Huizinga Instituut Mission Statement

Cultuurgeschiedenis is een brede, inclusieve en dynamische discipline, waarin voortdurend nieuwe specialismen ontwikkeld worden. Het Huizinga Instituut bevordert de studie van de cultuur in zijn historische manifestaties en dynamiek en vanuit een variëteit aan complementaire perspectieven.

De belangrijkste uitgangspunten zijn historiciteit en interdisciplinariteit.

Op het moment kent het onderzoek binnen het Huizinga Instituut speerpunten als:

 • cultureel nationalisme;
 • herinnering, erfgoed en identiteit;
 • wetenschapsgeschiedenis;
 • begripsgeschiedenis, geschiedenis van de politieke cultuur, en religieuze ontmoetingen.

Het Huizinga Instituut ondersteunt en bevordert academische gedachtewisseling op al deze terreinen van onderzoek. In de voorbije jaren heeft het Huizinga Instituut onderwijs verzorgd en initiatieven gesteund op de volgende terreinen:

Cultureel nationalisme, o.a.:

 • cultuurtransfer
 • culturele ‘golden ages’
 • identiteit in literatuur

Herinnering, erfgoed en identiteit, o.a.:

 • sociaal vergeten
 • omstreden erfgoed
 • mediageschiedenis
 • dynamiek van de literaire canon
 • geschiedenis van de emoties

De geschiedenis van de wetenschap en de geesteswetenschappen, o.a.:

 • circulatie van kennis
 • boekgeschiedenis

Begripsgeschiedenis, geschiedenis van de politieke cultuur, en van religieuze ontmoetingen, o.a.:

 • periodisering
 • canon
 • culturele ordening en dynamiek