Afscheidscollege professor Wijnand Mijnhardt (UU)

Hoogleraar Vergelijkende Wetenschapsgeschiedenis Wijnand Mijnhardt, voormalig voorzitter van het Huizinga Instituut, is voornemens afscheid te nemen met het houden van een college, getiteld

Een Republikeinse erfenis

Alle belangstellenden worden hartelijk uitgenodigd tot het bijwonen van dit college in de Aula van het Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht. Na afloop is vanaf 17.00 uur een receptie in de Senaatszaal van het Academiegebouw. Graag bericht van uw komst aan A.denDaas@uu.nl

Hoogleraren die wensen mee te lopen in het cortège – bij voorkeur in een toga van de eigen instelling – wordt verzocht dit te laten weten aan de pedel (pedel@uu.nl). Het cortège wordt om 16.00 uur opgesteld in de Senaatszaal (togakleedkamer zaal 1.7).

Invitation first meeting Huizinga Instituut Working Group ‘Utopia and Social Dreaming in Connected and Entangled Perspective’

The Huizinga Instituut Working Group Utopia and Social Dreaming in Connected and Entangled Perspective has formally begun its activities. More on this group can found here.
Our first session will discuss an article by our group member Carolien Stolte: ‘”The People’s Bandung”: Local Anti-imperialists on an Afro-Asian Stage’, Journal of World History, Volume 30, Numbers 1-2, June 2019, pp. 125-156. https://doi.org/10.1353/jwh.2019.0015
Place and Time:
Conference room of the Institute for History,  Huizinga Building,  Doelensteeg 16, Leiden University, Leiden
Monday, 23 September 2019, 16.00h
 We welcome outside participants. Please register by emailing huizinga@uu.nl and B.Bagchi@uu.nl.

Huizinga-Masterclass ‘Using food in (post)colonial research: possibilities and methodological challenges’ – 1 ECTS

Huizinga-Masterclass ‘Using food in (post)colonial research: possibilities and methodological challenges’ by Professor Katarzyna Cwiertka (Leiden University)

Date: 15 & 16 November 2019

 

Unfortunately, this Masterclass is fully booked. Please contact us at Huizinga@uu.nl if you would like a spot on the waiting list.

 

Masterclass

This masterclass is part of the symposium ‘(Post)colonial foodways: creating, negotiating, and resisting transnational food systems’ (attendance required). The masterclass seeks to address two issues. First of all, to explore the ways in which food can enrich a research project on a topic that is not necessarily focused on food. The second objective is to discuss the challenges posed by engaging in a historical study of food. This masterclass is organized in collaboration with the Rural and Environmental History Group at Wageningen University and with Allard Pierson, Collections of the University of Amsterdam.

Preparation:

Write a short essay (400-500 words), in which you engage in the first issue, based on the assigned readings. If possible, try to integrate your own research project in the answer as well. Submit the essay no later than 1 November and be prepared to discuss it in class.

Deadline: Friday 1 November 2019.

Literature (will be provided):
Locher-Scholten, E., “Summer Dresses and Canned Food, European Women and Western Lifestyle” (Chapter 4). In Women and the Colonial State: Essays on Gender and Modernity in the Netherlands Indies, 1900-1942, 121-150. Amsterdam: Amsterdam University Press 2000.

Cwiertka, Katarzyna J. 2010. “Dining-out in the Land of Desire: Colonial Seoul and the Korean Culture of Consumption”. In Consuming Korean Tradition in Early and Late Modernity: Commodification, Tourism and Performance, ed. L. Kendall, 21-38. Honolulu: University of Hawaii Press.

Symposium

Because of their troubling and complex legacy, colonial foodways have become an essential theme in recent histories of transnational food production, consumption and trade practices from early modern mercantilism to the present. By shifting the focus from two-way colonizer-colonized relationships towards (post)colonial networks and their various nexuses, truly transnational histories are emerging that decenter Europe and go beyond traditional narratives.

Food history and (post)colonial history intersect in various ways. Theories about exploration and exploitation offer insights into (proto)capitalism and the consumption of commodities, the agency of populations in the Global South, the transfer of food technologies, and the ecological impact of restructuring and repurposing vast areas of land. Studying material culture and (post)colonial food customs, furthermore, advances an in-depth understanding of the historical negotiation of identities and ideologies. The hybridization of national and migrant cuisines, culinary (neo)colonialism, and shifting perceptions of gastronomic ‘authenticity’ all underwrite the continuing influence of the colonial era on how we speak about food and, subsequently, about ourselves.

