Bijeenkomst Netwerk Oral History – Beklemd in de scharnieren van de Tijd

Datum: 19 januari 2018
Tijd: 15.00-17.00 uur, aansluitend borrel
Locatie: Oost-Indisch Huis – E0.14C, Kloveniersburgwal 48, Amsterdam
Registratie gewenst: huizinga-fgw@uva.nl
De voertaal van de middag is Nederlands

Het Netwerk Oral History nodigt U allen uit voor een presentatie van het onderzoek ‘Beklemd in de scharnieren van de Tijd’, Beleid, praktijk en ervaringen van afstand ter adoptie door niet gehuwde moeders in Nederland tussen 1956 en 1984. Onder leiding van prof. Jan de Kok werkte een groep onderzoekers in de winter 2016/2017 aan dit onderzoek in opdracht van het Ministerie voor Veiligheid en Justitie.

Zij maakten gebruik van interviews en wij vroegen hen waarin en hoe de informatie anders was dan die van geschreven stukken die ook werden onderzocht. Dit is bij uitstek een gelegenheid voor onderzoekers die aarzelen of zij zullen gaan interviewen om zicht te krijgen op de afweging.

De informatie in het rapport geeft een goed beeld van de veranderende moraal ten aanzien van vrouwen die vaak jong, al dan niet gedwongen werden hun kind af te staan. Hoe kijken zij daarop terug, hoe ging dat en hoe verwerkten zij wel of niet hun gemis?

Sprekers: Evelien Walhout (UvL), Jacques Dane (Onderwijsmuseum), Yuliya Hilevych (RUN)
Voorzitter: Saskia Moerbeek van de Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie, en initiatiefneemster van een nieuw project dat de krachten op het terrein van oral history wil bundelen. Zij zal een 10 minuten durende toelichting daarop geven.

Het rapport  is te downloaden via deze link.

Wij zullen proberen te inventariseren of andere mensen de komende tijd hun werk willen bespreken.

Bijeenkomst Netwerk Oral History – Truska Bast

Truska Bast – Uw wil geschiede, kinderen op katholieke kostscholen

Datum en tijd: 8 dec 2017, 15-18 uur
Locatie: Binnengasthuis 2 (BG2 zaal 0.08 ) Turfdraagsterpad 15-17, Amsterdam
Voorzitter: Marie Louise Janssen (FMG-UvA)
Registratie gewenst: huizinga-fgw@uva.nl
Deze bijeenkomst is ook toegankelijk voor mensen die geen lid zijn van de werkgroep.

Op 8 december om 15 uur houdt Truska Bast een inleiding over haar onlangs verschenen boek: Uw wil geschiede, kinderen op katholieke kostscholen (Uitg. Querido)

De levens van tienduizenden katholieke kinderen veranderden op slag toen hun ouders besloten om hen naar kostschool te sturen. Kinderen van soms pas negen of tien jaar oud kwamen terecht in een systeem dat draaide om gehoorzaamheid. De persoonlijke verhalen in dit boek – verhalen van mannen en vrouwen die tussen pakweg 1945 en 1970 onder de hoede van religieuzen werden gesteld – maken duidelijk hoe in dat kleine, gesloten universum macht en misbruik van macht hand in hand konden gaan. Sommigen werden er voor het leven getekend; voor anderen betekende kostschool een grote stap voorwaarts. Het een kon naast het ander bestaan. Maar uit dit boek blijkt nog iets anders: hoe verhalen mensen in staat stellen betekenis te geven aan ingrijpende gebeurtenissen en, misschien nog wel belangrijker, te laten zien wie zij uiteindelijk zijn geworden.

Het boek is zo belangrijk omdat het niet alleen nieuw materiaal presenteert, maar omdat de auteur laat zien hoe ze de informatie context heeft geprobeerd te geven. Ze heeft daarbij veel moed om de informatie uit interviews te analyseren en van kritisch commentaar te voorzien.

