Werkgroep Erfgoed, Toerisme en Identiteit

De werkgroep ‘Erfgoed, toerisme en identiteit’ wordt gecoördineerd door de stafleden Hendrik Henrichs (UU), Jan Kolen (VU) en Rob van der Laarse (UvA/VU). Regelmatig worden er in samenwerking met ministeries en maatschappelijke koepelorganisaties congressen op dit gebied georganiseerd. In samenwerking met VU-CLUE en Amsterdam University Press is met ingang van 2010 eveneens een internationale monografiereeks Landscape & Heritage Studies gestart. In voorbereiding is een in 2011 onder redactie van Kolen en Van der Laarse te verschijnen Reader Landscape and Heritage. Theoretical Perspectives. De activiteiten integreren de onderzoeksterreinen Cultuurprocessen in context, Nationale identiteit en beeldvorming en Opvattingen en vormen in literatuur en kunsten.

Tevens zijn er raakvlakken met de werkgroep Visuele Cultuur, en wordt er samengewerkt met verschillende partners op het terrein van onderzoek naar het erfgoed van de Tweede Wereldoorlog, zoals binnen het onderzoekscluster Heritage & Memory of Conflict & War aan de VU, en in de NWO programma’s Dynamics of Memory (2009-2015) en Terrorscapes (2011-2013), een internationaal programma over de Europese transnationale herinneringscultuur dat aan de VU wordt uitgevoerd in samenwerking met de herinneringscentra Westerbork en Vught, het NIAS (KNAW), Stichting Paradox en de International Task Force Holocaust Museums & Memorials. Ook wordt vanuit UvA, UU en de VU voor de komende jaren gewerkt aan internationale samenwerking met de universiteiten Lille en Valenciennes, het lectoraat toerismestudies aan de Hogeschool Zuid (Maastricht) en enige Belgische universiteiten, aan een internationaal programma Heritage, Museums & Identity.