Invitation next meeting Huizinga Working Group on Utopia and Social Dreaming: Lecture by dr. Vera Alexander – 11 December 2019, Groningen

Invitation: next meeting Huizinga Institute Working Group on Utopia and Social Dreaming in Connected and Entangled Perspective

 

Entangled Gardens: Heterotopian Relationality in Romesh Gunesekera’s The Prisoner of Paradise (2012)

Dr. Vera Alexander
Senior Lecturer, European Languages and Cultures
University of Groningen

Location & time:

Room 015 at the OBS 23 (Oude Boteringestraat 23) on Wednesday December 11, from 14:00-16:00.

Lecture organised by the Huizinga Instituut Working Group on Utopia and Social Dreaming: Joppan George, “Colonial Airmindedness: Views from British India” – 25 November 2019, Leiden

Leiden University Modern South Asia Seminar and the Huizinga Instituut Working Group on Utopia and Social Dreaming in Connected and Entangled Perspective
present:
Joppan George, “Colonial Airmindedness: Views from British India”

Time and Venue: Mon 25 November, 17:00  – 19:30, Het Verbarium, Leiden University

Please join us for the talk and the reception.

Abstract
“Colonial Airmindedness: Views from British India”
In the canonical Western historiography on airmindedness or air sense, much ink has been spilt on the spectacle of flight made available through literature, cinema, and radio. Air shows and aerial pageants became much-celebrated events wherein, at the price of an entrance ticket, the citizens had mass edification in airmindedness. In a progressive, utopian way, in the West, aviation was the consummate object of technological progress. In that the airminded citizenry demonstrated a “technically oriented form of patriotic ideology,” often, the optics of airmindedness was tinted in nationalist hues. This article provincializes airmindedness by shifting the focus on normative Western narratives that privileged the innovations in laboratories and the genius of airmen to listen to the colonial subjectivities’ awareness of aviatic practices. How did the political consciousness of the colonial subjects address their interest in, and articulate their grasp of, modernity’s emblematic high technology? This article charts the course of airmindedness and the birth of the aerial being in India through a reading of the counter-archive of historical romances, memoirs, radio broadcasts, phrasebooks, travelogues, hoaxes, and rumors to recuperate the colonial subjects’ self-fashioning of technological modernity. An aerial being in the interwar India, the presentation contends, was forged from proximate discursive, material, and experiential engagement with the colonial policies of aviation as much as by piloting and flying.

Bio
Joppan George is a postdoctoral fellow in the International Institute for Asian Studies, at Leiden University. He is working on a cultural history of British imperial ecology produced through aerial vision in the 1920s and 1930s. He earned a PhD in History from Princeton University in June 2019 for his dissertation Airborne Colony: Culture and Politics of Aviation in India, 1910-1939.

Nieuws Werkgroep NEWW: verslag lancering website Correspondance d’Isabelle de Charrière / Brieven van Belle van Zuylen

Zaterdag 26 oktober vond in Het Utrechts Archief de lancering plaats van de website Correspondance d’Isabelle de Charrière / Brieven van Belle van Zuylen. Dit is een project dat wordt gerealiseerd binnen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (KNAW), onder leiding van Suzan van Dijk en Madeleine van Strien-Chardonneau.

Belle van Zuylen, 18e-eeuws schrijfster en aanvoerster van de Utrechtse Literaire Canon, is vooral beroemd door haar uitgebreide correspondentie, gevoerd in het Frans. Slechts een klein gedeelte is ook in het Nederlands (in boekvorm) beschikbaar. Afgelopen zaterdag is een begin gemaakt met de online publicatie van alle brieven, in eerste instantie in het Frans (maar in gemoderniseerde spelling). Geleidelijk aan zullen daaraan vertalingen worden toegevoegd.

De afgelopen jaren is door een aantal vrijwilligers, de meesten lid van het Genootschap Belle van Zuylen, gewerkt aan de voorbereiding van deze publicatie: op basis van scans van de Oeuvres complètes, uitgegeven door Van Oorschot (1979-84) pasten zij de spelling en de layout aan, en voegden annotaties toe.

Aangezien het gaat om ruim 2600 brieven, vindt de publicatie in etappes plaats, te beginnen in deze Maand van de Geschiedenis, die als thema heeft: “ZIJ/HIJ”. Als eerste zijn nu de 199 brieven beschikbaar, waarvan de handschriften in Nederland zijn, namelijk in: Nationaal Archief, Rijksarchief Gelderland, Het Utrechts Archief, Koninklijke Bibliotheek en Literatuurmuseum.

Voorafgaand aan de openstelling van de website vond een klein symposium plaats waarin vier sprekers (V/M) ingingen op het belang van Belle van Zuylen en van deze correspondentie – voor het cultuurhistorisch onderzoek, voor de geschiedenis van Utrecht, voor hedendaagse schrijfsters die door Belle van Zuylen’s voorbeeld worden geïnspireerd, en voor “gewone” lezers (M/V).

