Projectgroep Tijdschriftstudies

De projectgroep Tijdschriftstudies is een samenwerkingsverband voor onderzoekers die tijdschriften als object of bron in hun onderzoek gebruiken. Opgericht in 1994, wil de projectgroep wetenschappers over de grenzen van de disciplines heen met elkaar in contact brengen om te discussiëren over theorie, methodologie en praktijk van het tijdschriftonderzoek, onder meer via het wetenschappelijk tijdschrift TS•>Tijdschrift voor tijdschriftstudies.

Het belang van tijdschriften als historische bron en als object van wetenschappelijk onderzoek wordt door wetenschappers in toenemende mate erkend. Tijdschriften zijn immers bij uitstek de spiegel of barometer van het literaire, politieke en maatschappelijke leven in een gegeven periode en vormen cruciale instrumenten in de productie, verspreiding en consumptie van cultuur. Afhankelijk van de doelgroep of maatschappelijke geleding waarbinnen zij functioneren, vormen zij een wetenschappelijk belangwekkend peillood voor verschuivingen in het literaire, politieke en maatschappelijke leven en denken. Bestudering van deze ‘instruments of culture’ vormt een wezenlijke bijdrage aan de literaire en culturele geschiedschrijving.

In de 21e eeuw zijn digitale technieken bij het ordenen en analyseren van onderzoeksmateriaal niet meer weg te denken. Het materiaal zelf is bovendien steeds vaker in digitale vorm beschikbaar, waardoor het niet alleen langer bewaard, maar ook sneller, gemakkelijker en geraffineerder doorzocht en geanalyseerd kan worden. Toch staat de toepassing van al deze mogelijkheden nog in de kinderschoenen en blijkt er behoefte aan uitwisseling van ervaringen. Precies daarin hoopt de projectgroep Tijdschriftstudies een rol te kunnen spelen. 

TS·>Tijdschrift voor tijdschriftstudies is een digitaal wetenschappelijk tijdschrift. Sinds de oprichting als papieren tijdschrift in 1997, wil het blad niet alleen onderzoekers en andere belangstellenden in staat stellen kennis te nemen van recente ontwikkelingen in het tijdschriftonderzoek, ook hoopt het dit onderzoek impulsen te geven door een podium te bieden aan jonge onderzoekers en jaarlijkse symposia te organiseren.

In TS·>, dat twee maal per jaar wordt uitgebracht, verschijnen artikelen over veelal Nederlands en Vlaams onderzoek naar tijdschriften als bron en object van wetenschappelijke studie, interviews, recensies van recent verschenen studies, signalementen, congresverslagen en onderzoeksberichten. TS·> wordt financieel mede mogelijk gemaakt door subsidies van het Lucas Ooms Fonds. Zie ook: www.tijdschriftstudies.nl.