Werkgroep Visuele Cultuur

De Werkgroep Visuele Cultuur is een platform voor onderzoekers en docenten op het terrein van visuele cultuur en beheerders van audiovisuele collecties. Ter bevordering van een interdisciplinaire,  vernieuwende methodiek in het onderzoek van beeldcultuur organiseert  de Werkgroep Visuele Cultuur workshops waarin onderzoekers hun  projecten presenteren, thematische studiedagen, en internationale  conferenties die – indien mogelijk – uitmonden in publicaties.

Het onderzoek en onderwijs in ‘Visuele Cultuur’,  ‘Bildwissenschaften’ en ‘Visual Culture Studies’ ondergaat momenteel grote veranderingen. Moderne mediatechnologieën en de digitalisering van audiovisueel materiaal spelen hierin een grote rol. Steeds meer beeldmateriaal wordt gedigitaliseerd en voor wetenschap en onderwijs beschikbaar gesteld. Audiovisueel materiaal is voor onderzoekers en andere gebruikers daardoor gemakkelijker te vinden, en onderzoeksresultaten en expertise worden op nieuwe manieren bereikbaar. Daarnaast verandert door de digitalisering de manier waarop mensen deelnemen aan de productie en receptie van kunst en cultuur. In online-omgevingen ontstaan nieuwe gemeenschappen die zich audiovisueel materiaal op nieuwe manieren toeëigenen.

Wat zijn de culturele gevolgen van dit proces? Hoe beïnvloedt de grotere beschikbaarheid de waardering van beeldmateriaal? Leidt de toegankelijkheid van beeldmateriaal tot nieuwe perspectieven op het verleden?  En wat is de invloed hiervan op de canonisering van beeldbronnen? Musea en andere instellingen presenteren hun audiovisueel materiaal in gevariëerde vormen om bezoekers aan te trekken. Op welke manier worden kijkers hier aangesproken en wat betekent dit voor de status van het beeldmatieraal als bron? En tenslotte, wat betekenen veranderingen op het gebied van beeldproductie voor de grenzen tussen professionele en amateurproducties en tussen wetenschappelijke en artistieke toepassingen?

De Werkgroep Visuele Cultuur wil bij de behandeling van deze actuele vragen, onderzoekers van uiteenlopende disciplines bijeenbrengen.  Bij de spannende uitdaging die deze  theoretische en methodologische kwesties vormen, is een interdisciplinaire samenwerking zeer gewenst.

  • Contactpersonen: Marieke Hendriksen en Marrigje Rikken
  • E-mail:  m.m.a.hendriksen[at]rug.nl en m.e.rikken[at]hum.leidenuniv.nl
  • LinkedIn groep.