 

Uitg. Querido – Uw wil geschiede

Lecture – Professor Nigel Smith (Princeton University)

Golden Age Seminar

Public Spheres in the Tri-State-Zone: Batavo-Anglo-Franco Literary Politics, c. 1630-1680

Date: 12 December 2017
Time:
15:30-17:00
Venue:
University of Amsterdam Bushuis – VOC zaal, Kloveniersburgwal 48, Amsterdam
More information: via ACSGA –  http://acsga.uva.nl/

This lecture will discuss the nature of the 17th-century literary public spheres in different places, and their mutual relationships. Did the cities of Holland, especially Amsterdam, enjoy a different quality of public sphere than London, Paris or Madrid?  How did traveling writers experience the public spheres of their host countries?  How were geographic and language borders crossed in poetry and drama, for instance by poets writing in one language on a political theme but far from home in the territory of another tongue?  

Howsoever they were contested, plays in the public theater engaged with sharp political controversies in the Netherlands, matters usually discussed in pamphlets in England, with rare exceptions in the theatre. Beyond the praise offered to monarchs in masques or ballets, what kind of politics did English or French drama offer?  Did Dutch poetry participate in a public discourse that tolerated a measure of political difference where English poetry could only support the regime, or circulate as surreptitious, anonymous dissent, and where much poetry still occupied its traditional role as handwritten tokens in elite politics and diplomatic exchange?  We will, furthermore, explore the mutually hostile poetry of the Second Anglo-Dutch War for the quality of the verse and for evidence that it expressed distinctive political theory.  Finally, what of one of poetry’s special provinces – its delight in articulating sexuality – in relation to politics?  In short, if the nationalistic bonds of vernacular literary canons constructed in the 19th century are loosened, how can we meaningfully compare Vondel, Corneille and Milton, Lucy Hutchinson and Maria Tesselschade Roemer Visscher?

Nigel Smith is William and Annie S. Paton Foundation Professor of Ancient and Modern Literature at Princeton University. He previously taught at the University of Oxford. He has published mostly on early modern literature, especially the seventeenth century; his work is interdisciplinary by inclination and training. In his forthcoming Polyglot Poetics: Transnational Early Modern Literature he explores the migration of literature and writers across political and linguistic borders in early modern Europe. The Dutch Republic is a central component of this work. Some other publications are: Andrew Marvell: The Chameleon (Yale UP, 2010; a TLS ‘Book of the Year’ for 2010), Is Milton better than Shakespeare? (Harvard UP, 2008), the Longman Annotated edition of Andrew Marvell’s Poems (2003, 2007; a TLS ‘Book of the Year’ for 2003), Literature and Revolution in England, 1640-1660 (Yale UP, 1994) and Perfection Proclaimed: Language and Literature in English Radical Religion 1640-1660 (Oxford UP, 1989).

Bijeenkomst Projectgroep Egodocumenten

Datum: Vrijdag 20 oktober 2017
Locatie
: Universiteitstheater, Zaal 1.01A. Nieuwe Doelenstraat 16, 1012 CP Amsterdam
Tijd: 14.00-17.00 Aansluitend borrel

Lezingen:

  • Hugo Landheer, Dutch Navy Life. De marine in de Bataafs Franse tijd aan de hand van brieven en documenten.
  • Alle de Jonge, Who’s Who’s in Nederland 1902-1994.

Rondvraag

Borrel

***

Informatie en (niet verplicht) aanmelden:
Rudolf Dekker
Email: rdekker123[at]gmail[dot]com
Website: www.egodocument.net

Leonor Álvarez Francés winnaar Essayprijs Huizinga Instituut 2016

In welke opzichten zijn de cultuurwetenschappen gebaat bij digital humanities? Is de aandacht voor big data een voorbijgaande hype of zullen de cultuurwetenschappen door deze nieuwe technologie werkelijk van karalter veranderen? Zullen technologische ontwikkelingen de huidige disciplinaire scheidslijnen in de cultuurwetenschappen veranderen en in hoeverre achten wij die verandering wenselijk? Het Huizinga Instituut heeft in juli 2016 een essaywedstrijd uitgeschreven over ‘nieuwe technologie en de cultuurwetenschappen’, waarbij stafleden en promovendi werden uitgenodigd over bovengenoemde vragen te reflecteren. Op 15 september 2016 waren er in totaal vier inzendingen ontvangen.

