Bernini en de interdisciplinariteit van de kunsten: theatraliteit van de Romeinse Barok

Koninklijk Nederlands Instituut Rome
30 april – 14 mei 2018

Handboeken over de Italiaanse Barok noemen steevast als een van de belangrijke karakteristieken dat deze stijl ‘theatraal’ is. Dat deze kunst, volgens het retorische principe ‘docere, delectare, movere’, alle middelen inzette om de beschouwer te overweldingen en te overtuigen, is inmiddels gemeengoed. Maar hoe werd dat gedaan, en welke disciplines moesten kunstenaars beheersen dan wel incorporeren door samenwerking met anderen, om aan de wensen van hun illustere opdrachtgevers tegemoet te komen?

Om de theatraliteit van de Barok te doorgronden gaat deze cursus in op de werkplaats en de sociale context van Gianlorenzo Bernini, de meest getalenteerde beeldhouwer van de 17de eeuw – maar hij was meer dan dat. Als architect, schilder, schrijver van toneelstukken, impresario, acteur en wellicht componist speelde hij als ‘cultureel ondernemer’ avant la lettre een cruciale rol in de ontwikkeling van de Barok. Zijn werkplaats was een broedplaats van nieuw talent en vooral een plek van artistiek experiment. Deze cursus, bedoeld voor studenten kunstgeschiedenis, theaterwetenschappen, muziekwetenschap, literatuurwetenschap en aanverwante disciplines, zal de kruisbestuiving van de verschillende kunstvormen onder de loep nemen die aan de basis ligt van de interdisciplinariteit van de Barok.