This year’s Symposium encourages scholars from all relevant fields of research to explore the continuing relevance of the links between (post)colonial studies and food history.

Attending the symposium (both days) is a mandatory part of the masterclass.

 

Date & time:
Symposium: 15 November: 9.00 – 17.30 & 16 November: 9.30 – 12.30
Masterclass: 16 November: 14.00 – 16.00

Venue:
Symposium: Aula, University of Amsterdam, Singel 411, 1012 XM Amsterdam
Masterclass: Werkgroepenruimte, Allard Pierson, Oude Turfmarkt 129, 1012 GC Amsterdam

Masterclass open to: Research MA students and PhD candidates who are a member of a Dutch national research school

ECTS: 1. The Huizinga Instituut issues certificates after successful participation.

Maximum no. of participants: 12

Language: English

Costs: None. Symposium fee included.

Coordination: Ingrid de Zwarte, Joke Mammen.

Huizinga-Masterclass ‘De casus Beverland: uitdagingen van cultuurhistorisch onderzoek naar een veelzijdige persoon’ (1 ECTS)

Huizinga-Masterclass ‘De casus Beverland: uitdagingen van cultuurhistorisch onderzoek naar een veelzijdige persoon’

Vrijdag 25 oktober 2019

1 ECTS. Het Huizinga Instituut verstrekt een certificaat na deelname.
Maximaal aantal deelnemers: 10
Voertaal: Nederlands
Kosten: Geen. Borrel en lunch inclusief.
Registreer hier.

Op 25 oktober 2019 herdenken we de publicatie van Hadriaan Beverlands meest beroemde boek, zijn arrestatie en zijn verbanning in 1679 in de plaats waar hij werd opgepakt, vastgehouden en berecht: Leiden. Tijdens het symposium ‘Niet zomaar een zondaar – 340 jaar Hadriaan Beverland (1650-1716)’, dat wordt georganiseerd in samenwerking met het Scaliger Instituut en Huizinga Instituut, zullen verschillende (kunst)historici, die zich in het heden en het verleden met Beverland hebben beziggehouden, voor het eerst bij elkaar komen om te praten over Beverlands leven, studies, en kunst.

Voor PhD’s en RMA-studenten (verbonden aan een Nationale Onderzoekschool) is het mogelijk om aan het symposium deel te nemen als masterclass. Zij worden van harte uitgenodigd om de casus Beverland onder de loep te nemen in relatie tot hun eigen onderzoek. Tijdens de bijeenkomst worden verschillende kanten van deze vrijzinnige geleerde belicht: hij was een eigenwijze persoonlijkheid, geleerde humanist, Bijbelcriticus, kunstkenner en handelaar, liefhebber van vrouwen, prenten en de klassieke literatuur. Hoe ga je hiermee om als onderzoeker? En hoe kom je los van de biografie en werk je toe naar een breder argument? Tijdens het symposium zullen we ingaan op deze en gerelateerde vragen en van gedachten wisselen over de uitdagingen van het belichten van de geschiedenis van een uniek persoon in cultuurhistorisch onderzoek.

Organisatie: Karen Hollewand (UU) en Joyce Zelen (RKD, Fondation Custodia)

 

Voorbereiding

Van studenten en promovendi die deelnemen aan de masterclass wordt verwacht dat zij vooraf de geselecteerde literatuur over Hadriaan Beverland lezen en een reactie op een van de papers voorbereiden. Verder wordt een actieve deelname aan de discussies verwacht. Na afloop verstrekt het Huizinga Instituut certificaten van deelname (1 ECTS).