De jury, bestaande uit Prof. dr. Rens Bod (UvA) en Prof. dr. Jan Hein Furnée (RU) namens de Adviesraad en Milou van Hout MA (UvA) namens de Promovendiraad, heeft de inzendingen met veel belangstelling gelezen en spreekt graag haar grote waardering uit over de wijze waarop de vier auteurs de opdracht elk op hun eigen wijze en ook eigenwijs hebben ingevuld. Het is de geslaagde combinatie van vorm en inhoud, originaliteit en geïnformeerdheid die de jury heeft doen besluiten om het essay van Leonor Álvarez Francés te bekronen met de Essayprijs van het Huizinga Instituut 2016.

Leonor Álvarez Francés, ‘Als een fraai essay’

Leonor Álvarez Francés vertrekt vanuit haar persoonlijke ervaring: als achtjarig kind maakte zij via de digitale encyclopedie Encarta kennis met de wereld en de vele dwarsverbanden die zij in de kennis over de wereld zelf kon trekken. Álvarez Francés zet haar verkenning voort met een evenwichtige uiteenzetting over de mogelijkheden en beperkingen van grote databestanden, waarbij zij op inzichtelijke wijze put uit persoonlijke ervaringen en vrij brede kennis van het vakgebied. Zeer verfrissend is haar oprechte verbazing over de angstreactie die de digital humanities onder sommige cultuurhistorici heeft losgemaakt: waar is dat gevoel van onzekerheid en bedreiging op gebaseerd? Álvarez Francés stelt nuchter vast dat de beschikbaarheid van grote databestanden en digitale tools een aantal traditionele onderzoeksmethodes een stuk sneller en efficiënter hebben gemaakt en hun bewijskracht hebben vergroot. Maar ook dat een netwerkvisualisatie soms meer een (dure) schijn van harde kennis biedt dan diepgaand inzicht. Om ten slotte met enkele goed getroffen voorbeelden duidelijk te maken hoe men langs deze weg wel degelijk interessante nieuwe inzichten kan verwerven die men zonder grote databestanden en -visualisaties waarschijnlijk niet op het spoor zou zijn gekomen. Hoewel het essay nog meer aan kracht had kunnen winnen door een evenwichtiger bespreking van de verhouding tussen digitale databases en digitale tools, maakt Álvarez Francés overtuigend duidelijk dat elke framing van de discussie over digital humanities in termen van voor- en tegenstanders misschien wel vooral gemakzuchtig is en de wetenschap niet verder brengt. Door in haar slotpassage weer terug te komen op haar ervaring als achtjarige wereldverkenner bewijst zij het genre van het essay goed te beheersen.

De prijs, een cheque van €1000,-, wordt op 14 december aanstaande door de voorzitter van de jury, Jan Hein Furnée, uitgereikt aan Leonor Álvarez Francés. Haar essay is voorgedragen voor publicatie in het Tijdschrift voor Geschiedenis.

Oration Fokko Jan Dijksterhuis – Thinking about knowledge in the early modern period

3 March 2017, 15:45
Aula VU University Amsterdam
“Werelden van Vernuft. Denken over Kennis in de Vroegmoderne Tijd”

 

History of Knowledge investigates how science and technology develop within broad cultural contexts. The roots of our modern knowledge society are in the early modern period. The scientific and industrial revolutions, and the Enlightenment lay the foundations of modern science and technology and our conceptions of knowledge. When tracing these developments to their roots, one enters fascinating worlds of ingenious inquirers and often peculiar ideas.  Huizinga Institute’s staff member Fokko Jan Dijksterhuis will give his inaugural lecture on the acceptance of his office as extraordinary professor of Early Modern History of Ideas, in particular History of Knowledge.

In early eighteenth-century Amsterdam the interest of citizens in arts and sciences was growing. A market developed for lectures with experimental presentations, publications on the latest discoveries, instruments to measure the weather, the body, and all. At the same time one looked for means to make such knowledge useful for new products and societal improvement.

