Boekpresentatie – ‘De herinneringen van Jan Willem Kumpel’

De herinneringen van Jan Willem Kumpel (1757–1826)
Het rampspoedige leven van een Amsterdams jurist, publicist en Orangist

Datum: Vrijdag 18 december 2015
Aanvang: 15:00 (Borrel na afloop)
Plaats: Nina van Leerzaal, Bijzondere Collecties UvA, Oude Turfmarkt 129, Amsterdam

Op 18 december 2015 vindt bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam de boekpresentatie plaats van ‘De herinneringen van Jan Willem Kumpel (1757–1826). Het rampspoedige leven van een Amsterdams jurist, publicist en Orangist.’

Het boek is geredigeerd door Hanneke Ronnes en vormt het 33ste en laatste deel in de reeks Egodocumenten van Uitgeverij Verloren. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam en het Huizinga Instituut.

Programma

  • 15.00 uur – Rudolf Dekker: Inleiding. 25 jaar Egodocumentenreeks van Uitgeverij Verloren
  • 15.25 uur – Marleen de Vries: Was Kumpel een moderne intellectueel?
  • 15.50 uur – Peter van Zonneveld: Kumpel en Bilderdijk, een tragisch duo
  • 16.15 uur – Hanneke Ronnes: Kumpel en zijn herinneringen
  • 16.35 uur – Aanbieding van Kumpels verloren gewaande boek Sabbath aan Steph Scholten, directeur UvA Erfgoed
  • Aanbieding van het eerste exemplaar van De herinneringen van Jan Willem Kumpel (1757–1826) aan Arianne Baggerman, bijzonder hoogleraar Boekgeschiedenis, UvA
  • 17.00 uur – Borrel in het Museumcafé

In de hal bij het Museumcafé wordt een kleine expositie gewijd aan Kumpel.

Aanmelden
De toegang is gratis. U wordt verzocht zich hier aan te melden.

Boekpresentatie - 'De herinneringen van Jan Willem Kumpel'

 

Eerste Athena Prijs voor Prof. dr. Maria Grever – Erkenning voor bijdrage aan stimulering vrouwelijk talent

— for English, see below—

Prof.dr. Maria Grever krijgt eerste Athena Prijs tijdens de dies natalis van de Erasmus Universiteit Rotterdam op maandag 9 november 2015. De prijs is voor medewerkers die een buitengewone bijdrage leveren aan het stimuleren van vrouwelijk talent en daarmee een voorbeeld zijn voor collega’s. De Athena Prijs is ingesteld door het Erasmus Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (ENVH).

De eerste Athena Prijs wordt aan professor Maria Grever toegekend ‘vanwege haar uitzonderlijke inzet voor de positie van vrouwen in de wetenschap in het algemeen en aan de Erasmus Universiteit in het bijzonder’, zo stelt de jury. Deze waardeert vooral het feit dat Grever de afgelopen jaren veel werk heeft verricht met enorm veel impact en zichtbaarheid. ‘Ze is een initiator, een vrouw van de initiatieven, een voorvechter en een waar toptalent.’

Grever was onder in 2008 een van de initiatiefnemers van het boekwerk Een carrière in de wetenschap? Hoogleraren aan de EUR over hun vak en hun leven, door de EUR uitgegeven om vrouwelijke studenten en promovendi te motiveren voor een verdere carrière in de wetenschap.

Naast vele formele posities, speelde Grever ook een belangrijke rol in de promotie van zowel jong als ervaren vrouwelijk talent. Dit blijkt uit haar inzet bij het verwerven van grants en prijzen door vrouwelijke promovendi en medewerkers, alsmede bij het verwerven van fondsen voor de aanstelling van vrouwelijke bijzonder hoogleraren. Bovendien heeft Grevers publieke optreden als historica positief bijgedragen aan de zichtbaarheid en de maatschappelijke waardering van de vrouwelijke wetenschapper, aldus de jury.

Over Maria Grever

Prof.dr. Maria Grever (1953) is sinds 2000 hoogleraar Theorie en Methoden van de Geschiedenis aan de Erasmus School of History, Culture en Communication (ESHCC) en directeur/oprichter van het Center for Historical Culture aan de Erasmus Universiteit. Haar voornaamste onderzoeksgebieden zijn historische cultuur, historisch bewustzijn en geschiedschrijving; collectief geheugen en identiteit; geschiedenisonderwijs, populaire cultuur en erfgoed; politieke cultuur, monarchie en gender.

