Keynote lectures Prof. dr. Dominic Sachsenmaier (Georg-August University Göttingen) and Prof. dr. Andrew Fitzmaurice (University of Sydney) – Utrecht, 3-4 July 2019

The Huizinga Institute welcomes auditors to two keynote lectures in the Huizinga Summer School 2019, ‘Macro versus Micro: The Challenges of Global Intellectual History’:

  

Prof. dr. Dominic Sachsenmaier (Georg-August University Göttingen)

Wednesday 3 July 2019, Academiegebouw Utrecht

Programme: 09.00-9.30: registration and coffee/tea | 9.30-9.40: introduction | 9.40-10.40: lecture | 10.40-11.00 Q&A

 

‘Writing the Global History of a Man Who Never Traveled’

 Combining global historical and micro-historical perspectives opens up new opportunities for the individual researcher but it also brings new challenges. This talk will present some experiences with writing the book “Global Entanglements of a Man Who Never Traveled. A Seventeenth-Century Chinese Christian and his Conflicted Worlds” which was published by Columbia University Press in 2018. It also presents some key arguments of the latter – for instance the idea that we need to pay more attention to the power constellations (local and global) that shaped the religious exchanges during that epoch in the history of Chinese Christianity.

 Bio: Dominic Sachsenmaier holds a chair professorship in “Modern China with a Special Emphasis on Global Historical Perspectives” at Göttingen University/Germany. Before coming to Göttingen in 2015, he held faculty positions at Jacobs University, Duke University as well as the University of California, Santa Barbara. One of his monographs is “Global Perspectives on Global History. Theories and Approaches in a Connected World” (Cambridge UP, 2011). Dominic Sachsenmaier is one of the three editors of the book series „Columbia Studies in International and Global History“ (Columbia UP). He is also the president of the US-based Toynbee Prize Foundation and an elected member of the European Academy of Sciences and Arts.

 

 

Prof. dr. Andrew Fitzmaurice (University of Sydney)

Thursday 4 July 2019, Academiegebouw Utrecht

Programme: 09.00-9.30: registration and coffee/tea | 9.30-10.30: lecture | 10.30-11.00 Q&A

 

Micro-Intellectual History and the Limits of the Global Turn

Drawing on his forthcoming book, Professor Andrew Fitzmaurice will advocate an approach combining ‘Micro-Intellectual History’ and social history of ideas. Questioning recent developments in the fields of global intellectual history’ and longue durée intellectual history, he will conclude with some critical perspectives on the societal relevance of the global turn.

 Bio: Prof. Fitzmaurice’s research has focused upon the ideologies of European empires. His early work concerned the political ideas of early American colonisation. More recently, he has been concerned with Europeans’ justifications for the appropriation of land and sovereignty in the non-European world from the sixteenth century through to the twentieth. His current research project focuses on the role of the British nineteenth-century jurist Sir Travers Twiss in the justification of the Congo Free State. He is the author of: Sovereignty, Property and Empire, 1500-2000 (Cambridge: CUP, 2014); Humanism and America: An intellectual history of English colonisation, 1500-1625 (Cambridge: CUP, 2003). Recent publications include ‘Scepticism of the Civilizing Mission in International Law’, In: M. Koskenniemi, W. Rech, M. Jimenez Fonseca (eds.), International Law and Empire: Historical Explorations (Oxford: OUP).

 

 Registration for one or both lectures is free, but seating is limited. Please register here for Prof. Sachsenmaiers lecture, and here for Prof. Fitzmaurice’s lecture. Also open to non-students. 

  

Looking forward to seeing you on 3 and 4 July. For questions, don’t hesitate to contact the Huizinga office.

 

Bijeenkomst Werkgroep Oral History – 13 juni 2019

Bijeenkomst Werkgroep Oral History – 13 juni 2019

 

De Werkgroep Oral History van het Huizinga Instituut is terug van weggeweest en organiseerde op 13 juni 2019 een bijeenkomst over de stand van zaken en nieuwe plannen rond oral history. Vijf oral historians van diverse pluimage vertelden in een korte presentatie waar ze mee bezig zijn. Vervolgens vond een rondetafeldiscussie plaats met oud-deelnemers aan de Huizinga Oral History Course van Selma Leydesdorff. Daarnaast was er veel ruimte voor discussie en netwerken.

 

Datum en tijd: Donderdag 13 juni 2019, 14.00-16.00u (13.30u inloop), en aansluitend borrel.

Plaats: Utrecht, Drift 25, zaal 1.02.