In this world an instrument maker like Daniël Gabriël Fahrenheit (1686-1736) could flourish. He played a key role in the development of the thermometer: his instruments were the most accurate and reliable of the eighteenth century. In this way he lay a foundation for the culture of measurement. He also drew light from his barometers, thus feeding the ideas that light, heat, and electricity are chemical substances. History of Knowledge aims to understand how our modern conceptions of science evolved out of such mixtures of strange and familiar views.

The chair has been created by the Dr. C. Louise Thijssen-Schoute Stichting.

Joris Oddens wint Dirk Jacob Veegensprijs

In het historische Hodshon Huis te Haarlem heeft Joris Oddens op dinsdag 27 september de Dirk Jacob Veegensprijs in ontvangst genomen. Hij heeft deze prijs gekregen voor zijn gepubliceerde werk en in het bijzonder voor Pioniers in schaduwbeeld. Het eerste parlement van Nederland 1796-1798. Dit proefschrift over de politieke cultuur van de wetgevende vergaderingen ten tijde van de Bataafse Republiek schreef Oddens terwijl hij als promovendus was verbonden aan het Huizinga Instituut. Hij verdedigde het in 2012 aan de Universiteit van Amsterdam en ontving er eerder (ex aequo met Mart Rutjes) de dissertatieprijs van het Amsterdamse Instituut voor Cultuur en Geschiedenis voor. De handelseditie van het proefschrift is verschenen bij Uitgeverij Vantilt.

De D.J. Veegensprijs is een tweejaarlijkse prijs die wordt verleend ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van de economische, politieke of sociale geschiedenis. Het gaat hierbij om onderzoek dat vanuit historisch perspectief bijdraagt aan een dieper inzicht in ontwikkelingen die voor Nederland in de huidige tijd relevant zijn. De prijs is een gezamenlijk initiatief van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en de Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel.

Oddens werkt momenteel aan de Universiteit Leiden als docent en postdoctoraal onderzoeker binnen het project The persistence of civic identities in the Netherlands, 1747-1848. Hij richt zich in dit project vooral op de geschiedenis van verzoekschriften en petities in de overgang van de Republiek naar het Koninkrijk der Nederlanden.

Essayprijsvraag Huizinga Instituut

ESSAYPRIJSVRAAG

Nieuwe technologie en de cultuurwetenschappen

Het Huizinga Instituut schrijft dit jaar voor de eerste maal een essayprijsvraag uit. Alle bij het Huizinga Instituut aangesloten promovendi en stafleden (met uitzondering van de juryleden) kunnen een essay in het Nederlands insturen van circa 2500 woorden. Voor de winnaar is er, naast een geldsom van €1000,- (duizend euro), een beloning in de vorm van de publicatie van het essay in het Tijdschrift voor Geschiedenis.

Het essayonderwerp is: ‘Nieuwe technologie en de cultuurwetenschappen’. In zijn In de schaduwen van morgen repte Johan Huizinga al van het oppervlakkige optimisme van onze voorouders, die aan het geometrische begrip ‘vooruit’ de verzekering van ‘bigger and better’ verbonden. Vooruitgang is een hachelijk ding, aldus Huizinga: ‘Het kan immers zijn dat er ietwat verder op het pad een brug is ingestort of een aardspleet ontstaan.’

In welke opzichten zijn de cultuurwetenschappen gebaat bij digital humanities? Is de aandacht voor big data een voorbijgaande hype of zullen de cultuurwetenschappen door deze nieuwe technologie werkelijk van karakter veranderen? Zullen technologische ontwikkelingen de huidige disciplinaire scheidslijnen in de cultuurwetenschappen veranderen en in hoeverre achten wij die verandering wenselijk? En welke mogelijkheden bieden de nieuwe technologieën bij de dialoog met ons publiek? Met andere woorden: hoe kunnen we techniek voor ons kunnen laten werken in de cultuurwetenschappen en hoe groot is het gevaar dat techniek tegen ons gaat werken?

U kunt uw essay tot en met 15 september 2016 per email sturen naar huizinga-fgw@uva.nl o.v.v. ‘Essayprijsvraag 2016’. De jury zal bestaan uit de leden van de Adviesraad en een lid van de Promovendiraad van het Huizinga Instituut. Eind oktober 2016, tijdens de maand van de geschiedenis (thema ‘grenzen  maken, veranderen, verleggen, bewaken en oversteken’), zal de essayprijs uitgereikt worden.