Na een korte inleiding waarin Kaj van Vliet (rijksarchivaris, Het Utrechts Archief) wees op de rol die Belle van Zuylen, samen met Anna Maria van Schurman, speelt in de recentelijk vernieuwde vaste tentoonstelling, ging Suzan van Dijk (projectleider) in op Belle’s dikwijls geciteerde uitspraak “Ik heb geen talent voor ondergeschiktheid”: de brieven die zich in Nederland bevinden, veelal gericht aan haar eigen Nederlandse familie, laten eigenlijk ook wel andere kanten zien dan alleen die van de “rebelse meid”, en zijn om die reden zeer interessant.

Naar aanleiding van zijn recent verschenen Belle van Zuylen. Een leven in Holland, sprak Kees van Strien over Gijsbert Jan van Hardenbroek, lid van een Utrechtse regentenfamilie, en enkele van diens vrienden en tijdgenoten, van wie hij dagboeken en correspondenties heeft bestudeerd. Met name deze Hardenbroek moeten we wel zien als een “slachtoffer van Cupido dankzij Belle”.

Dirk van Miert (leider van het project SKILLNET aan de UU) gaf een bevestigend antwoord op de vraag of Belle van Zuylen ook burgeres was van de toenmalige Republiek der Letteren. Hij vergeleek haar met twee tijdgenotes van Belle, over wie door zijn studenten onderzoek is verricht: Hyleke Gockinga en Etta Palm. De eerste beheerste vele talen, en werd een “tweede Schurman” genoemd. De tweede correspondeerde o.a. met raadpensionaris Van der Spiegel (die ook in brieven van Belle voorkomt). Zij woonde ruim 20 jaar in Parijs en kwam in salons die Belle ook bezocht: in één van Belle’s brieven (nr. 2310) wordt zij genoemd – niet bij naam, maar als “intrigante hollandaise”.

Vervolgens ging Josephine Rombouts (inmiddels bekend vanwege Cliffrock Castle, en haar verblijf op dit Schotse kasteel) in op de enorme indruk die alleen al de eerste paar zinnen van Belle van Zuylen’s eerste brief, in de bundel Ik heb geen talent voor ondergeschiktheid, op haar maakten, toen zij als 19-jarige op kamers ging wonen en met het oog op dat nieuwe leven (waarvoor ook een pedaalemmer nodig was) het boek aanschafte.

Tenslotte werd de website met de digitale editie Correspondance d’Isabelle de Charrière/Brieven van Belle van Zuylen: charriere.huygens.knaw.nl onthuld en kort toegelicht. Daarbij lag enige nadruk op het feit dat het hier gaat om Work in Progress, en dus op de mogelijkheid – voor geïnteresseerden die vertrouwd zijn met de Franse taal, en belangstelling hebben voor literatuur en geschiedenis – om zich bij de verdere werkzaamheden te laten betrekken. Naast de “Nederlandse” zijn er nog alle andere brieven, die zich in Zwitserland (vooral) en elders bevinden: veel daarvan zijn inmiddels bewerkt, maar er is ook nog heel wat te doen…..  Neem eventueel contact op met onderstaande adressen.

suzan.van.dijk@huygens.knaw.nl; madeleinevanstrien@yahoo.fr.

Huizinga-werkgroep NEWW: Uitnodiging bijeenkomst “Belle van Zuylen: haar brieven online!” – Utrecht, 26 October 2019

De Huizinga-werkgroep NEWW (New approaches to European Women’s Writing) vraagt graag uw aandacht voor de volgende uitnodiging:

Het Utrechts Archief en Huygens ING nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij de bijeenkomst “Belle van Zuylen: haar brieven online!” op zaterdag 26 oktober in Het Utrechts Archief aan de Hamburgerstraat 28, Utrecht. De uitnodiging en het programma zijn hier te downloaden. U kunt zich aanmelden voor deze feestelijke middag via publiek@hetutrechtsarchief.nl.

 

Sprekers (M/V) zijn:

· Kaj van Vliet (rijksarchivaris, Het Utrechts Archief)

· Suzan van Dijk (projectleider)

· Kees van Strien (auteur van o.a. Isabelle de Charrière (Belle de Zuylen) Early Writings New Material from Dutch Archives, 2005)

· Dirk van Miert (projectleider SKILLNET Universiteit Utrecht)

· Josephine Rombouts (auteur van o.a. Cliffrock Castle, 2018)

 

Drinks with the Huizinga PhD/ReMa Council – Utrecht, 10 October 2019

Drinks!

This October, the PhD/ReMa Council is starting a new tradition. Over the course of the academic year, we will be organizing a couple of social gatherings for PhD’s and ReMa students. These will give you the opportunity to visit a (historic) place in the Netherlands you may have never been before, or to freely discuss topics that are relevant to you. Perhaps even more important, they will provide a relaxed atmosphere for you to get to know your peers at the Huizinga Institute a little better – whether you’re a first-year ReMa or a seventh-year (gulp…) PhD!

Our first get-together will be on Thursday 10 October, at 17:00 (5 p.m.) in Janskerkhof 13, 0.06 (Stijlkamer) (please note the time change: we will not start at 4 pm as previously announced). Join us and mingle with your fellow Huizinga historians, and perhaps we can try to answer difficult questions like ‘What is the Huizinga Institute for?’

Please let us know (huizinga@uu.nl) if you fancy attending, so we have an idea of how many people will show up.

Seminar ‘How to work with Sammelbände? Understanding the van Buchell collection’ (1 ECTS)

How to work with Sammelbände? Understanding the van Buchell collection.

