Masterclass Prof. Michael Rothberg (University of California)

Memory-3

September 23, 2016
This masterclass is organized by The Huizinga Institute and The Amsterdam School for Heritage, Memory and Material Culture (AHM) at the University of Amsterdam, Utrecht Forum for Memory Studies at Utrecht University, and Royal Netherlands Historical Society (KNHG). Masterclass Coordinator: Dr. Ihab Saloul

Essayprijsvraag Huizinga Instituut

Colour fields

Het Huizinga Instituut schrijft dit jaar voor de eerste maal een essayprijsvraag uit. Alle bij het Huizinga Instituut aangesloten promovendi en stafleden (met uitzondering van de juryleden) kunnen een essay in het Nederlands insturen van circa 2500 woorden. Voor de winnaar is er, naast een geldsom van €1000,- (duizend euro), een beloning in de vorm van de publicatie van het essay in het Tijdschrift voor Geschiedenis

PhD Conference Autumn 2016

Promovendisymposium

4 & 5 Oktober 2016
Tijdens dit symposium presenteren derdejaars promovendi van diverse universiteiten (een deel van) hun onderzoek. In deze presentatie komen het doel, de probleemstelling en de gebruikte methode van onderzoek aan de orde

Cursus Cultuurhistorisch Onderzoek (CCO) | Research into Cultural History Course

CCO

30 en 31 januari, 22 februari, 8 en 22 maart, en 5 en 19 april 2017. Eindsessie 24 mei 2017
Bestemd voor: Promovendi, verbonden aan het Huizinga Instituut
Eerstejaars promovendi verbonden aan het Huizinga Instituut worden automatisch aangemeld voor deze cursus.

Atelier – Wetenschappelijk recenseren

Recenseren-1

Maart 2017, TBA
Het schrijven van recensies van wetenschappelijk werk hoort bij de taken van een academicus. Het gaat daarbij enerzijds om het beoordelen van de waarde van een studie voor het vak. Anderzijds worden vakgenoten erdoor op de hoogte gesteld van een nieuwe publicatie. Vroeger was het usance dat vooral hoogleraren de recensies in vaktijdschriften voor hun rekening namen. Tegenwoordig wordt dit ook vaak aan promovendi gevraagd. Een recensie kan een boek maken of breken, en alleen al daarom is het van belang dat een recensent zich bezint op de eisen en voorwaarden van de kritiek.

Rome lezen: de toeristische stad

Rome-5

Twee weken in mei 2017, TBA
Geïnspireerd door het boek Steden lezen van de Duitse cultuurhistoricus Karl Schlögel richt deze cursus zich op de vraag: hoe wordt ‘de stad’ vanuit verschillende geesteswetenschappelijke en
sociaalwetenschappelijke disciplines gelezen? De stad kan worden opgevat als urbs, civitas en topos, dat wil zeggen als materiële ruimte, stedelijke samenleving en representatie. De belangrijkste intellectuele uitdaging is om deze drie dimensies op nieuwe manieren met elkaar te leren verbinden.

Course – Databases for young historians

Database-1

January 23, 24 & 25 and February 13 & 24, 2017
The goal of this course is to provide participants with elementary skills and knowledge to start working on their own database during the meetings and continue doing so independently afterwards. The course will be mostly practical, with candidates working with laptops on different organized tasks and homework assignments.

Pagina 1 van 41234