Tijdschrift voor Geschiedenis is een academisch, peer-reviewed tijdschrift. De redactie behoudt zich het recht voor om (in overeenstemming met de auteur van het winnende essay) wijzigingen aan te brengen wanneer ze dat nodig zou achten.

Boekpresentatie – ‘De herinneringen van Jan Willem Kumpel’

De herinneringen van Jan Willem Kumpel (1757–1826)
Het rampspoedige leven van een Amsterdams jurist, publicist en Orangist

Datum: Vrijdag 18 december 2015
Aanvang: 15:00 (Borrel na afloop)
Plaats: Nina van Leerzaal, Bijzondere Collecties UvA, Oude Turfmarkt 129, Amsterdam

Op 18 december 2015 vindt bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam de boekpresentatie plaats van ‘De herinneringen van Jan Willem Kumpel (1757–1826). Het rampspoedige leven van een Amsterdams jurist, publicist en Orangist.’

Het boek is geredigeerd door Hanneke Ronnes en vormt het 33ste en laatste deel in de reeks Egodocumenten van Uitgeverij Verloren. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam en het Huizinga Instituut.

Programma

  • 15.00 uur – Rudolf Dekker: Inleiding. 25 jaar Egodocumentenreeks van Uitgeverij Verloren
  • 15.25 uur – Marleen de Vries: Was Kumpel een moderne intellectueel?
  • 15.50 uur – Peter van Zonneveld: Kumpel en Bilderdijk, een tragisch duo
  • 16.15 uur – Hanneke Ronnes: Kumpel en zijn herinneringen
  • 16.35 uur – Aanbieding van Kumpels verloren gewaande boek Sabbath aan Steph Scholten, directeur UvA Erfgoed
  • Aanbieding van het eerste exemplaar van De herinneringen van Jan Willem Kumpel (1757–1826) aan Arianne Baggerman, bijzonder hoogleraar Boekgeschiedenis, UvA
  • 17.00 uur – Borrel in het Museumcafé

In de hal bij het Museumcafé wordt een kleine expositie gewijd aan Kumpel.

Aanmelden
De toegang is gratis. U wordt verzocht zich hier aan te melden.

Boekpresentatie - 'De herinneringen van Jan Willem Kumpel'

 

Eerste Athena Prijs voor Prof. dr. Maria Grever – Erkenning voor bijdrage aan stimulering vrouwelijk talent

— for English, see below—

Prof.dr. Maria Grever krijgt eerste Athena Prijs tijdens de dies natalis van de Erasmus Universiteit Rotterdam op maandag 9 november 2015. De prijs is voor medewerkers die een buitengewone bijdrage leveren aan het stimuleren van vrouwelijk talent en daarmee een voorbeeld zijn voor collega’s. De Athena Prijs is ingesteld door het Erasmus Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (ENVH).

De eerste Athena Prijs wordt aan professor Maria Grever toegekend ‘vanwege haar uitzonderlijke inzet voor de positie van vrouwen in de wetenschap in het algemeen en aan de Erasmus Universiteit in het bijzonder’, zo stelt de jury. Deze waardeert vooral het feit dat Grever de afgelopen jaren veel werk heeft verricht met enorm veel impact en zichtbaarheid. ‘Ze is een initiator, een vrouw van de initiatieven, een voorvechter en een waar toptalent.’

Grever was onder in 2008 een van de initiatiefnemers van het boekwerk Een carrière in de wetenschap? Hoogleraren aan de EUR over hun vak en hun leven, door de EUR uitgegeven om vrouwelijke studenten en promovendi te motiveren voor een verdere carrière in de wetenschap.

Naast vele formele posities, speelde Grever ook een belangrijke rol in de promotie van zowel jong als ervaren vrouwelijk talent. Dit blijkt uit haar inzet bij het verwerven van grants en prijzen door vrouwelijke promovendi en medewerkers, alsmede bij het verwerven van fondsen voor de aanstelling van vrouwelijke bijzonder hoogleraren. Bovendien heeft Grevers publieke optreden als historica positief bijgedragen aan de zichtbaarheid en de maatschappelijke waardering van de vrouwelijke wetenschapper, aldus de jury.

