel 425, 1012 WP Amsterdam Open to:  RMa students and PhD candidates Fee (non-members): 50 euro Credits: 1 ECTS for contributors, none for auditors Coordination: Lisa Kattenberg (UvA) and Lina Weber (UvA) Registration (Contributors can register by sending an email to huizinga-fgw@uva.nl) Register…  lees meer →

Conference – Life Writing and European Identities (A.S. Byatt)

Afbeelding: Barbara van Santen
Afbeelding: Barbara van Santen

November 16 , 2016
On the occasion of the awarding of the Erasmus Prize 2016 to A.S. Byatt

Masterclass – Kathy Eden (Columbia Univ. New York)

eden

November 4, 2016
Kathy H. Eden (Professor of English Literature and Professor of Classics, Columbia University) specializes in Renaissance humanism, history of rhetoric, hermeneutics, ancient literary theory, and history of classical scholarship. She studies the history of rhetorical and poetic theory in antiquity, including late antiquity, and the Renaissance, within the larger context of intellectual history and with an emphasis on the problems of reception. Her current project explores epistolary theory and the construction of letter collections in antiquity and the Renaissance

Werkgoep Egodocumenten – Lezing door Kees Boterbloem (Professor of History, University of South Florida)

Russia
Russia

21 oktober 2016
Kees Boterbloem studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 1994 aan de McGill University in Montreal. Hij doceert nu aan de University of South Florida, Tampa USA.

PhD Conference Autumn 2016

Promovendisymposium

4 & 5 Oktober 2016
Tijdens dit symposium presenteren derdejaars promovendi van diverse universiteiten (een deel van) hun onderzoek. In deze presentatie komen het doel, de probleemstelling en de gebruikte methode van onderzoek aan de orde

Pagina 1 van 512345