 

Programma symposium ‘Niet zomaar een zondaar: 340 jaar Hadriaan Beverland’

Symposium over het leven, de studies en de kunstverzameling van een vrijzinnige geleerde

 

09.30 – 10.15 Ontvangst met koffie in de Vossiuszaal

10.15 – 12.30:

Karen Hollewand – 340 jaar Hadriaan Beverland: verleden en toekomst

Henk Nellen – Erudiete exegese of pedante lariekoek: Adriaan Beverlands visie op de overlevering van de Bijbeltekst

Floris Verhaart – Het perspectief van katholieke zijde: Beverland, Leonard Ryssenius, en de Index librorum prohibitorum

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 15.30

Bernhard Schirg – Clitoris Monologues: Beverland, antiquarianism and the male construction of Lesbian sexuality

Truusje Goedings – Adriaan Beverland als bibliofiel: zijn Libri Illustrati ‘per Dirck Jansen van Santen’

Joyce Zelen – ‘Misgeboorten uit verdorven hersenen’: de prentcollages en knipsels van Hadriaan Beverland

15.30 – 16.00 Koffie

16.00 – 17.00 Beverland stadswandeling

17.00 Borrel in De Vergulde Kruik

 

Symposium: Vossiuszaal, Universiteitsbibliotheek (Witte Singel 27, 2311 BG Leiden)

Stadswandeling: start bij de Universiteitsbibliotheek, eindigt in De Vergulde Kruik

Borrel: De Vergulde Kruik (Haarlemmerstraat 22, 2312 GA, Leiden)

 

 

PhD Conference Autumn 2019

Date: 15 & 16 October 2019
Venue: Dominicanenklooster Huissen
Open to: PhD candidates and RMA-students (exclusive for Huizinga members)
ECTS, only for PhD candidates: 3 (with presentation), 1 (auditor)

Registration: Huizinga staff members, ReMa students and PhD candidates are more than welcome to join this conference as auditors. Register here

Third-year PhD candidates who are members of the Huizinga Instituut present (a part of) their research at this conference. Their talks will be discussed by coreferents (who have been invited by the candidates themselves) and the audience.

Preliminary programme:

Programme Huizinga PhD Conference

 

Tuesday 15 October 2019

 

10:15  Welcome and introduction

Chair: Prof. dr. Arnoud Visser

10:30  Sabine Waasdorp (University of Amsterdam)
Creating, embodying and rejecting the ‘Black Legend’ Spaniard. Hispanophilia and Hispanophobia in sixteenth century Dutch and English literature
Referent: Prof. dr. Ton Hoenselaars

11:30 Michel van Duijnen (VU University Amsterdam)
From artless to artful: illustrated histories on the Eighty Years’ War in the seventeenth-century Dutch Republic
Referent: Dr. Marianne Eekhout

12:30 Lunch

Chair: t.b.a.

13:45 How to publish your PhD thesis? A round table on publication strategies in cultural history

Chair: Anna-Luna Post. Discussants: Marc Beerens (Uitgeverij Vantilt), Marianne Eekhout (Dordrechts Museum), Lennert Savenije (RU) and Wendel Scholma (Uitgeverij Brill).

 

What is the best strategy for publishing your PhD thesis and how can you make it happen? The question is easier asked than answered. Partly this has to do with the nature of the genre: originally written as proof of scholarly competence, the PhD thesis does not always make a successful book. Partly, however, it is also a question of subject matter and approach. In this round table we will discuss publication strategies in cultural history at large, exploring relevant questions about aims, practices and timing, such as: What readership, exactly, should you try to address? How do you approach a publisher or series editor? And also on a more strategic level: how could publishing your thesis contribute to shaping your future career? Do you need to be pragmatic and swift, or is it better to revise and rewrite before submitting to a more selective publisher? The round table will include former PhD candidates, professional publishers, and academic editors.

 

14:45 Laura van Hasselt (University of Amsterdam)
The Invisible Urban Innovator: Piet van Eeghen (1816-1889) and the Modernization of Amsterdam in the Nineteenth Century
Referent: Annet Mooij

15:45 Coffee and tea

Chair: t.b.a.

16:00 David Veltman (Rijksuniversiteit Groningen)
Felix de Boeck (1898-1995). A transnational biography of an artist who never travelled
Referent: Prof. Hubert van den Berg, Palacký University in Olomouc, Czech Republic

17:00 Drinks and dinner

 

Wednesday 16 October 2019

Chair: t.b.a.

10:15 Anna-Luna Post (Utrecht University)
Early Modern Fame and its Risks
Referent: Prof. dr. Inger Leemans

11:15 Heleen over de Linden (Rijksuniversiteit Groningen)
Why former president of Ukraine, Viktor Yanukovych, decided on 21 November 2013 not to sign the association agreement with the EU
Referent: t.b.a.