UCMS Seminar on Premodern Reading Cultures

11 October 2019, Special Collections, Utrecht University Library

Huizinga members can participate for 1 ECTS.

 

Sammelbände, that is to say volumes of printed texts created at the request of their buyers, were a ubiquitous phenomenon in in fifteenth- and sixteenth-century Europe. Surprisingly, they have not been studied as such yet. Because they can be studied from many angles, Sammelbände are of interest for scholars of many disciplines, from Antiquity to the early modern period. They touch on topics as diverse as the reception of Ancient authors in later periods; the material features of the Sammelbände that inform us on medieval and early modern binding practices; the rescue of medieval fragments preserved in the bindings; premodern reading practices (annotating books, claiming ownership, circulating books in a network of readers)… Another crucial question lies in the way we can use digital humanities to make these items more accessible to a large audience, with a system of digitisation and of description of the volumes in library and research databases.

The one-day seminar will consist of papers around one specific collection of Sammelbände kept at Utrecht University Library, the van Buchell collection, as well as other examples and perspectives that will allow reflecting on the new methodologies and tools we can use to study these objects. There will also be a presentation of books from the van Buchell collection.

RMA students and PhD students can receive 1 ECTS via the Huizinga Institute for attending the Seminar and writing a synthesis of what they will have observed and learned during the day.

The workshop is free of charge (lunch and coffee breaks included) but is limited to 35 participants. Please register before October 7, 2019, via this link: https://forms.gle/LEeWFUNURXGyZehg9

 

Organisation: Katell Lavéant (k.laveant@uu.nl) & Ann-Marie Hansen (a.m.m.hansen@uu.nl)

 

More information on the workshop (see PDF)

 

Programme

Friday 11 October 2019 – Bucheliuszaal, Utrecht University Library (Uithof Science Campus, 6th floor)

 

9:30-10:00: welcome and coffee

 

Morning session: (re)discovering the van Buchell collection

10:00-10:10: Opening – Bart Jaski: The van Buchell collection: a tale of misers and cheaters

10:10-10:50: Malcolm Walsby: Analysing the riches of the van Buchell Sammelbände

10:50-11:10: Bart Jaski: From manuscript to maculature: the unique testimony of van Buchell’s books

11:10-11:50: Katell Lavéant & Ann-Marie Hansen: Traces of use: how readers left their marks in the Van Buchell volumes

 

12:00-13:00: lunch

13:00-14:30: book presentation (two groups for better access to the books)

 

Afternoon session: beyond van Buchell

14:30-15:10: John Tholen: Reading classical mythology: a case study of an early modern Sammelband

15:10-15:50: Arja Firet: Old books and new technologies: the challenges and potential of digitisation and digital humanities

15:50-16:00: conclusions

 

 

Afscheidscollege professor Wijnand Mijnhardt (UU)

Hoogleraar Vergelijkende Wetenschapsgeschiedenis Wijnand Mijnhardt, voormalig voorzitter van het Huizinga Instituut, is voornemens afscheid te nemen met het houden van een college, getiteld

Een Republikeinse erfenis

Alle belangstellenden worden hartelijk uitgenodigd tot het bijwonen van dit college in de Aula van het Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht. Na afloop is vanaf 17.00 uur een receptie in de Senaatszaal van het Academiegebouw. Graag bericht van uw komst aan A.denDaas@uu.nl

Hoogleraren die wensen mee te lopen in het cortège – bij voorkeur in een toga van de eigen instelling – wordt verzocht dit te laten weten aan de pedel (pedel@uu.nl). Het cortège wordt om 16.00 uur opgesteld in de Senaatszaal (togakleedkamer zaal 1.7).

Invitation first meeting Huizinga Instituut Working Group ‘Utopia and Social Dreaming in Connected and Entangled Perspective’

The Huizinga Instituut Working Group Utopia and Social Dreaming in Connected and Entangled Perspective has formally begun its activities. More on this group can found here.
Our first session will discuss an article by our group member Carolien Stolte: ‘”The People’s Bandung”: Local Anti-imperialists on an Afro-Asian Stage’, Journal of World History, Volume 30, Numbers 1-2, June 2019, pp. 125-156. https://doi.org/10.1353/jwh.2019.0015
Place and Time:
Conference room of the Institute for History,  Huizinga Building,  Doelensteeg 16, Leiden University, Leiden
Monday, 23 September 2019, 16.00h
 We welcome outside participants. Please register by emailing huizinga@uu.nl and B.Bagchi@uu.nl.

Huizinga-Masterclass ‘Using food in (post)colonial research: possibilities and methodological challenges’ – 1 ECTS

Huizinga-Masterclass ‘Using food in (post)colonial research: possibilities and methodological challenges’ by Professor Katarzyna Cwiertka (Leiden University)

Date: 15 & 16 November 2019

 

Unfortunately, this Masterclass is fully booked. Please contact us at Huizinga@uu.nl if you would like a spot on the waiting list.

 

Masterclass

This masterclass is part of the symposium ‘(Post)colonial foodways: creating, negotiating, and resisting transnational food systems’ (attendance required). The masterclass seeks to address two issues. First of all, to explore the ways in which food can enrich a research project on a topic that is not necessarily focused on food. The second objective is to discuss the challenges posed by engaging in a historical study of food. This masterclass is organized in collaboration with the Rural and Environmental History Group at Wageningen University and with Allard Pierson, Collections of the University of Amsterdam.