Over de Athena Prijs

De Erasmus Universiteit Rotterdam en het Erasmus Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (ENVH) streven naar een evenredige vertegenwoordiging van vrouwelijke medewerkers. Het ENVH heeft daarom de jaarlijkse ENVH Athena Prijs (vernoemd naar de Griekse godin Pallas Athena) in het leven geroepen om aandacht te vragen voor medewerkers die zich uitzonderlijk inzetten voor vrouwelijk talent en daarmee een voorbeeld zijn voor collega’s. Alle medewerkers van de Erasmus Universiteit en Erasmus MC (zowel vrouwen als mannen, ondersteunend personeel en wetenschappelijke personeel) komen in aanmerking voor deze prijs. De prijs is een op maat gemaakt schilderij van kunstenares Sofja Wolsky en een oorkonde,  getekend door de rector magnificus en de ENVH-voorzitter.

De Athena Prijs wordt uitgereikt door rector magnificus prof.dr. Huibert Pols en ENVH-voorzitter prof.dr. Hanneke Takkenberg tijdens de 102e dies natalis, op 9 november 2015. Aanmelden en meer informatie via www.eur.nl/diesFirst Athena Award presented to Professor Dr Maria Grever In recognition of her contribution to the promotion of female talent

 —

Professor Dr Maria Grever is the very first recipient of the new Athena Award, which will be presented during Erasmus University Rotterdam’s Dies Natalis on Monday 9 November 2015. The award is intended for staff members who have made an exceptional contribution to the promotion of female talent, and as such set an example for their colleagues. The Athena Award was established by the Erasmus Network of Female Professors (ENVH).

The first Athena Award will be conferred to Professor Maria Grever in recognition of – in the words of the jury – “her outstanding contribution to the promotion of female talent within science in general and within Erasmus University Rotterdam in particular”. What the jury appreciates most of all is that over the past few years, so much of Professor Maria Grever’s work has had such tremendous impact and visibility. “She is a real ‘prime mover’, someone who takes the initiative, a champion and a true world-class talent.”

Among other things, in 2008 Grever was one of the initiators of the publication Een carrière in de wetenschap? Hoogleraren aan de EUR over hun vak en hun leven, (‘A Career in Science? EUR professors talk about their field and their life’), which was published by EUR to encourage female students and doctoral candidates to pursue a career in science.

In addition to holding numerous formal positions, Professor Grever has played an important role in the promotion of both young and experienced female talent. This is reflected in her efforts to help female doctoral candidates and members of staff to obtain grants and awards, as well as her work to attract funding for the appointment of female endowed professors. Moreover, according to the jury Grever’s media appearances as a historian have positively contributed to the visibility and public appreciation of female scholars.

About Maria Grever

Professor Dr Maria Grever (1953) has been working as Professor of Theory and Methodology of History at Erasmus School of History, Culture en Communication (ESHCC) since 2000, as well as serving as Director of Erasmus University’s Center for Historical Culture, of which she was also a founder. Her main research interests are historical culture, historical consciousness and historiography; collective memory and identity; history education, popular culture and heritage; political culture, monarchy and gender.

About the Athena Award

Erasmus University Rotterdam and the Erasmus Network of Female Professors (ENVH) strive to achieve parity in the number of male and female staff members. That is why ENVH has decided to establish the annual ENVH Athena Award, named after the Greek goddess Pallas Athena. This award pays tribute to staff members who make an exceptional effort in the interest of female talent and as such form an example for their colleagues. All members of staff of Erasmus University Rotterdam and Erasmus MC (male and female, support staff and academic staff) are eligible for nomination. The award consists of a custom painting by artist Sofja Wolsky and a certificate that is jointly signed by the Rector Magnificus and the ENVH Chair.

The Athena Award will be presented by Rector Magnificus Professor Dr Huibert Pols and the Chair of ENVH, Professor Dr Hanneke Takkenberg, during Erasmus University’s 102nd Dies Natalis on 9 November 2015. To register or for further details on the event, visit www.eur.nl/dies.

Zelf een onderwijsactiviteit organiseren

Graag ontvangt het Huizinga Instituut voorstellen van promovendi voor activiteiten die zij zelf willen organiseren. Zo kan het netwerk van promovendi worden ingezet om een programma te ontwikkelen waarbij hun wensen centraal staan. Als je als Huizinga-promovendus iets wilt organiseren, stuur dan een voorstel van ongeveer één A4-tje naar de coördinator van het Huizinga Instituut, Floor Meijer, via huizinga-fgw@uva.nl.

