Werkgroep Oral History

De werkgroep Oral history bestaat uit junior en senior onderzoekers met belangstelling voor het oproepen en analyseren van persoonlijke herinneringen in de bredere context van herinneringsculturen.  De groep komt een aantal keer per jaar bij elkaar, waarbij lopend onderzoek en actuele ontwikkelingen in het vakgebied worden besproken, soms rond een specifiek thema. Naast aandacht voor de theorie en praktijk van oral history komt ook de invloed van digitale technologie op het vakgebied aan bod. Kijk voor een indruk onder ‘Vorige bijeenkomsten ’.

Het doel van de werkgroep is het entameren van reflectie en discussie over mondelinge geschiedenis als bron en methode, en het versterken en zichtbaar maken van het vakgebied. Dat doen we onder meer door raakvlakken op te zoeken tussen verschillende contexten waarin met mondelinge bronnen wordt gewerkt: discipline-overstijgend en zowel binnen als buiten de academie. Experts en belangstellenden van andere disciplines en van buiten de academie zijn dan ook nadrukkelijk uitgenodigd om aan de bijeenkomsten deel te nemen.

Coördinator is Dienke Hondius. Daarnaast bestaat het organiserend team uit Barbara Henkes  en Susan Hogervorst.  Aanmelden voor de mailinglist: huizinga@uu.nl

Agenda

Vorige bijeenkomsten

Op 13 juni 2019 vond in Utrecht de meest recente bijeenkomst van de Werkgroep Oral History plaats. Vijf oral historians van diverse pluimage vertelden in een korte presentatie waar ze mee bezig zijn. Hierop volgde een rondetafeldiscussie met oud-deelnemers aan de Huizinga Oral History Course van Selma Leydesdorff. Het volledige programma en de (te downloaden) presentaties zijn hier te vinden.

Lopend oral history onderzoek in Nederland

Wilt u uw onderzoeksproject hier vermeld zien, stuur een mail naar huizinga@uu.nl.

Internationaal

De internationale oral history-vereniging: https://www.oralhistory.org/

Alles over oral history en digitale technologie: https://oralhistory.eu/