Preparation:

Write a short essay (400-500 words), in which you engage in the first issue, based on the assigned readings. If possible, try to integrate your own research project in the answer as well. Submit the essay no later than 1 November and be prepared to discuss it in class.

Deadline: Friday 1 November 2019.

Literature (will be provided):
Locher-Scholten, E., “Summer Dresses and Canned Food, European Women and Western Lifestyle” (Chapter 4). In Women and the Colonial State: Essays on Gender and Modernity in the Netherlands Indies, 1900-1942, 121-150. Amsterdam: Amsterdam University Press 2000.

Cwiertka, Katarzyna J. 2010. “Dining-out in the Land of Desire: Colonial Seoul and the Korean Culture of Consumption”. In Consuming Korean Tradition in Early and Late Modernity: Commodification, Tourism and Performance, ed. L. Kendall, 21-38. Honolulu: University of Hawaii Press.

Symposium

Because of their troubling and complex legacy, colonial foodways have become an essential theme in recent histories of transnational food production, consumption and trade practices from early modern mercantilism to the present. By shifting the focus from two-way colonizer-colonized relationships towards (post)colonial networks and their various nexuses, truly transnational histories are emerging that decenter Europe and go beyond traditional narratives.

Food history and (post)colonial history intersect in various ways. Theories about exploration and exploitation offer insights into (proto)capitalism and the consumption of commodities, the agency of populations in the Global South, the transfer of food technologies, and the ecological impact of restructuring and repurposing vast areas of land. Studying material culture and (post)colonial food customs, furthermore, advances an in-depth understanding of the historical negotiation of identities and ideologies. The hybridization of national and migrant cuisines, culinary (neo)colonialism, and shifting perceptions of gastronomic ‘authenticity’ all underwrite the continuing influence of the colonial era on how we speak about food and, subsequently, about ourselves.

This year’s Symposium encourages scholars from all relevant fields of research to explore the continuing relevance of the links between (post)colonial studies and food history.

Attending the symposium (both days) is a mandatory part of the masterclass.

 

Date & time:
Symposium: 15 November: 9.00 – 17.30 & 16 November: 9.30 – 12.30
Masterclass: 16 November: 14.00 – 16.00

Venue:
Symposium: Aula, University of Amsterdam, Singel 411, 1012 XM Amsterdam
Masterclass: Werkgroepenruimte, Allard Pierson, Oude Turfmarkt 129, 1012 GC Amsterdam

Masterclass open to: Research MA students and PhD candidates who are a member of a Dutch national research school

ECTS: 1. The Huizinga Instituut issues certificates after successful participation.

Maximum no. of participants: 12

Language: English

Costs: None. Symposium fee included.

Coordination: Ingrid de Zwarte, Joke Mammen.

Huizinga-Masterclass ‘De casus Beverland: uitdagingen van cultuurhistorisch onderzoek naar een veelzijdige persoon’ (1 ECTS)

Huizinga-Masterclass ‘De casus Beverland: uitdagingen van cultuurhistorisch onderzoek naar een veelzijdige persoon’

Vrijdag 25 oktober 2019

1 ECTS. Het Huizinga Instituut verstrekt een certificaat na deelname.
Maximaal aantal deelnemers: 10
Voertaal: Nederlands
Kosten: Geen. Borrel en lunch inclusief.
Registreer hier.

Op 25 oktober 2019 herdenken we de publicatie van Hadriaan Beverlands meest beroemde boek, zijn arrestatie en zijn verbanning in 1679 in de plaats waar hij werd opgepakt, vastgehouden en berecht: Leiden. Tijdens het symposium ‘Niet zomaar een zondaar – 340 jaar Hadriaan Beverland (1650-1716)’, dat wordt georganiseerd in samenwerking met het Scaliger Instituut en Huizinga Instituut, zullen verschillende (kunst)historici, die zich in het heden en het verleden met Beverland hebben beziggehouden, voor het eerst bij elkaar komen om te praten over Beverlands leven, studies, en kunst.

Voor PhD’s en RMA-studenten (verbonden aan een Nationale Onderzoekschool) is het mogelijk om aan het symposium deel te nemen als masterclass. Zij worden van harte uitgenodigd om de casus Beverland onder de loep te nemen in relatie tot hun eigen onderzoek. Tijdens de bijeenkomst worden verschillende kanten van deze vrijzinnige geleerde belicht: hij was een eigenwijze persoonlijkheid, geleerde humanist, Bijbelcriticus, kunstkenner en handelaar, liefhebber van vrouwen, prenten en de klassieke literatuur. Hoe ga je hiermee om als onderzoeker? En hoe kom je los van de biografie en werk je toe naar een breder argument? Tijdens het symposium zullen we ingaan op deze en gerelateerde vragen en van gedachten wisselen over de uitdagingen van het belichten van de geschiedenis van een uniek persoon in cultuurhistorisch onderzoek.