Geef in het voorstel duidelijk het onderwerp van de bijeenkomst aan en leg uit waarom deze bijeenkomst past binnen het programma van het Huizinga Instituut. Maak bij de introductie van het onderwerp duidelijk welke sprekers zullen worden uitgenodigd en geef daarbij beknopt aan waarom. Verder moet het voorstel kort ingaan op praktische randvoorwaarden: denk daarbij aan de beoogde doelgroep van de bijeenkomst, een begroting, een beoogde locatie en een voorlopig programma met voorstellen voor datum en tijd. Je voorstel wordt na versturen voorgelegd aan de directeur van het Huizinga Instituut.

Het Huizinga Instituut organiseert zowel bijeenkomsten mét studiepunten (ECTS) als zonder. Mocht je een bijeenkomst willen organiseren waaraan studiepunten verbonden worden, dan geldt een set aanvullende eisen: je voorstel moet dan niet alleen langs de directeur, maar eveneens besproken worden in het programmateam dat viermaal per jaar bijeenkomt. Wanneer je een dergelijke activiteit wilt organiseren is het raadzaam om contact op te nemen met één van de leden van het programmateam en in samenspraak met hem of haar te kijken naar de opzet van de activiteit.

Oratie – Eric Jorink

Vanwege Teylers Stichting is dr. Eric Jorink tot bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden benoemd met als leeropdracht: Verlichting en Religie in Historisch en Sociaal-Cultureel Perspectief. Hij zal het hoogleraarsambt aanvaarden met het uitspreken van zijn oratie getiteld:

“De Ark, de Tempel, het Museum. Veranderende modellen van kennis in de Eeuw van de Verlichting”

Datum: maandag 16 juni 2014
Tijd: 16:15 uur stipt. U wordt verzocht om 10 minuten voor het begin van de plechtigheid aanwezig te zijn
Locatie: Groot Auditorium van het Academiegebouw, Rapenburg 73 te Leiden.
Aanmelden: Vanwege het beperkt aantal beschikbare plaatsen wordt belangstellenden verzocht zich aan te melden via www.leidenuniv.nl/agenda

 

 

 

Arianne Baggerman – Publishing Policies and Family Strategies

Publishing Policies and Family Strategies

The Fortunes of a Dutch Publishing House in the 18th
and early 19th Centuries
prof. dr. J.A. (Arianne) Baggerman
 
This study analyses the development of the Dutch publishers and booksellers firm Blussé in connection with the history of the Blussé family between 1745 and 1830. The book offers new insight in the organization of the book trade, the theory and practice of copyright, competition and cooperation among publishers, book prices and print runs, including advertising and marketing. The history of the company is linked with that of the family, using letters and other autobiographical writings. Education, marriage policies, reading practices are among the subjects studied. Within the context of cultural developments, the influence of the Enlightenment, and the political upheavals in the period in the Netherlands, this book is both a detailed book history and a broadly based study of cultural change in the late 18th and early 19th centuries.

Publication – Helen Metzelaar

`Verwondering over mijn gezang’. Jan Alensoons muzikale ontmoetingen op zijn reis naar Italië, 1723-1724

Jan Alensoon vertrok in 1723 op reis naar Frankrijk en Italië om kennis te maken met de kunst en cultuur van deze landen, en vooral om er veel muziek te horen. Van deze `grand tour’ schreef de veertigjarige Leidse burger een uitvoerig verslag, waaruit in deze uitgave de passages over zijn ontmoetingen met musici en componisten zijn opgenomen. In Italië ging hij om met de componist Benedet­to Marcello, luisterde hij naar muziek van Tomaso Albinoni, Nicolo Porpora en Geminiano Giacomelli, en hoorde hij de beroemde zangeres Faus­tina Bordni zingen. Hij beschrijft huisconcerten in paleizen, maar ook de muziek die op straat werd gemaakt. Hij ging naar uitvoeringen in kerken en kloos­ters, maar hij bezocht ook opera’s in theaters met het risico om vanuit de loges bespogen te worden (zijn advies: zoek een plaats in het midden van de zaal). Verder bezocht hij kerken en kunstverza­melingen en nam hij enthousiast deel aan het carna­val van Venetië. Zelf zong hij ook, en op tal van huis­concer­ten bracht hij een cantate ten gehore waar iedereen versteld van stond. Zijn muzikale reis­verslag is een unieke bron voor de Europese muziekgeschiedenis.  De uitgave is verzorgd en ingeleid door Helen Metzelaar.