Over Maria Grever

Prof.dr. Maria Grever (1953) is sinds 2000 hoogleraar Theorie en Methoden van de Geschiedenis aan de Erasmus School of History, Culture en Communication (ESHCC) en directeur/oprichter van het Center for Historical Culture aan de Erasmus Universiteit. Haar voornaamste onderzoeksgebieden zijn historische cultuur, historisch bewustzijn en geschiedschrijving; collectief geheugen en identiteit; geschiedenisonderwijs, populaire cultuur en erfgoed; politieke cultuur, monarchie en gender.

Over de Athena Prijs

De Erasmus Universiteit Rotterdam en het Erasmus Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (ENVH) streven naar een evenredige vertegenwoordiging van vrouwelijke medewerkers. Het ENVH heeft daarom de jaarlijkse ENVH Athena Prijs (vernoemd naar de Griekse godin Pallas Athena) in het leven geroepen om aandacht te vragen voor medewerkers die zich uitzonderlijk inzetten voor vrouwelijk talent en daarmee een voorbeeld zijn voor collega’s. Alle medewerkers van de Erasmus Universiteit en Erasmus MC (zowel vrouwen als mannen, ondersteunend personeel en wetenschappelijke personeel) komen in aanmerking voor deze prijs. De prijs is een op maat gemaakt schilderij van kunstenares Sofja Wolsky en een oorkonde,  getekend door de rector magnificus en de ENVH-voorzitter.

De Athena Prijs wordt uitgereikt door rector magnificus prof.dr. Huibert Pols en ENVH-voorzitter prof.dr. Hanneke Takkenberg tijdens de 102e dies natalis, op 9 november 2015. Aanmelden en meer informatie via www.eur.nl/diesFirst Athena Award presented to Professor Dr Maria Grever In recognition of her contribution to the promotion of female talent

 —

Professor Dr Maria Grever is the very first recipient of the new Athena Award, which will be presented during Erasmus University Rotterdam’s Dies Natalis on Monday 9 November 2015. The award is intended for staff members who have made an exceptional contribution to the promotion of female talent, and as such set an example for their colleagues. The Athena Award was established by the Erasmus Network of Female Professors (ENVH).

The first Athena Award will be conferred to Professor Maria Grever in recognition of – in the words of the jury – “her outstanding contribution to the promotion of female talent within science in general and within Erasmus University Rotterdam in particular”. What the jury appreciates most of all is that over the past few years, so much of Professor Maria Grever’s work has had such tremendous impact and visibility. “She is a real ‘prime mover’, someone who takes the initiative, a champion and a true world-class talent.”

Among other things, in 2008 Grever was one of the initiators of the publication Een carrière in de wetenschap? Hoogleraren aan de EUR over hun vak en hun leven, (‘A Career in Science? EUR professors talk about their field and their life’), which was published by EUR to encourage female students and doctoral candidates to pursue a career in science.

In addition to holding numerous formal positions, Professor Grever has played an important role in the promotion of both young and experienced female talent. This is reflected in her efforts to help female doctoral candidates and members of staff to obtain grants and awards, as well as her work to attract funding for the appointment of female endowed professors. Moreover, according to the jury Grever’s media appearances as a historian have positively contributed to the visibility and public appreciation of female scholars.

About Maria Grever

Professor Dr Maria Grever (1953) has been working as Professor of Theory and Methodology of History at Erasmus School of History, Culture en Communication (ESHCC) since 2000, as well as serving as Director of Erasmus University’s Center for Historical Culture, of which she was also a founder. Her main research interests are historical culture, historical consciousness and historiography; collective memory and identity; history education, popular culture and heritage; political culture, monarchy and gender.