12.15 PhD-ReMa Council

 

12:30 Lunch

Chair: t.b.a.

13:45 Pieter van den Heede (Erasmus University Rotterdam)
Skipping the boring concentration camp? A focus-group study on how players reflect on ludic representations of the Holocaust
Referent: Dr. Ralf Futselaar

14:45 Tim van Gerven (University of Amsterdam)
“The Age of Severance is Over”: Scandinavism in Historical Fiction in the Mid-Nineteenth Century
Referent: Dr. Petra Broomans

 

15:45 Coffee and tea

 

16:00 Workshop organized by the Huizinga PhD-ReMa council:

Dirk Alkemade (Universiteit Leiden)

Inclusiever voetnoten. In hoeverre reproduceren wij onze kennisbias door altijd of vaak naar dezelfde grote namen te verwijzen in onze voetnoten?

 

17:00  Drinks

 

 

Uitnodiging Projectgroep Egodocumenten: lezing door Koos-jan de Jager

Uitnodiging Projectgroep Egodocumenten Huizinga Instituut

Vrijdag 20 september 14.00 – 17.00

Locatie: zaal F2.11C van het Bushuis

Kloveniersburgwal 48, 1012 CX Amsterdam

Lezing door Koos-jan de Jager

Denken en schrijven over geloof en oorlogsgeweld. Religie in de Indonesische oorlog (1945-1950)

Geweld tijdens de oorlog in Indonesië tussen 1945 en 1950 staat volop in de belangstelling van wetenschappers en media. Religie is een belangrijk, maar onderbelicht aspect van deze oorlog. In deze lezing ga ik in op de religieuze ervaringen van Nederlandse militairen in Indonesië. Wat betekende geloof voor hen? Hoe gingen zij om met hun geloof te midden van oorlog en geweld? Hoe keken zij aan tegen religieuze diversiteit? Werd religie gebruikt om de oorlog te rechtvaardigen? Wat is eigenlijk de rol van religie in oorlogstijd? Om deze vragen te beantwoorden zijn egodocumenten essentieel. Zij bieden unieke inzichten in het geloofsleven van militairen en hun denken over God, kerk en oorlog. Aan de hand van een variëteit aan egodocumenten – van een persoonlijk verslag van de moord op een protestantse zendeling tot een brief van een Nederlandse militair die zijn dominee laat weten geen lid meer te willen zijn van de kerk – geeft deze lezing nieuwe inzichten in de oorlog in Indonesië.

Koos-jan de Jager is als promovendus verbonden aan het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) aan de Vrije Universiteit Amsterdam waar hij werkt aan een proefschrift over de rol van religie in de Indonesische oorlog, 1945-1950.

 

Inlichtingen en aanmelden (niet verplicht)

Rudolf Dekker

Van Breestraat 116 (boven)

1071 ZV Amsterdam

Email: rdekker123@gmail.com

 

 

 

Foto: Tropenmuseum

Huizinga ReMa/PhD curriculum 2019-2020

We are proud to present our ReMa and PhD curriculum for the forthcoming academic year:

 

Core curriculum Research master students:

Core curriculum PhD candidates:

  • PhD conference I (October 2019, 3 ECTS)
  • CCOI: Research into Cultural History Course (January-May 2020, 5 ECTS)
  • PhD conference II (Spring 2020, 3 ECTS)
  • CCOII: Anxiety with Sources (Spring 2020, 1 ECTS)
    Core curriculum ReMa-courses are also open to PhD candidates

Masterclasses, workshops and ateliers (open to both Research master students and PhD candidates):

And more TBA

Keynote lectures Prof. dr. Dominic Sachsenmaier (Georg-August University Göttingen) and Prof. dr. Andrew Fitzmaurice (University of Sydney) – Utrecht, 3-4 July 2019

The Huizinga Institute welcomes auditors to two keynote lectures in the Huizinga Summer School 2019, ‘Macro versus Micro: The Challenges of Global Intellectual History’:

  

Prof. dr. Dominic Sachsenmaier (Georg-August University Göttingen)

Wednesday 3 July 2019, Academiegebouw Utrecht

Programme: 09.00-9.30: registration and coffee/tea | 9.30-9.40: introduction | 9.40-10.40: lecture | 10.40-11.00 Q&A

 

‘Writing the Global History of a Man Who Never Traveled’

 Combining global historical and micro-historical perspectives opens up new opportunities for the individual researcher but it also brings new challenges. This talk will present some experiences with writing the book “Global Entanglements of a Man Who Never Traveled. A Seventeenth-Century Chinese Christian and his Conflicted Worlds” which was published by Columbia University Press in 2018. It also presents some key arguments of the latter – for instance the idea that we need to pay more attention to the power constellations (local and global) that shaped the religious exchanges during that epoch in the history of Chinese Christianity.

