Call: Uitgeverij Verloren/Johan de Witt-scriptieprijs 2020 (DL: 26 September 2020)

Voor de zevende keer reikt de historische vereniging Vrienden van De Witt een prijs uit voor de beste universitaire geschiedenisscriptie die betrekking heeft op de Republiek der Nederlanden in de zeventiende eeuw. Dit jaar gebeurt dat samen met Uitgeverij Verloren te Hilversum (www.verloren.nl) en Elsevier Weekblad. De prijs heeft als doel historisch onderzoek naar dit belangrijke tijdvak te stimuleren. Nadere toelichting is te vinden op www.vriendenvandewitt.nl.

 

Studenten die mee willen dingen naar deze prijs, dienen hun afgeronde scriptie vóór 26 september 2020 te mailen naar scriptieprijs@vriendenvandewitt.nl (in Word of als pdf). Zowel bachelor- als masterscripties, in het Nederlands en in het Engels, komen in aanmerking. Ze mogen niet ouder zijn dan drie jaar en kunnen slechts één keer worden ingediend.

 

De prijs voor de beste masterscriptie bestaat uit een oorkonde, een bedrag van € 1.500,–, een boekenpakket van Elsevier Weekblad inclusief jaarabonnement én een jaar lidmaatschap Vrienden van De Witt. Voor de beste bachelorscriptie geldt een aanmoedigingsprijs van € 200,–.

Een samenvatting van de winnende scriptie wordt gepubliceerd in Elsevier Weekblad en op de websites van Uitgeverij Verloren, Elsevier Weekblad en Vrienden van De Witt. De overige genomineerde scripties ontvangen het boekenpakket. De prijsuitreiking zal plaatsvinden op zaterdag 23 januari 2021.

 

De jury bestaat uit dr. E.C.M. Huysman, voorzitter (Huygens ING-KNAW), dr. P. Brandon (VU), dr. G. de Bruin (UU), dr. M.A. Ebben (UL), dr. J.W. Koopmans (RUG) en dr. J. van Tol (UvA). Secretaris is dr. L.H. de Jonge (WU). Voor meer informatie kunt u mailen naar info@vriendenvandewitt.nl of bellen met de secretaris, tel. 0612317957.