Select Page

Bijeenkomst Projectgroep Egodocumenten

Vrijdag 23 februari 2018 – 14.00-17.00
Universiteitsbibliotheek – Potgieterzaal
Singel 425 1012 WP Amsterdam 

Lezingen:

Fred Lotgering
De levensgeschiedenis van een Nederlandse kinderemigrant naar Zuid-Afrika in de 19e eeuw’ . De autobiografie van Gerrit Lotgering (1844-1928).

Coen van ‘t Veer
‘Narud, de Maleijer’, G.W.H. Panchauds sensatieroman Licht- en schaduwbeelden uit het hedendaagsch Amsterdam (1878-1881) en de eerste Indonesische held uit de Indische letterkunde.

Rondvraag

Borrel

***

Informatie en (niet verplicht) aanmelden:

Rudolf Dekker
Email: rdekker123[at]gmail.com
Website: www.egodocument.net