 

 

Programma:

13.30    Inloop met koffie en thee

14.00    Welkom door Dienke Hondius

14.10    Korte inleiding over de stand van zaken m.b.t. Oral History door Barbara Henkes

14.30    Vijf korte presentaties van oral historians over praktische, inhoudelijke en technische aspecten van oral history in de huidige praktijk (zie hieronder). M.m.v. Cora Laan, John Exalto, Hüsnü Yegenoglu, Jan Bleyen en Arjan van Hessen. [Klik op de onderstreepte titels hieronder om de beschikbare presentaties te downloaden]

15.30   Rondetafeldiscussie met oud-deelnemers aan de Huizinga Oral History Course van Selma Leydesdorff: “(Hoe) heeft oral history jouw manier van geschiedbeoefening beïnvloed?”. Deelnemers: Marleen van den Berg (UvA/NIOD), Frederique Demeijer (VUA), Irene Geerts (OU), Nawal Mustafa (VUA) en Catherina Wilson (UL).

16.00    Afsluiting en borrel

 

Korte beschrijving presentaties:

Oral history in de klas

Cora Laan, Docent Geschiedenis/History Groen van Prinstererlyceum, Vlaardingen

 

Mondelinge geschiedenis heeft geen structurele plaats in het geschiedenisonderwijs in Nederland. Deze presentatie geeft een verslag van een oral history-project over verzuiling en ontzuiling voor leerlingen in vwo-5. Vooraf kregen de leerlingen les over verzuiling en instructie over hoe je interviewt. Hoe zorg je ervoor dat iemand zijn eigen verhaal vertelt en hoe check je of dat verhaal betrouwbaar is? Leerlingen oefenden in het gebruik en de waardering van bronnen. Het interview werd gefilmd of er werd een geluidsopname gemaakt. In het uiteindelijke verslag was de analyse een belangrijk onderdeel. Het bleek dat de leerlingen het interviewen in eerste instantie spannend, maar uiteindelijk erg leuk vonden.

 

Oral history en de levensloop van het kind

John Exalto, Vrije Universiteit Amsterdam (m.m.v. Floris van Berckel Smit, VU)

 

De naoorlogse geschiedenis van opvoeding, onderwijs en jeugdzorg is slecht ontsloten. Diverse archieven zijn verdwenen, berusten in onbekende staat bij instellingen of zijn slechts fragmentarisch overgeleverd. Oral history kan helpen deze geschiedenis verder te ontsluiten en kantelt bovendien het perspectief van de instelling naar de levensloop van het kind, waardoor ons inzicht in doelen en opbrengsten van pedagogisch handelen wordt verdiept.

 

De betekenis van ruimte en plaats in oral history

Hüsnü Yegenoglu, TU Eindhoven

 

In de sleutelwerken binnen de oral history is ruimte onbetwistbaar, maar dan vooral als de fysieke achtergrond van sociale en maatschappelijke structuren, individuele en sociale handelingen, politieke symbolen en politieke ideologieën. Dat verklaart ook waarom in deze werken ruimte niet als een esthetisch, cartografisch of morfologisch, maar vooral als een sociaal en historisch geconstrueerd fenomeen wordt gezien. In mijn pitch wil ik vooral de mnemonische betekenis van ruimte voor individuele en collectieve herinneringen zo precies mogelijk bespreken. Hiermee tracht ik een lacune in de orale geschiedbeoefening te vullen door de betekenis van ruimte bij het interpreteren van herinneringen een centrale positie te geven.

 

Over transcriberen

Jan Bleyen, KU Leuven, faculteit Architectuur 

 

Onvermijdelijk gaat er tijdens het transcriberen een en ander verloren, maar komen er ook nieuwe elementen bij. In uitgeschreven vorm neemt het verhaal minder op, maar ook méér. Elke transcriptie zit boordevol interpretaties en representaties, net als de vertelling zelf die we willen weergeven. Wat je ‘vertaling’ van het mondelinge (en dus vluchtige) vertellen naar het schriftelijke (en dus vaste) verhaal goed maakt hangt af van je doelstelling: ben je een bron aan het maken voor later gebruik of wil je zelf als onderzoeker aan de slag met het transcript? Ben je geïnteresseerd in het verhaal als verhaal of ligt je belangstelling eerder bij de inhoud dan bij de vertelwijze? In ieder geval is het belangrijk duidelijk te maken hoe je te werk gaat. Niet alleen het behoud van betekenis, zoals jij die tenminste hoort en interpreteert, is cruciaal, maar ook het behoud van het mondelinge karakter in de tekst. Omdat de lezer het moet stellen met een tekst, kun je die tekst inderdaad best zo goed mogelijk laten ‘spreken’.