Uitgave Panchaud, Amsterdam; Verschijningsdatum 1 oktober 2013
ISBN 978-90-820779-1-9; Prijs: 15,00 euro
Informatie en bestellen: www.panchaud.nl

CONCERTEN ROND DIT BOEK

Op 4, 5 en 6 oktober 2013 brengt de Holland Baroque Society hun productie “Grand Tour”, een concert opgebouwd rond Jan Alensoons “Dag-register van een korte reys door eenige gedeeltens van Vrankrijk, Italie, Switserland ende Duytschland […] gedaan in de jaaren 1723 en 1724″. Alensoon laat u kennis maken met de muzikale beroemdheden uit zijn tijd en dan vooral in Italië. Met hem reist u langs de theaters, kerken en operahuizen die er toe doen in het Italië van 1723, en u ontmoet Albinoni, Lotti en vele andere muzikale grootmeesters. Een uitgave van het reisverslag met de passages over muziek, verzorgd door Helen Metzelaar, verschijnt tegelijkertijd bij uitgeverij Panchaud (www.panchaud.nl)

Jan A omslag cover

Book launch – Tapestry of Memory: Evidence and Testimony in Life Story Narratives

Tapestry of Memory: Evidence and Testimony in Life Story Narratives

The newest volume in the series Memory and Narrative

Date: 13 September, 2013
Time: 15:00 – 16:45, followed by a reception
Location: Meeting room NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies Herengracht 380, Amsterdam

The NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies and The Huizinga Institute cordially invite you to attend the book launch of  Tapestry of Memory: Evidence and Testimony in Life Story Narratives.

The distinction between memory and testimony is a crucial theme. Memory, though selective, is the basis of testimony. Testimony provides an audience with information that becomes evidence of what was seen or experienced. Such evidence can form the basis of legal truth. In Tapestry of Memory: Evidence and Testimony in Life Story Narratives, twelve interdisciplinary contributors present narratives and explore the way they influence the perception of the past.

Editors dr. Nanci Adler and prof. dr. Selma Leydesdorff will present the first copy to prof. dr. Frank van Vree, Dean of the Faculty of Humanities at the University of Amsterdam.

A panel chaired by NIOD director prof. dr. Marjan Schwegman will reflect on the book.

Discussants:

  • Prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld is professor on the endowed chair for regional history and ethnology of Brabant at the School of Social and Behavioral Sciences at Tilburg University
  • Dr. Ihab Saloul is assistant professor Heritage and Cultural Studies & postdoctoral fellow Cultural Heritage and Identity at the capacity group Art, Religion and Cultural Studies at the University of Amsterdam

Please rsvp to: aanmelden@niod.knaw.nl

Book cover

Rudolf Dekker – Observaties van een zeventiende-eeuwse wereldbeschouwer. Constantijn Huygens jr en de uitvinding van het moderne dagboek

Onlangs verscheen Observaties van een zeventiende-eeuwse wereldbeschouwer. Constantijn Huygens jr en de uitvinding van het moderne dagboek van Rudolf Dekker (Panchaud, Amsterdam,  ISBN 978-90-820779-0-2, prijs 15,00 euro).

Het dagboek van Constantijn Huygens jr. geeft een bijzonder beeld van het dagelijks leven binnen de Nederlandse elite  in de late Gouden Eeuw. Hij noteerde alle roddels die hij als secretaris van stadhou­der-koning Willem III aan het hof hoorde, maar hij schreef ook veel over kunst, literatuur en wetenschap. Het dagboek van Huygens weerspie­gelt een nieuw besef van tijd en indivi­duali­teit en is daarom een belang­rij­ke scha­kel in de ontwikkeling van het moderne dagboek in Euro­pa. Constantijn en Christiaan waren bewoners van het door hun vader gebouwde buitenhuis Hofwijck, dat in het dagboek vaak voorkomt.

Een uitgave in het Engels van dit boek Family, culture and society in the diary of Constantijn Huygens jr, secretary to stadholder-king William of Orange (ISBN 978-90-04-25094-9) verscheen bij uitgeverij Brill, Leiden.

Rudolf Dekker publiceerde onder meer met Arianne Baggerman De wondere wereld van Otto van Eck. Een cultuurgeschiedenis van de Ba­taafse Revolu­tie (Bert Bakker 2009 en Meer verleden dan toekomst. Geschie­denis van verdwijnend Nederland (Bert Bakker 2008).

Meer informatie en bestellen: www.panchaud.nl.

Announcement: Constantijn Huygens on Vimeo – by Rudolf Dekker

Based on the book by Huizinga-affiliated researcher Rudolf Dekker, this animated film, consisting of seventeenth century paintings and prints, tells the story of poet, composer and diplomat Constantijn Huygens Jr.

Huygens was secretary of state to the stadholder-king William of Orange and kept a diary on a regular basis. Through his sketches we encounter his character, the heritage of the well-known Huygens family, scientific ideas and the life at court and at the battle-fields. It gives a splendid panoramic view of seventeenth century Europe recorded by a first class eyewitness.