 Bio: Dominic Sachsenmaier holds a chair professorship in “Modern China with a Special Emphasis on Global Historical Perspectives” at Göttingen University/Germany. Before coming to Göttingen in 2015, he held faculty positions at Jacobs University, Duke University as well as the University of California, Santa Barbara. One of his monographs is “Global Perspectives on Global History. Theories and Approaches in a Connected World” (Cambridge UP, 2011). Dominic Sachsenmaier is one of the three editors of the book series „Columbia Studies in International and Global History“ (Columbia UP). He is also the president of the US-based Toynbee Prize Foundation and an elected member of the European Academy of Sciences and Arts.

 

 

Prof. dr. Andrew Fitzmaurice (University of Sydney)

Thursday 4 July 2019, Academiegebouw Utrecht

Programme: 09.00-9.30: registration and coffee/tea | 9.30-10.30: lecture | 10.30-11.00 Q&A

 

Micro-Intellectual History and the Limits of the Global Turn

Drawing on his forthcoming book, Professor Andrew Fitzmaurice will advocate an approach combining ‘Micro-Intellectual History’ and social history of ideas. Questioning recent developments in the fields of global intellectual history’ and longue durée intellectual history, he will conclude with some critical perspectives on the societal relevance of the global turn.

 Bio: Prof. Fitzmaurice’s research has focused upon the ideologies of European empires. His early work concerned the political ideas of early American colonisation. More recently, he has been concerned with Europeans’ justifications for the appropriation of land and sovereignty in the non-European world from the sixteenth century through to the twentieth. His current research project focuses on the role of the British nineteenth-century jurist Sir Travers Twiss in the justification of the Congo Free State. He is the author of: Sovereignty, Property and Empire, 1500-2000 (Cambridge: CUP, 2014); Humanism and America: An intellectual history of English colonisation, 1500-1625 (Cambridge: CUP, 2003). Recent publications include ‘Scepticism of the Civilizing Mission in International Law’, In: M. Koskenniemi, W. Rech, M. Jimenez Fonseca (eds.), International Law and Empire: Historical Explorations (Oxford: OUP).

 

 Registration for one or both lectures is free, but seating is limited. Please register here for Prof. Sachsenmaiers lecture, and here for Prof. Fitzmaurice’s lecture. Also open to non-students. 

  

Looking forward to seeing you on 3 and 4 July. For questions, don’t hesitate to contact the Huizinga office.

 

The Huizinga Institute at the Historicidagen 2019

This summer, the Huizinga Institute takes part in the Historicidagen 2019 in Groningen (22-24 August). We will organize a round table discussion (in Dutch) and are present with a stand on the ‘Informatiemarkt’ from 22 to 24 August.

We welcome initiatives and ideas for the stand from PhD candidates, ReMa-students and senior members. If you would like to participate, please contact the Huizinga office (huizinga@uu.nl).

 

Huizinga’s ‘Rondetafeldiscussie’, Friday 23 August 2019, 16:00 – 17:30 uur

In de afgelopen veertig jaar heeft cultuurgeschiedenis een stormachtige carrière doorlopen. Waar in de jaren zeventig cultuur een ondergeschikte rol innam ten opzichte van politiek en economie, is de cultuurgeschiedenis aan het begin van de 21e eeuw niet meer weg te denken. De cultural turn en de vele parallelle turns die hierop volgden (spatial, transnational, material) hebben het landschap ingrijpend beïnvloed. Soms leidt dit zelfs tot de kritiek dat ‘cultuur’ al te dominant is geworden. Wat precies bindt de cultuurgeschiedenis als benadering? Wat heeft ze de huidige en nieuwe generaties historici precies te bieden?

