Netwerk Medische Geschiedenis

Sinds haar openingssymposium op 1 oktober 2010 organiseert het Netwerk Medische Geschiedenis twee tot drie maal per jaar colloquia waarin aan de hand van papers lopend onderzoek wordt becommentarieerd. Het netwerk is door promovendi opgericht om het contact tussen medisch historici in Nederland (en België) te intensiveren, onderlinge ideeën en inzichten uit te wisselen en de zichtbaarheid van medische geschiedenis als veld van onderzoek te vergroten. Daarbij wordt uitgegaan van een brede definitie van medische geschiedenis, met aandacht voor culturele, sociale en wetenschappelijke aspecten van geneeskunde en gezondheidszorg. Het netwerk werkt samen met het Huizinga Instituut en heeft een startsubsidie ontvangen van de Stichting Medische Geschiedenis.

De coördinatie van het Netwerk lag dit jaar in handen van drs. Kees-Jan van Klaveren (UvA), drs. Paul van Trigt (VU) en drs. Robert Vonk (VUmc). In het najaar van 2012 werd het team versterkt met Gregory Gourdin (KU Leuven).