Organisatie: Karen Hollewand (UU) en Joyce Zelen (RKD, Fondation Custodia)

 

Voorbereiding

Van studenten en promovendi die deelnemen aan de masterclass wordt verwacht dat zij vooraf de geselecteerde literatuur over Hadriaan Beverland lezen en een reactie op een van de papers voorbereiden. Verder wordt een actieve deelname aan de discussies verwacht. Na afloop verstrekt het Huizinga Instituut certificaten van deelname (1 ECTS).

 

Programma symposium ‘Niet zomaar een zondaar: 340 jaar Hadriaan Beverland’

Symposium over het leven, de studies en de kunstverzameling van een vrijzinnige geleerde

 

09.30 – 10.15 Ontvangst met koffie in de Vossiuszaal

10.15 – 12.30:

Karen Hollewand – 340 jaar Hadriaan Beverland: verleden en toekomst

Henk Nellen – Erudiete exegese of pedante lariekoek: Adriaan Beverlands visie op de overlevering van de Bijbeltekst

Floris Verhaart – Het perspectief van katholieke zijde: Beverland, Leonard Ryssenius, en de Index librorum prohibitorum

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 15.30

Bernhard Schirg – Clitoris Monologues: Beverland, antiquarianism and the male construction of Lesbian sexuality

Truusje Goedings – Adriaan Beverland als bibliofiel: zijn Libri Illustrati ‘per Dirck Jansen van Santen’

Joyce Zelen – ‘Misgeboorten uit verdorven hersenen’: de prentcollages en knipsels van Hadriaan Beverland

15.30 – 16.00 Koffie

16.00 – 17.00 Beverland stadswandeling

17.00 Borrel in De Vergulde Kruik

 

Symposium: Vossiuszaal, Universiteitsbibliotheek (Witte Singel 27, 2311 BG Leiden)

Stadswandeling: start bij de Universiteitsbibliotheek, eindigt in De Vergulde Kruik

Borrel: De Vergulde Kruik (Haarlemmerstraat 22, 2312 GA, Leiden)

 

 

PhD Conference Autumn 2019

Date: 15 & 16 October 2019
Venue: Dominicanenklooster Huissen
Open to: PhD candidates and RMA-students (exclusive for Huizinga members)
ECTS, only for PhD candidates: 3 (with presentation), 1 (auditor)

Registration: Huizinga staff members, ReMa students and PhD candidates are more than welcome to join this conference as auditors. Register here

Third-year PhD candidates who are members of the Huizinga Instituut present (a part of) their research at this conference. Their talks will be discussed by coreferents (who have been invited by the candidates themselves) and the audience.

Preliminary programme:

Programme Huizinga PhD Conference

 

Tuesday 15 October 2019

 

10:15  Welcome and introduction

Chair: Prof. dr. Arnoud Visser

10:30  Sabine Waasdorp (University of Amsterdam)
Creating, embodying and rejecting the ‘Black Legend’ Spaniard. Hispanophilia and Hispanophobia in sixteenth century Dutch and English literature
Referent: Prof. dr. Ton Hoenselaars

11:30 Michel van Duijnen (VU University Amsterdam)
From artless to artful: illustrated histories on the Eighty Years’ War in the seventeenth-century Dutch Republic
Referent: Dr. Marianne Eekhout

12:30 Lunch

Chair: t.b.a.

13:45 How to publish your PhD thesis? A round table on publication strategies in cultural history

Chair: Anna-Luna Post. Discussants: Marc Beerens (Uitgeverij Vantilt), Marianne Eekhout (Dordrechts Museum), Lennert Savenije (RU) and Wendel Scholma (Uitgeverij Brill).

 

What is the best strategy for publishing your PhD thesis and how can you make it happen? The question is easier asked than answered. Partly this has to do with the nature of the genre: originally written as proof of scholarly competence, the PhD thesis does not always make a successful book. Partly, however, it is also a question of subject matter and approach. In this round table we will discuss publication strategies in cultural history at large, exploring relevant questions about aims, practices and timing, such as: What readership, exactly, should you try to address? How do you approach a publisher or series editor? And also on a more strategic level: how could publishing your thesis contribute to shaping your future career? Do you need to be pragmatic and swift, or is it better to revise and rewrite before submitting to a more selective publisher? The round table will include former PhD candidates, professional publishers, and academic editors.

 

14:45 Laura van Hasselt (University of Amsterdam)
The Invisible Urban Innovator: Piet van Eeghen (1816-1889) and the Modernization of Amsterdam in the Nineteenth Century
Referent: Annet Mooij

15:45 Coffee and tea

Chair: t.b.a.

16:00 David Veltman (Rijksuniversiteit Groningen)
Felix de Boeck (1898-1995). A transnational biography of an artist who never travelled
Referent: Prof. Hubert van den Berg, Palacký University in Olomouc, Czech Republic

17:00 Drinks and dinner

 

Wednesday 16 October 2019

Chair: t.b.a.

10:15 Anna-Luna Post (Utrecht University)
Early Modern Fame and its Risks
Referent: Prof. dr. Inger Leemans

11:15 Heleen over de Linden (Rijksuniversiteit Groningen)
Why former president of Ukraine, Viktor Yanukovych, decided on 21 November 2013 not to sign the association agreement with the EU
Referent: t.b.a.

12.15 PhD-ReMa Council

 

12:30 Lunch

Chair: t.b.a.

