Projectgroep ‘New approaches to European Women’s Writing’

Het doel van deze projectgroep is het bijeenbrengen van onderzoekers die zich bezighouden met vrouwelijke auteurs vóór ca. 1900: hun positie (als categorie en individueel), hun publicaties en de receptie daarvan. Het gaat om schrijfsters uit de diverse landen van Europa, met name diegenen onder hen die ook internationaal actief waren en/of erkenning vonden. Het onderzoek naar deze vrouwen en hun (soms internationale) dialoog met lezers en lezeressen kan plaatsvinden binnen het virtuele kader van een online databank, waaraan ook een publicatiesite verbonden is. Dat biedt de mogelijkheid – voor wie daarvan het belang inziet – om de eigen onderzoeksgegevens met collega’s te delen. Binnen deze gemeenschappelijke ‘werkplek’ kan het onderzoek plaatsvinden vanuit verschillende invalshoeken. Onderling contact is daarom waardevol. Zie verder www.womenwriters.nl

Deze projectgroep is onderdeel van het internationale samenwerkingsproject, eveneens getiteld “New approaches to European Women’s Writing”, dat in het leven is geroepen dankzij de ondersteuning van NWO (een internationaliseringsproject (2007-2010). Sinds oktober 2009 worden de werkzaamheden voortgezet met Europese financiering, als COST Action IS0901, onder de titel ‘Women Writers In History. ‘Grant Holder’ is het Huygens Instituut-KNAW Den Haag. Op dit moment (augustus 2010) nemen er ca. 80 onderzoekers uit 24 landen aan deel.

De samenwerking en ook de Huizinga-projectgroep wordt gecoördineerd door Suzan van Dijk. De projectgroep organiseert voor haar leden, voor de buitenlandse deelnemers in dit project en voor andere belangstellenden minimaal een keer per jaar een studiedag met lezingen. Deze vindt plaats in de maand november: de zogenaamde NEWW-November-Meeting. Dit jaar vindt deze plaats op 3 december. Vanuit NEWW en COST-WWIH wordt ook jaarlijks minstens één internationaal congres georganiseerd. Dit jaar vindt dit plaats inMadrid(11-13 november).

  • Contactpersoon: Dr. Suzan van Dijk
  • E-mail: suzan.van.dijk@huygensinstituut.knaw.nl