 

Automatische spraakherkenningstechnologie

Arjan van Hessen, Universiteit Utrecht/UTwente/Clariah /Telecats (m.m.v. Max Broekhuizen, VU)

 

Automatische transcriptie wordt al een tijd gezien als dé oplossing voor het tijdrovende handmatige transcriberen van gesproken content. Mits de kwaliteit van geluidsopname goed is, de sprekers niet te veel door elkaar praten en de gesproken spraak redelijk (grammaticaal) correct is (d.w.z. enigszins vloeiende zinnen), dan kan de automatische spraakherkenning (ASR) zinvol worden ingezet. Het voordeel van het gebruik van ASR is dat extra informatie verkregen wordt: pauzes tussen de woorden, amplitudeverloop. Doordat er bovendien een directe link is tussen het woord (tekst) en de spraak (audio) kan op ieder moment naar de oorspronkelijke opnamen gesprongen worden, waardoor de onderzoeker ook kan horen hoe iets gezegd werd. Hoewel de herkenning van de emotie van de spreker nog niet helemaal uitontwikkeld is, kan tegenwoordig ook automatisch een emotieschatting verkregen worden, hetgeen weer extra mogelijkheden biedt. Zeker als het om grote hoeveelheden materiaal gaat.

In de lezing zal verder worden ingegaan op de mogelijkheden die de huidige spraakherkenning biedt voor het transcriberen van gesproken content, de zaken die (nog) niet gaan en (kort) op dingen die je kunt doen wanneer je eenmaal (redelijk) goede transcripties hebt.

 

Uitnodiging bijeenkomst Projectgroep Egodocumenten – 14 juni 2019

Uitnodiging Projectgroep Egodocumenten Huizinga Instituut

Vrijdag 14 juni  2019
Aanvang 14.00
Bushuis, Kloveniersburgwal 48 Amsterdam, Zaal E1.01E

Lezing door Bettine Siertsema over haar boek Eerste Nederlandse getuigenissen van de Holocaust 1945-1946, dat in 2018 verscheen bij uitgeverij Verbum. Vervolgens zal ze haar nieuwe project presenteren, een boek over de lotgevallen van Joodse diamantwerkers tijdens de oorlog. Daarbij wordt gebruikgemaakt van zowel geschreven egodocumenten als van oral history, nl videogetuigenissen van overlevenden, opgenomen rond 1995.

Verder rondvraag en overleg over het 20-jarige bestaan van de werkgroep komende jaar.

Met rondvraag en borrel na afloop

Met vriendelijke groet,

Informatie en aanmelden (niet noodzakelijk) bij:

Rudolf Dekker
dekker123@gmail.com

Valedictory lecture Prof. dr. Michael Wintle – Amsterdam, 26 June 2019

Valedictory lecture Prof. dr. Michael Wintle

On the occasion of achieving the emeritus status Prof. dr. Michael Wintle, Professor of Modern European History and former Director of the Huizinga Institute, will deliver his valedictory lecture “Eurocentrism and European Studies: a tale of caution and a celebration”.

Date: Wednesday 26 June 2019, at 16:00 hrs,
Location: Auditorium of the University, entrance Singel 411, corner Spui

Come discuss the curriculum of the Huizinga Institute!

Dear PhD and ReMa members of the Huizinga Institute,

Now that the Huizinga Institute has found a new home in Utrecht, it is time to consider how recent developments within the discipline of cultural history should shape the Institute’s educational programme. To keep up with the needs of the 21st century researcher, the Institute plans to implement structural changes to the teaching programme in the coming years.

But what are the needs of the next generation of cultural historians? More than ever, Huizinga’s board and programme team are open to suggestions for the content and setup of the curriculum. As PhD/ReMA Council, we would like your views on your ideal training programme.

For that purpose, we are organising a meeting on Thursday April 18th where we will introduce preliminary ideas about the future curriculum and underlying key issues.

This is a unique opportunity the share your views and help shape both your own education and that of future historians! What should the skill set of the 21st century cultural historian look like? Should the training of competencies like international research collaboration or the generation of social impact be part of the core curriculum? What are your expectations of the Huizinga Institute? How do you see your own position as young researcher in the institute?

We hope to spark a fruitful discussion among peers about what it means to be a young researcher in the field of cultural history in the Netherlands and what we expect from the Huizinga Institute. Since this intergenerational get-together of Huizinga researchers is a great occasion for more informal conversation on our lives and careers, we will conclude the afternoon with (free!) drinks.