In deze ronde tafel, georganiseerd door het Huizinga Instituut, de landelijke onderzoeksschool voor cultuurgeschiedenis, gaan experts hierover in debat, met elkaar, maar vooral ook met de deelnemers in de zaal. Naast vragen over wat cultuurgeschiedenis is of zou moeten zijn, zal er aandacht zijn voor de complexe verhouding met wereldgeschiedenis. Biedt een mondiaal perspectief nog ruimte voor de bestudering van lokale en regionale rituelen, conflicten en betekenisgeving, of is het bovenal een welkome verbreding voor een vaak al te westerse blik? Ook zal de uitwisseling van kennis binnen het veld aan de orde worden gesteld: wat kunnen (en moeten?) cultuurhistorici van de moderne tijd bijvoorbeeld nog leren van cultuurhistorici van de premoderne tijd? En vice versa?

Chair: Jan Hein Furnée

Discussants: Remieg Aerts, Inger Leemans, Judith Pollmann, Sophie van den Elzen

Bijeenkomst Werkgroep Oral History – 13 juni 2019

Bijeenkomst Werkgroep Oral History – 13 juni 2019

 

De Werkgroep Oral History van het Huizinga Instituut is terug van weggeweest en organiseerde op 13 juni 2019 een bijeenkomst over de stand van zaken en nieuwe plannen rond oral history. Vijf oral historians van diverse pluimage vertelden in een korte presentatie waar ze mee bezig zijn. Vervolgens vond een rondetafeldiscussie plaats met oud-deelnemers aan de Huizinga Oral History Course van Selma Leydesdorff. Daarnaast was er veel ruimte voor discussie en netwerken.

 

Datum en tijd: Donderdag 13 juni 2019, 14.00-16.00u (13.30u inloop), en aansluitend borrel.

Plaats: Utrecht, Drift 25, zaal 1.02.

 

 

Programma:

13.30    Inloop met koffie en thee

14.00    Welkom door Dienke Hondius

14.10    Korte inleiding over de stand van zaken m.b.t. Oral History door Barbara Henkes

14.30    Vijf korte presentaties van oral historians over praktische, inhoudelijke en technische aspecten van oral history in de huidige praktijk (zie hieronder). M.m.v. Cora Laan, John Exalto, Hüsnü Yegenoglu, Jan Bleyen en Arjan van Hessen. [Klik op de onderstreepte titels hieronder om de beschikbare presentaties te downloaden]

15.30   Rondetafeldiscussie met oud-deelnemers aan de Huizinga Oral History Course van Selma Leydesdorff: “(Hoe) heeft oral history jouw manier van geschiedbeoefening beïnvloed?”. Deelnemers: Marleen van den Berg (UvA/NIOD), Frederique Demeijer (VUA), Irene Geerts (OU), Nawal Mustafa (VUA) en Catherina Wilson (UL).

16.00    Afsluiting en borrel

 

Korte beschrijving presentaties:

Oral history in de klas

Cora Laan, Docent Geschiedenis/History Groen van Prinstererlyceum, Vlaardingen

 

Mondelinge geschiedenis heeft geen structurele plaats in het geschiedenisonderwijs in Nederland. Deze presentatie geeft een verslag van een oral history-project over verzuiling en ontzuiling voor leerlingen in vwo-5. Vooraf kregen de leerlingen les over verzuiling en instructie over hoe je interviewt. Hoe zorg je ervoor dat iemand zijn eigen verhaal vertelt en hoe check je of dat verhaal betrouwbaar is? Leerlingen oefenden in het gebruik en de waardering van bronnen. Het interview werd gefilmd of er werd een geluidsopname gemaakt. In het uiteindelijke verslag was de analyse een belangrijk onderdeel. Het bleek dat de leerlingen het interviewen in eerste instantie spannend, maar uiteindelijk erg leuk vonden.

 

Oral history en de levensloop van het kind

John Exalto, Vrije Universiteit Amsterdam (m.m.v. Floris van Berckel Smit, VU)

 

De naoorlogse geschiedenis van opvoeding, onderwijs en jeugdzorg is slecht ontsloten. Diverse archieven zijn verdwenen, berusten in onbekende staat bij instellingen of zijn slechts fragmentarisch overgeleverd. Oral history kan helpen deze geschiedenis verder te ontsluiten en kantelt bovendien het perspectief van de instelling naar de levensloop van het kind, waardoor ons inzicht in doelen en opbrengsten van pedagogisch handelen wordt verdiept.