About the Athena Award

Erasmus University Rotterdam and the Erasmus Network of Female Professors (ENVH) strive to achieve parity in the number of male and female staff members. That is why ENVH has decided to establish the annual ENVH Athena Award, named after the Greek goddess Pallas Athena. This award pays tribute to staff members who make an exceptional effort in the interest of female talent and as such form an example for their colleagues. All members of staff of Erasmus University Rotterdam and Erasmus MC (male and female, support staff and academic staff) are eligible for nomination. The award consists of a custom painting by artist Sofja Wolsky and a certificate that is jointly signed by the Rector Magnificus and the ENVH Chair.

The Athena Award will be presented by Rector Magnificus Professor Dr Huibert Pols and the Chair of ENVH, Professor Dr Hanneke Takkenberg, during Erasmus University’s 102nd Dies Natalis on 9 November 2015. To register or for further details on the event, visit www.eur.nl/dies.

Zelf een onderwijsactiviteit organiseren

Graag ontvangt het Huizinga Instituut voorstellen van promovendi voor activiteiten die zij zelf willen organiseren. Zo kan het netwerk van promovendi worden ingezet om een programma te ontwikkelen waarbij hun wensen centraal staan. Als je als Huizinga-promovendus iets wilt organiseren, stuur dan een voorstel van ongeveer één A4-tje naar de coördinator van het Huizinga Instituut, Floor Meijer, via huizinga-fgw@uva.nl.

Geef in het voorstel duidelijk het onderwerp van de bijeenkomst aan en leg uit waarom deze bijeenkomst past binnen het programma van het Huizinga Instituut. Maak bij de introductie van het onderwerp duidelijk welke sprekers zullen worden uitgenodigd en geef daarbij beknopt aan waarom. Verder moet het voorstel kort ingaan op praktische randvoorwaarden: denk daarbij aan de beoogde doelgroep van de bijeenkomst, een begroting, een beoogde locatie en een voorlopig programma met voorstellen voor datum en tijd. Je voorstel wordt na versturen voorgelegd aan de directeur van het Huizinga Instituut.

Het Huizinga Instituut organiseert zowel bijeenkomsten mét studiepunten (ECTS) als zonder. Mocht je een bijeenkomst willen organiseren waaraan studiepunten verbonden worden, dan geldt een set aanvullende eisen: je voorstel moet dan niet alleen langs de directeur, maar eveneens besproken worden in het programmateam dat viermaal per jaar bijeenkomt. Wanneer je een dergelijke activiteit wilt organiseren is het raadzaam om contact op te nemen met één van de leden van het programmateam en in samenspraak met hem of haar te kijken naar de opzet van de activiteit.

Oratie – Eric Jorink

Vanwege Teylers Stichting is dr. Eric Jorink tot bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden benoemd met als leeropdracht: Verlichting en Religie in Historisch en Sociaal-Cultureel Perspectief. Hij zal het hoogleraarsambt aanvaarden met het uitspreken van zijn oratie getiteld:

“De Ark, de Tempel, het Museum. Veranderende modellen van kennis in de Eeuw van de Verlichting”

Datum: maandag 16 juni 2014
Tijd: 16:15 uur stipt. U wordt verzocht om 10 minuten voor het begin van de plechtigheid aanwezig te zijn
Locatie: Groot Auditorium van het Academiegebouw, Rapenburg 73 te Leiden.
Aanmelden: Vanwege het beperkt aantal beschikbare plaatsen wordt belangstellenden verzocht zich aan te melden via www.leidenuniv.nl/agenda

 

 

 

Arianne Baggerman – Publishing Policies and Family Strategies

Publishing Policies and Family Strategies

The Fortunes of a Dutch Publishing House in the 18th
and early 19th Centuries
prof. dr. J.A. (Arianne) Baggerman
 
This study analyses the development of the Dutch publishers and booksellers firm Blussé in connection with the history of the Blussé family between 1745 and 1830. The book offers new insight in the organization of the book trade, the theory and practice of copyright, competition and cooperation among publishers, book prices and print runs, including advertising and marketing. The history of the company is linked with that of the family, using letters and other autobiographical writings. Education, marriage policies, reading practices are among the subjects studied. Within the context of cultural developments, the influence of the Enlightenment, and the political upheavals in the period in the Netherlands, this book is both a detailed book history and a broadly based study of cultural change in the late 18th and early 19th centuries.