When: Thursday April 18th, 15.30-17.00
Where: Drift 23, room 212

To give us an idea of how many of you will join, please RSVP (huizinga@uu.nl).

We hope to see many of you in Utrecht on April 18th!

The PhD/ReMA Council

Nathanje Dijkstra
David van Oeveren
Bob Pierik
Marleen Reichgelt
Didi van Trijp
Jon Verriet

Huizinga’s ReMA-PhD-council is looking for new members

Dear PhD and ReMA-candidates of the Huizinga Institute,

We have to announce the sad fact that two of the PhD-representatives and one ReMA-representative are leaving the council. Milou van Hout, Michel van Duijnen and Aimée Plukker will leave after years of service, to make place for the next generation of PhD and ReMA representatives. We are therefore looking for two new PhD-members and one new ReMA-member of the Huizinga ReMA-PhD-council. The council represents all Huizinga PhDs and ReMA students and forms both an official and unofficial link between the program team and the board of directors on the one hand and the PhD/ReMA community on the other. Tasks of the PhD/ReMA-representatives include, but are not restricted to: attending the program team meetings where the yearly curriculum is designed and decided upon, giving advice on future courses, evaluating given courses, conducting a yearly survey and keeping an eye on the communication between the Huizinga Institute and the PhD/ReMA-candidates.

If you are interested please drop us an e-mail (B.Th.Pierik@uva.nl) with a brief motivation and résumé. Let us know if you are interested before the 7th of February, so we can select new candidates before the 1st of March.

Best regards,

The Huizinga ReMA-PhD-council

Verhuisnieuws

Per 1 januari 2019 is het bureau van het Huizinga Instituut verhuisd van de Universiteit van Amsterdam naar de Universiteit Utrecht. Arnoud Visser is de nieuwe directeur. Hij wordt in die rol bijgestaan door Annelien Krul.

Nieuw postadres
Huizinga Instituut
Trans 10
3512 JK Utrecht

Bezoekadres
Huizinga Instituut
Trans 6, kamer 030
3512 JK Utrecht

Telefoon: 030 2536111
Nieuw emailadres: huizinga@uu.nl
Website: www.huizingainstituut.nl

Met hartelijke groeten,

Afke Berger, Paul Koopman, Annelien Krul, Arnoud Visser en Michael Wintle

Symposium ‘Cultuurgeschiedenis in Nederland: trends en perspectieven’

9 januari 2019
Utrecht (Sweelinckzaal, Drift 21 (0.05))

Het Huizinga Instituut verhuist per 1 januari 2019 naar Utrecht, na 23 jaar in Amsterdam. Met dit symposium op woensdag 9 januari willen we deze verandering markeren en Afke Berger, Paul Koopman, en Michael Wintle bedanken.

Programma

15.45 – 16.00
Inloop

16.00 – 16.15
Welkom (Arnoud Visser)

De betekenis van Michael Wintle en Paul Koopman voor het Huizinga Instituut (Judith Pollmann)

16.15 – 17.00
Inleiding Remieg Aerts ‘Alles is Cultuur‘, gevolgd door een rondetafeldiscussie met Remieg Aerts, Sophie van den Elzen, Willem Frijhoff en Inger Leemans, o.l.v. Jan Hein Furnée.

17.00
Borrel

Toegang vrij; iedereen welkom. Wel graag aanmelden bij huizinga-fgw@uva.nl

Bijeenkomst Projectgroep Egodocumenten

1 maart 2019, 14:00 uur (inloop vanaf 13:30)
Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (Potgieterzaal), Singel 425

Programma

  • Lezing door Alle de Jonge over het Nederlands Adelsboek en het Nederlands Patriciaat  als verscholen bron voor biografisch onderzoek.
  • Lezing door Peter Buijs over geluk en identiteit in egodocumenten tussen ca. 1500 en 1850.
    (In vervolg op zijn boek De eeuw van het geluk. Nederlandse opvattingen over geluk ten tijde van de Verlichting, 1658-1835 (Hilversum: Verloren, 2007)
  • Lezing door Wim Denslagen over zelfreflectie en opvatting over het schrijverschap bij beroemde geschiedschrijvers en bij beroemde auteurs van autobiografieën.
    (In vervolg op zijn boek Historisch introspecties. Geschiedschrijvers over geschiedschrijver (Den Haag: Uitgeverij U2pi, 2018).
  • Rondvraag
  • Borrel

Informatie en (niet verplicht) aanmelden:

Rudolf Dekker
Email: rdekker123@gmail.com
Website: www.egodocument.net

Inaugural lecture Monika Baár (Leiden University) – ‘Disabling the Iron Curtain’

Disabling the Iron Curtain
An Alternative Perspective on (Central) Europe

14 December 2018
16:00 – 17:00
Academiegebouw Leiden (Rapenburg 73)

The Iron Curtain has become one of the most powerful and persistent metaphors in European historiography. But is it also an accurate notion? Huizinga member Monika Baár will argue in her inaugural lecture that time has come to go beyond Cold War binaries and biases. By taking as its vantage point the history of an understudies group – persons with disabilities – it will propose an alternative way for studying postwar European history. Revisiting the Iron Curtain through this new lens, the lecture will reveal that often what connected people across both sides of the Iron Curtain was way more significant than what divided them.

Registration via this link.

Bijeenkomst projectgroep Egodocumenten met Dirk Schoon en Annette Faber

Vrijdag 9 november 2018
14:00 – 17:00 (inloop vanaf 13:30)
Amsterdam, Roeterseiland (gebouw J/K, zaal 3.50)

Lezingen

Dirk Schoon
Hollanders in de Eeuwige Stad, 1300-1703
Het verblijf van apostolisch vicaris Petrus Codde en het proces dat daar tegen hem werd gevoerd volgens de dagboeken van hemzelf en zijn reisgenoten.

Annette Faber
Elise van Calcar en haar (autobiografische) geschriften (als bronnen in het kader van haar biografie).

Inlichtingen

Rudolf Dekker
Van Breestraat 116
1071 ZV Amsterdam
Tel.020-6719651

 

Oratie – Prof. dr. Lotte Jensen

Vrijdag 2 november 2018 om 15.45 uur
Aula Radboud Universiteit Nijmegen

Prof. dr. Lotte Jensen, hoogleraar aan de Radboud Universiteit / Faculteit der Letteren met de leeropdracht Nederlandse
literatuur- en cultuurgeschiedenis en staflid van het Huizinga Instituut, zal in een
academische zitting op vrijdag 2 november 2018 om
15.45 uur precies haar ambt aanvaarden, met het
uitspreken van haar rede getiteld:

Wij tegen het water
Een eeuwenoude strijd

De rector magnificus nodigt u uit deze academische
plechtigheid bij te wonen. De oratie vindt plaats in
de Aula van de Radboud Universiteit. Aansluitend
wordt een receptie gehouden.

U kunt zich aanmelden tot 22 oktober a.s. via
www.ru.nl/jensen
Na uw aanmelding ontvangt u enkele dagen voor
de oratie een toegangsbewijs. Op vertoon hiervan
heeft u toegang tot de zaal.

Bijeenkomst Projectgroep Egodocumenten

Vrijdag 18 mei 2018 – 14.00-16.30
COMM – Museum voor Communicatie
Zeestraat 82, 2518 AD Den Haag

De bijeenkomst vindt plaats in Den Haag, in het Museum voor Communicatie (vroeger PTT-museum), waar Pieter Stokvis een lezing houdt over zijn nieuwe boek, dat onder meer gebaseerd is op de in het museum bewaarde brieven.

Programma

14.00
Opening

14.15
Lezing Pieter Stokvis, “Brieven als bron”

14.45
Presentatie Poste restante 1780-1920 van Pieter Stokvis (uitgeverij Aspekt)

14.50
Koos Havelaar of Ruben Verwaal over De Brienne collectie en brievencollecties in het museum

15.00
Thee en koffie

15.30
Rondleiding

16.30
Sluiting

Informatie en aanmeldingen

Rudolf Dekker
Email: rdekker123[at]gmail.com
Website: www.egodocument.net

Bijeenkomst Projectgroep Egodocumenten

Vrijdag 23 februari 2018 – 14.00-17.00
Universiteitsbibliotheek – Potgieterzaal
Singel 425 1012 WP Amsterdam 

Lezingen:

Fred Lotgering
De levensgeschiedenis van een Nederlandse kinderemigrant naar Zuid-Afrika in de 19e eeuw’ . De autobiografie van Gerrit Lotgering (1844-1928).

Coen van ‘t Veer
‘Narud, de Maleijer’, G.W.H. Panchauds sensatieroman Licht- en schaduwbeelden uit het hedendaagsch Amsterdam (1878-1881) en de eerste Indonesische held uit de Indische letterkunde.

Rondvraag

Borrel

***

Informatie en (niet verplicht) aanmelden:

Rudolf Dekker
Email: rdekker123[at]gmail.com
Website: www.egodocument.net