Select Page

Bijeenkomst Projectgroep Egodocumenten

1 maart 2019, 14:00 uur (inloop vanaf 13:30)
Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (Potgieterzaal), Singel 425

Programma

  • Lezing door Alle de Jonge over het Nederlands Adelsboek en het Nederlands Patriciaat  als verscholen bron voor biografisch onderzoek.
  • Lezing door Peter Buijs over geluk en identiteit in egodocumenten tussen ca. 1500 en 1850.
    (In vervolg op zijn boek De eeuw van het geluk. Nederlandse opvattingen over geluk ten tijde van de Verlichting, 1658-1835 (Hilversum: Verloren, 2007)
  • Lezing door Wim Denslagen over zelfreflectie en opvatting over het schrijverschap bij beroemde geschiedschrijvers en bij beroemde auteurs van autobiografieën.
    (In vervolg op zijn boek Historisch introspecties. Geschiedschrijvers over geschiedschrijver (Den Haag: Uitgeverij U2pi, 2018).
  • Rondvraag
  • Borrel

Informatie en (niet verplicht) aanmelden:

Rudolf Dekker
Email: rdekker123@gmail.com
Website: www.egodocument.net