 

De betekenis van ruimte en plaats in oral history

Hüsnü Yegenoglu, TU Eindhoven

 

In de sleutelwerken binnen de oral history is ruimte onbetwistbaar, maar dan vooral als de fysieke achtergrond van sociale en maatschappelijke structuren, individuele en sociale handelingen, politieke symbolen en politieke ideologieën. Dat verklaart ook waarom in deze werken ruimte niet als een esthetisch, cartografisch of morfologisch, maar vooral als een sociaal en historisch geconstrueerd fenomeen wordt gezien. In mijn pitch wil ik vooral de mnemonische betekenis van ruimte voor individuele en collectieve herinneringen zo precies mogelijk bespreken. Hiermee tracht ik een lacune in de orale geschiedbeoefening te vullen door de betekenis van ruimte bij het interpreteren van herinneringen een centrale positie te geven.

 

Over transcriberen

Jan Bleyen, KU Leuven, faculteit Architectuur 

 

Onvermijdelijk gaat er tijdens het transcriberen een en ander verloren, maar komen er ook nieuwe elementen bij. In uitgeschreven vorm neemt het verhaal minder op, maar ook méér. Elke transcriptie zit boordevol interpretaties en representaties, net als de vertelling zelf die we willen weergeven. Wat je ‘vertaling’ van het mondelinge (en dus vluchtige) vertellen naar het schriftelijke (en dus vaste) verhaal goed maakt hangt af van je doelstelling: ben je een bron aan het maken voor later gebruik of wil je zelf als onderzoeker aan de slag met het transcript? Ben je geïnteresseerd in het verhaal als verhaal of ligt je belangstelling eerder bij de inhoud dan bij de vertelwijze? In ieder geval is het belangrijk duidelijk te maken hoe je te werk gaat. Niet alleen het behoud van betekenis, zoals jij die tenminste hoort en interpreteert, is cruciaal, maar ook het behoud van het mondelinge karakter in de tekst. Omdat de lezer het moet stellen met een tekst, kun je die tekst inderdaad best zo goed mogelijk laten ‘spreken’.

 

Automatische spraakherkenningstechnologie

Arjan van Hessen, Universiteit Utrecht/UTwente/Clariah /Telecats (m.m.v. Max Broekhuizen, VU)

 

Automatische transcriptie wordt al een tijd gezien als dé oplossing voor het tijdrovende handmatige transcriberen van gesproken content. Mits de kwaliteit van geluidsopname goed is, de sprekers niet te veel door elkaar praten en de gesproken spraak redelijk (grammaticaal) correct is (d.w.z. enigszins vloeiende zinnen), dan kan de automatische spraakherkenning (ASR) zinvol worden ingezet. Het voordeel van het gebruik van ASR is dat extra informatie verkregen wordt: pauzes tussen de woorden, amplitudeverloop. Doordat er bovendien een directe link is tussen het woord (tekst) en de spraak (audio) kan op ieder moment naar de oorspronkelijke opnamen gesprongen worden, waardoor de onderzoeker ook kan horen hoe iets gezegd werd. Hoewel de herkenning van de emotie van de spreker nog niet helemaal uitontwikkeld is, kan tegenwoordig ook automatisch een emotieschatting verkregen worden, hetgeen weer extra mogelijkheden biedt. Zeker als het om grote hoeveelheden materiaal gaat.

In de lezing zal verder worden ingegaan op de mogelijkheden die de huidige spraakherkenning biedt voor het transcriberen van gesproken content, de zaken die (nog) niet gaan en (kort) op dingen die je kunt doen wanneer je eenmaal (redelijk) goede transcripties hebt.

 

Uitnodiging bijeenkomst Projectgroep Egodocumenten – 14 juni 2019

Uitnodiging Projectgroep Egodocumenten Huizinga Instituut

Vrijdag 14 juni  2019
Aanvang 14.00
Bushuis, Kloveniersburgwal 48 Amsterdam, Zaal E1.01E

Lezing door Bettine Siertsema over haar boek Eerste Nederlandse getuigenissen van de Holocaust 1945-1946, dat in 2018 verscheen bij uitgeverij Verbum. Vervolgens zal ze haar nieuwe project presenteren, een boek over de lotgevallen van Joodse diamantwerkers tijdens de oorlog. Daarbij wordt gebruikgemaakt van zowel geschreven egodocumenten als van oral history, nl videogetuigenissen van overlevenden, opgenomen rond 1995.