13:45 Pieter van den Heede (Erasmus University Rotterdam)
Skipping the boring concentration camp? A focus-group study on how players reflect on ludic representations of the Holocaust
Referent: Dr. Ralf Futselaar

14:45 Tim van Gerven (University of Amsterdam)
“The Age of Severance is Over”: Scandinavism in Historical Fiction in the Mid-Nineteenth Century
Referent: Dr. Petra Broomans

 

15:45 Coffee and tea

 

16:00 Workshop organized by the Huizinga PhD-ReMa council:

Dirk Alkemade (Universiteit Leiden)

Inclusiever voetnoten. In hoeverre reproduceren wij onze kennisbias door altijd of vaak naar dezelfde grote namen te verwijzen in onze voetnoten?

 

17:00  Drinks

 

 

Uitnodiging Projectgroep Egodocumenten: lezing door Koos-jan de Jager

Uitnodiging Projectgroep Egodocumenten Huizinga Instituut

Vrijdag 20 september 14.00 – 17.00

Locatie: zaal F2.11C van het Bushuis

Kloveniersburgwal 48, 1012 CX Amsterdam

Lezing door Koos-jan de Jager

Denken en schrijven over geloof en oorlogsgeweld. Religie in de Indonesische oorlog (1945-1950)

Geweld tijdens de oorlog in Indonesië tussen 1945 en 1950 staat volop in de belangstelling van wetenschappers en media. Religie is een belangrijk, maar onderbelicht aspect van deze oorlog. In deze lezing ga ik in op de religieuze ervaringen van Nederlandse militairen in Indonesië. Wat betekende geloof voor hen? Hoe gingen zij om met hun geloof te midden van oorlog en geweld? Hoe keken zij aan tegen religieuze diversiteit? Werd religie gebruikt om de oorlog te rechtvaardigen? Wat is eigenlijk de rol van religie in oorlogstijd? Om deze vragen te beantwoorden zijn egodocumenten essentieel. Zij bieden unieke inzichten in het geloofsleven van militairen en hun denken over God, kerk en oorlog. Aan de hand van een variëteit aan egodocumenten – van een persoonlijk verslag van de moord op een protestantse zendeling tot een brief van een Nederlandse militair die zijn dominee laat weten geen lid meer te willen zijn van de kerk – geeft deze lezing nieuwe inzichten in de oorlog in Indonesië.

Koos-jan de Jager is als promovendus verbonden aan het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) aan de Vrije Universiteit Amsterdam waar hij werkt aan een proefschrift over de rol van religie in de Indonesische oorlog, 1945-1950.

 

Inlichtingen en aanmelden (niet verplicht)

Rudolf Dekker

Van Breestraat 116 (boven)

1071 ZV Amsterdam

Email: rdekker123@gmail.com

 

 

 

Foto: Tropenmuseum

Keynote lectures Prof. dr. Dominic Sachsenmaier (Georg-August University Göttingen) and Prof. dr. Andrew Fitzmaurice (University of Sydney) – Utrecht, 3-4 July 2019

The Huizinga Institute welcomes auditors to two keynote lectures in the Huizinga Summer School 2019, ‘Macro versus Micro: The Challenges of Global Intellectual History’:

  

Prof. dr. Dominic Sachsenmaier (Georg-August University Göttingen)

Wednesday 3 July 2019, Academiegebouw Utrecht

Programme: 09.00-9.30: registration and coffee/tea | 9.30-9.40: introduction | 9.40-10.40: lecture | 10.40-11.00 Q&A

 

‘Writing the Global History of a Man Who Never Traveled’

 Combining global historical and micro-historical perspectives opens up new opportunities for the individual researcher but it also brings new challenges. This talk will present some experiences with writing the book “Global Entanglements of a Man Who Never Traveled. A Seventeenth-Century Chinese Christian and his Conflicted Worlds” which was published by Columbia University Press in 2018. It also presents some key arguments of the latter – for instance the idea that we need to pay more attention to the power constellations (local and global) that shaped the religious exchanges during that epoch in the history of Chinese Christianity.

 Bio: Dominic Sachsenmaier holds a chair professorship in “Modern China with a Special Emphasis on Global Historical Perspectives” at Göttingen University/Germany. Before coming to Göttingen in 2015, he held faculty positions at Jacobs University, Duke University as well as the University of California, Santa Barbara. One of his monographs is “Global Perspectives on Global History. Theories and Approaches in a Connected World” (Cambridge UP, 2011). Dominic Sachsenmaier is one of the three editors of the book series „Columbia Studies in International and Global History“ (Columbia UP). He is also the president of the US-based Toynbee Prize Foundation and an elected member of the European Academy of Sciences and Arts.

 

 

Prof. dr. Andrew Fitzmaurice (University of Sydney)

Thursday 4 July 2019, Academiegebouw Utrecht

Programme: 09.00-9.30: registration and coffee/tea | 9.30-10.30: lecture | 10.30-11.00 Q&A

 

Micro-Intellectual History and the Limits of the Global Turn

Drawing on his forthcoming book, Professor Andrew Fitzmaurice will advocate an approach combining ‘Micro-Intellectual History’ and social history of ideas. Questioning recent developments in the fields of global intellectual history’ and longue durée intellectual history, he will conclude with some critical perspectives on the societal relevance of the global turn.

