Werkgroep Oral History

De werkgroep Oral history bestaat uit onderzoekers en docenten met belangstelling voor het oproepen van persoonlijke herinneringen door middel van interviews, het creëren van mondelinge bronnen, en het analyseren daarvan in de bredere context van herinneringsculturen. De groep komt een aantal keer per jaar bij elkaar, waarbij lopend onderzoek en actuele ontwikkelingen in het vakgebied worden besproken, soms rond een specifiek thema. Naast aandacht voor de theorie en praktijk van oral history komt ook de invloed van digitale technologie op het vakgebied aan bod.

De werkgroep bevordert  reflectie en discussie over mondelinge geschiedenis als bron en methode, en beoogt tevens het versterken en zichtbaar maken van het vakgebied. Dat doen we onder meer door raakvlakken op te zoeken tussen verschillende contexten waarin met mondelinge bronnen wordt gewerkt: discipline-overstijgend en zowel binnen als buiten de academie. Experts en belangstellenden zijn dan ook nadrukkelijk uitgenodigd om aan de bijeenkomsten deel te nemen.

Coördinatoren zijn Dienke Hondius (Vrije Universiteit Amsterdam), Barbara Henkes (Rijksuniversiteit Groningen) en Susan Hogervorst (Open Universiteit/Erasmus Universiteit Rotterdam). Contact en aanmelden voor de mailinglist: huizinga@uu.nl, ook als u uw onderzoeksproject of bijeenkomst op deze site vermeld wilt zien.

Agenda

Vorige bijeenkomsten 

Lopend oral history onderzoek in Nederland 

Internationaal 

Literatuur