Verder rondvraag en overleg over het 20-jarige bestaan van de werkgroep komende jaar.

Met rondvraag en borrel na afloop

Met vriendelijke groet,

Informatie en aanmelden (niet noodzakelijk) bij:

Rudolf Dekker
dekker123@gmail.com

Valedictory lecture Prof. dr. Michael Wintle – Amsterdam, 26 June 2019

Valedictory lecture Prof. dr. Michael Wintle

On the occasion of achieving the emeritus status Prof. dr. Michael Wintle, Professor of Modern European History and former Director of the Huizinga Institute, will deliver his valedictory lecture “Eurocentrism and European Studies: a tale of caution and a celebration”.

Date: Wednesday 26 June 2019, at 16:00 hrs,
Location: Auditorium of the University, entrance Singel 411, corner Spui

Report ‘History of Science and Humanities PhD Conference 2019’

Last February, twenty-two Dutch and Belgian PhD candidates participated in the History of Science and Humanities PhD Conference 2019, which was sponsored by the Huizinga Institute. Among them were five members of our research school: Didi van Trijp (UL), Wouter de Vries (VUA), Sophia Hendrickx (UL), Robbert Striekwold (UL) en Mathijs Boom (UvA).

A report of the day is published on the Blog Shells and Pebbles.

 

Come discuss the curriculum of the Huizinga Institute!

Dear PhD and ReMa members of the Huizinga Institute,

Now that the Huizinga Institute has found a new home in Utrecht, it is time to consider how recent developments within the discipline of cultural history should shape the Institute’s educational programme. To keep up with the needs of the 21st century researcher, the Institute plans to implement structural changes to the teaching programme in the coming years.

But what are the needs of the next generation of cultural historians? More than ever, Huizinga’s board and programme team are open to suggestions for the content and setup of the curriculum. As PhD/ReMA Council, we would like your views on your ideal training programme.

For that purpose, we are organising a meeting on Thursday April 18th where we will introduce preliminary ideas about the future curriculum and underlying key issues.

This is a unique opportunity the share your views and help shape both your own education and that of future historians! What should the skill set of the 21st century cultural historian look like? Should the training of competencies like international research collaboration or the generation of social impact be part of the core curriculum? What are your expectations of the Huizinga Institute? How do you see your own position as young researcher in the institute?

We hope to spark a fruitful discussion among peers about what it means to be a young researcher in the field of cultural history in the Netherlands and what we expect from the Huizinga Institute. Since this intergenerational get-together of Huizinga researchers is a great occasion for more informal conversation on our lives and careers, we will conclude the afternoon with (free!) drinks.

When: Thursday April 18th, 15.30-17.00
Where: Drift 23, room 212

To give us an idea of how many of you will join, please RSVP (huizinga@uu.nl).

We hope to see many of you in Utrecht on April 18th!

The PhD/ReMA Council

Nathanje Dijkstra
David van Oeveren
Bob Pierik
Marleen Reichgelt
Didi van Trijp
Jon Verriet

Huizinga’s ReMA-PhD-council is looking for new members

Dear PhD and ReMA-candidates of the Huizinga Institute,

We have to announce the sad fact that two of the PhD-representatives and one ReMA-representative are leaving the council. Milou van Hout, Michel van Duijnen and Aimée Plukker will leave after years of service, to make place for the next generation of PhD and ReMA representatives. We are therefore looking for two new PhD-members and one new ReMA-member of the Huizinga ReMA-PhD-council. The council represents all Huizinga PhDs and ReMA students and forms both an official and unofficial link between the program team and the board of directors on the one hand and the PhD/ReMA community on the other. Tasks of the PhD/ReMA-representatives include, but are not restricted to: attending the program team meetings where the yearly curriculum is designed and decided upon, giving advice on future courses, evaluating given courses, conducting a yearly survey and keeping an eye on the communication between the Huizinga Institute and the PhD/ReMA-candidates.

If you are interested please drop us an e-mail (B.Th.Pierik@uva.nl) with a brief motivation and résumé. Let us know if you are interested before the 7th of February, so we can select new candidates before the 1st of March.

Best regards,

The Huizinga ReMA-PhD-council