 Bio: Prof. Fitzmaurice’s research has focused upon the ideologies of European empires. His early work concerned the political ideas of early American colonisation. More recently, he has been concerned with Europeans’ justifications for the appropriation of land and sovereignty in the non-European world from the sixteenth century through to the twentieth. His current research project focuses on the role of the British nineteenth-century jurist Sir Travers Twiss in the justification of the Congo Free State. He is the author of: Sovereignty, Property and Empire, 1500-2000 (Cambridge: CUP, 2014); Humanism and America: An intellectual history of English colonisation, 1500-1625 (Cambridge: CUP, 2003). Recent publications include ‘Scepticism of the Civilizing Mission in International Law’, In: M. Koskenniemi, W. Rech, M. Jimenez Fonseca (eds.), International Law and Empire: Historical Explorations (Oxford: OUP).

 

 Registration for one or both lectures is free, but seating is limited. Please register here for Prof. Sachsenmaiers lecture, and here for Prof. Fitzmaurice’s lecture. Also open to non-students. 

  

Looking forward to seeing you on 3 and 4 July. For questions, don’t hesitate to contact the Huizinga office.

 

The Huizinga Institute at the Historicidagen 2019

This summer, the Huizinga Institute takes part in the Historicidagen 2019 in Groningen (22-24 August). We will organize a round table discussion (in Dutch) and are present with a stand on the ‘Informatiemarkt’ from 22 to 24 August.

We welcome initiatives and ideas for the stand from PhD candidates, ReMa-students and senior members. If you would like to participate, please contact the Huizinga office (huizinga@uu.nl).

 

Huizinga’s ‘Rondetafeldiscussie’, Friday 23 August 2019, 16:00 – 17:30 uur

In de afgelopen veertig jaar heeft cultuurgeschiedenis een stormachtige carrière doorlopen. Waar in de jaren zeventig cultuur een ondergeschikte rol innam ten opzichte van politiek en economie, is de cultuurgeschiedenis aan het begin van de 21e eeuw niet meer weg te denken. De cultural turn en de vele parallelle turns die hierop volgden (spatial, transnational, material) hebben het landschap ingrijpend beïnvloed. Soms leidt dit zelfs tot de kritiek dat ‘cultuur’ al te dominant is geworden. Wat precies bindt de cultuurgeschiedenis als benadering? Wat heeft ze de huidige en nieuwe generaties historici precies te bieden?

In deze ronde tafel, georganiseerd door het Huizinga Instituut, de landelijke onderzoeksschool voor cultuurgeschiedenis, gaan experts hierover in debat, met elkaar, maar vooral ook met de deelnemers in de zaal. Naast vragen over wat cultuurgeschiedenis is of zou moeten zijn, zal er aandacht zijn voor de complexe verhouding met wereldgeschiedenis. Biedt een mondiaal perspectief nog ruimte voor de bestudering van lokale en regionale rituelen, conflicten en betekenisgeving, of is het bovenal een welkome verbreding voor een vaak al te westerse blik? Ook zal de uitwisseling van kennis binnen het veld aan de orde worden gesteld: wat kunnen (en moeten?) cultuurhistorici van de moderne tijd bijvoorbeeld nog leren van cultuurhistorici van de premoderne tijd? En vice versa?

Chair: Jan Hein Furnée

Discussants: Remieg Aerts, Inger Leemans, Judith Pollmann, Sophie van den Elzen

Bijeenkomst Werkgroep Oral History – 13 juni 2019

Bijeenkomst Werkgroep Oral History – 13 juni 2019

 

De Werkgroep Oral History van het Huizinga Instituut is terug van weggeweest en organiseerde op 13 juni 2019 een bijeenkomst over de stand van zaken en nieuwe plannen rond oral history. Vijf oral historians van diverse pluimage vertelden in een korte presentatie waar ze mee bezig zijn. Vervolgens vond een rondetafeldiscussie plaats met oud-deelnemers aan de Huizinga Oral History Course van Selma Leydesdorff. Daarnaast was er veel ruimte voor discussie en netwerken.

 

Datum en tijd: Donderdag 13 juni 2019, 14.00-16.00u (13.30u inloop), en aansluitend borrel.

Plaats: Utrecht, Drift 25, zaal 1.02.

 

 

Programma:

13.30    Inloop met koffie en thee

14.00    Welkom door Dienke Hondius

14.10    Korte inleiding over de stand van zaken m.b.t. Oral History door Barbara Henkes

14.30    Vijf korte presentaties van oral historians over praktische, inhoudelijke en technische aspecten van oral history in de huidige praktijk (zie hieronder). M.m.v. Cora Laan, John Exalto, Hüsnü Yegenoglu, Jan Bleyen en Arjan van Hessen. [Klik op de onderstreepte titels hieronder om de beschikbare presentaties te downloaden]

15.30   Rondetafeldiscussie met oud-deelnemers aan de Huizinga Oral History Course van Selma Leydesdorff: “(Hoe) heeft oral history jouw manier van geschiedbeoefening beïnvloed?”. Deelnemers: Marleen van den Berg (UvA/NIOD), Frederique Demeijer (VUA), Irene Geerts (OU), Nawal Mustafa (VUA) en Catherina Wilson (UL).

