Select Page

Call: Dr H. Enno van Gelder lezing en onderzoeksbeurs 2021 – DL: 31 January 2021

Met de H.E. van Gelder Onderzoeksbeurs wordt beoogd interdisciplinair onderzoek naar munten, bankbiljetten en penningen van een impuls te voorzien. De beurs heeft een waarde van € 10.000 en stelt de onderzoeker (m/v) in de gelegenheid gesteld een publicatie voor te bereiden en aan de hand daarvan vervolgonderzoek vorm te geven. Daarnaast zal de onderzoeker de onderzoeksresultaten in het najaar presenteren tijdens de jaarlijkse Van Gelderlezing.

Interdisciplinair onderzoek
Uitgangspunt voor de Van Gelderlezing zijn munten, bankbiljetten en penningen. Deze objecten hebben sinds de oudheid vorm gegeven aan samenlevingen en bieden tal van aanknopingspunten voor wetenschappers die geïnteresseerd zijn in politieke, sociaaleconomische en culturele ontwikkelingen gedurende de afgelopen millennia.

Onderzoekers afkomstig uit verschillende disciplines, zoals de letterkundige, (kunst-) historische en sociaal-wetenschappelijke, zijn van harte uitgenodigd om mee te dingen naar de Van Gelderbeurs.
Schriftelijke sollicitaties, bestaande uit een onderzoeksvoorstel en CV, dienen vóór 31 Januari 2021 te worden gericht aan de secretaris van het KNGMP, e-mail info@koninklijkgenootschap.nl

Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze ook aan dit adres richten.

Meer informatie is hier te vinden.