Werkgroep Verenigingsgeschiedenis

Het doel van deze werkgroep is het bijeenbrengen van onderzoekers die zich bezighouden met de geschiedenis van verenigingsleven en civil society van de achttiende tot en met de twintigste eeuw en het stimuleren van dit onderzoek in bredere kring. Het onderzoek naar vormen van sociabiliteit is mogelijk vanuit een grote diversiteit aan invalshoeken, zoals de burgerlijke cultuur, het ontstaan en het functioneren van de civil society en de publieke sfeer, de politieke cultuur, het verzuilingsproces en de culturele infrastructuur. De uitwisseling van onderzoeksmethoden en theorieën in deze werkgroep stimuleert daardoor onderzoekers om hun eigen resultaten in te passen in bredere interpretatiekaders. De werkgroep beheert een e-maillijst van ca. 120 personen, enkele tientallen daarvan zijn actieve leden.

De werkgroep is in 2001 opgericht vanuit de behoefte van enkele onderzoekers om hun onderzoeksmateriaal in een bredere context te plaatsen en te presenteren en om contact te leggen met andere kenners van verenigingsgeschiedenis. De werkgroep wordt gecoördineerd door een stuurgroep waarin momenteel de volgende personen zitting hebben: Maartje Janse (UL), voorzitter; Geerten Waling (UL), secretaris; en Peter van Dam (UvA). De werkgroep organiseert voor haar leden en andere belangstellenden minimaal een keer per jaar een studiedag met lezingen.