16.00    Afsluiting en borrel

 

Korte beschrijving presentaties:

Oral history in de klas

Cora Laan, Docent Geschiedenis/History Groen van Prinstererlyceum, Vlaardingen

 

Mondelinge geschiedenis heeft geen structurele plaats in het geschiedenisonderwijs in Nederland. Deze presentatie geeft een verslag van een oral history-project over verzuiling en ontzuiling voor leerlingen in vwo-5. Vooraf kregen de leerlingen les over verzuiling en instructie over hoe je interviewt. Hoe zorg je ervoor dat iemand zijn eigen verhaal vertelt en hoe check je of dat verhaal betrouwbaar is? Leerlingen oefenden in het gebruik en de waardering van bronnen. Het interview werd gefilmd of er werd een geluidsopname gemaakt. In het uiteindelijke verslag was de analyse een belangrijk onderdeel. Het bleek dat de leerlingen het interviewen in eerste instantie spannend, maar uiteindelijk erg leuk vonden.

 

Oral history en de levensloop van het kind

John Exalto, Vrije Universiteit Amsterdam (m.m.v. Floris van Berckel Smit, VU)

 

De naoorlogse geschiedenis van opvoeding, onderwijs en jeugdzorg is slecht ontsloten. Diverse archieven zijn verdwenen, berusten in onbekende staat bij instellingen of zijn slechts fragmentarisch overgeleverd. Oral history kan helpen deze geschiedenis verder te ontsluiten en kantelt bovendien het perspectief van de instelling naar de levensloop van het kind, waardoor ons inzicht in doelen en opbrengsten van pedagogisch handelen wordt verdiept.

 

De betekenis van ruimte en plaats in oral history

Hüsnü Yegenoglu, TU Eindhoven

 

In de sleutelwerken binnen de oral history is ruimte onbetwistbaar, maar dan vooral als de fysieke achtergrond van sociale en maatschappelijke structuren, individuele en sociale handelingen, politieke symbolen en politieke ideologieën. Dat verklaart ook waarom in deze werken ruimte niet als een esthetisch, cartografisch of morfologisch, maar vooral als een sociaal en historisch geconstrueerd fenomeen wordt gezien. In mijn pitch wil ik vooral de mnemonische betekenis van ruimte voor individuele en collectieve herinneringen zo precies mogelijk bespreken. Hiermee tracht ik een lacune in de orale geschiedbeoefening te vullen door de betekenis van ruimte bij het interpreteren van herinneringen een centrale positie te geven.

 

Over transcriberen

Jan Bleyen, KU Leuven, faculteit Architectuur 

 

Onvermijdelijk gaat er tijdens het transcriberen een en ander verloren, maar komen er ook nieuwe elementen bij. In uitgeschreven vorm neemt het verhaal minder op, maar ook méér. Elke transcriptie zit boordevol interpretaties en representaties, net als de vertelling zelf die we willen weergeven. Wat je ‘vertaling’ van het mondelinge (en dus vluchtige) vertellen naar het schriftelijke (en dus vaste) verhaal goed maakt hangt af van je doelstelling: ben je een bron aan het maken voor later gebruik of wil je zelf als onderzoeker aan de slag met het transcript? Ben je geïnteresseerd in het verhaal als verhaal of ligt je belangstelling eerder bij de inhoud dan bij de vertelwijze? In ieder geval is het belangrijk duidelijk te maken hoe je te werk gaat. Niet alleen het behoud van betekenis, zoals jij die tenminste hoort en interpreteert, is cruciaal, maar ook het behoud van het mondelinge karakter in de tekst. Omdat de lezer het moet stellen met een tekst, kun je die tekst inderdaad best zo goed mogelijk laten ‘spreken’.

 

Automatische spraakherkenningstechnologie

Arjan van Hessen, Universiteit Utrecht/UTwente/Clariah /Telecats (m.m.v. Max Broekhuizen, VU)

 

Automatische transcriptie wordt al een tijd gezien als dé oplossing voor het tijdrovende handmatige transcriberen van gesproken content. Mits de kwaliteit van geluidsopname goed is, de sprekers niet te veel door elkaar praten en de gesproken spraak redelijk (grammaticaal) correct is (d.w.z. enigszins vloeiende zinnen), dan kan de automatische spraakherkenning (ASR) zinvol worden ingezet. Het voordeel van het gebruik van ASR is dat extra informatie verkregen wordt: pauzes tussen de woorden, amplitudeverloop. Doordat er bovendien een directe link is tussen het woord (tekst) en de spraak (audio) kan op ieder moment naar de oorspronkelijke opnamen gesprongen worden, waardoor de onderzoeker ook kan horen hoe iets gezegd werd. Hoewel de herkenning van de emotie van de spreker nog niet helemaal uitontwikkeld is, kan tegenwoordig ook automatisch een emotieschatting verkregen worden, hetgeen weer extra mogelijkheden biedt. Zeker als het om grote hoeveelheden materiaal gaat.

In de lezing zal verder worden ingegaan op de mogelijkheden die de huidige spraakherkenning biedt voor het transcriberen van gesproken content, de zaken die (nog) niet gaan en (kort) op dingen die je kunt doen wanneer je eenmaal (redelijk) goede transcripties hebt.