Publication – Rudolf Dekker

Family, Culture and Society in the Diary of Constantijn Huygens Jr, Secretary to Stadholder-King William of Orange

Rudolf Dekker

Based on analysis of a diary kept by Constantijn Huygens Jr, the secretary to Stadholder-King William of Orange, this book proposes a new explanation for the invention of the modern, private diary in the 17th century. At the same time it sketches a panoramic view of Europe at the time of the Glorious Revolution and the Nine Years’ War, recorded by an eyewitness. The book includes chapters on such subjects as the changing perception of time, book collecting, Huygens’s role as connoisseur of art, belief in magic and witchcraft, and gossip and sexuality at the court of William and Mary. Finally this study shows how modern scientific ideas, developed by Huygens’s brother Christiaan Huygens, changed our way of looking at the world around us.

Author: Rudolf M. Dekker
Category: History – Early Modern History
BIC2: Diaries, letters & journals, History of ideas
Volume: 5
Series: Egodocuments and History Series
ISSN: 1873-653X
ISBN13: 9789004250949
Planned Publication Date: May 2013
Language: English

 Meer informatie

Rudolf Dekker

Publication – Martijn Kleppe

Canonieke icoonfoto’s
De rol van (pers)foto’s in de Nederlandse geschiedschrijving

Martijn Kleppe

Het Vietnamese meisje vluchtend voor de napalmbommen of de Chinese man die een tank stopt op het Plein voor de Hemelse Vrede – bijna iedereen kent deze beelden. Omdat deze foto’s voor meer staan dan wat letterlijk is afgebeeld, zijn het icoonfoto’s die keer op keer gepubliceerd worden.

Canonieke icoonfoto’s beschrijft het onderzoek naar welke Nederlandse foto’s functioneren als icoonfoto in schoolboeken voor het vak geschiedenis en hoe het komt dat foto’s die status krijgen. Samenstellers van geschiedenismethoden voeren praktische redenen aan waarom ze dezelfde foto’s kiezen, zoals herkenbaarheid, wat de verkoopcijfers ten goede zou komen. Bovendien hebben redacteuren weinig tijd om naar beeldmateriaal te zoeken. Daarom raadplegen ze in eerste instantie hun geheugen, met als gevolg dat vaak dezelfde foto’s terugkomen in lesmethoden.

Twee icoonfoto’s worden uitgebreid geanalyseerd: die van Pieter Jelles Troelstra, terwijl hij een menigte toespreekt, en de beroemde ‘baas-in-eigen-buik’ foto van Dolle Mina. Deze foto’s functioneren steeds meer als symbool, terwijl de datering vaak niet klopt. Regelmatig blijken de foto’s een andere gebeurtenis te verbeelden dan de tekst suggereert. Dit boek pleit er daarom voor meer aandacht te besteden aan de rol van beeldmateriaal in de Nederlandse geschiedschrijving.

www.mijnicoonfotos.nl
http://www.persistent-identifier.nl/?identifier=urn:nbn:nl:ui:13-l37n-bi
http://www.martijnkleppe.nl/blog/data-proefschrift-online-beschikbaar/

Uitgever: http://www.eburon.nl/canonieke_icoonfotos?af=canoniekeicoonfotos
Bol.com: http://www.bol.com/nl/p/canonieke-icoonfoto-s/9200000010732520/

Taal Nederlands
Afmetingen 17x242x161 mm
Gewicht 603,00 gram
ISBN10 9059727223
ISBN13 9789059727229

 

Publication – Joris Oddens

Pioniers in schaduwbeeld
Het eerste parlement van Nederland 1796-1798

Joris Oddens

Op 1 maart 1796 vormde de zuidvleugel van het Binnenhof het toneel voor een bijzondere gebeurtenis. De zaal die we tegenwoordig kennen als het voormalige onderkomen van de Tweede Kamer werd die dag in gebruik genomen door de Nationale Vergadering van de Bataafse Republiek. Wie zo gelukkig was een plaats te hebben bemachtigd op de afgeladen tribune, zag daar de oprichting van het eerste democratisch verkozen parlement van Nederland.

Ruim twee eeuwen later is er nu een enerverende studie over parlementaire politiek in tijden van revolutie. Aan de hand van officiële bronnen, opiniebladen, brieven en memoires wekt Joris Oddens de eerste Nederlandse parlementariërs opnieuw tot leven. Hoe gaven zij invulling aan het nieuwe ambt van volksvertegenwoordiger? En met welke strategieën boden zij als achttiende-eeuwers het hoofd aan de uitdagingen van de representatieve democratie?

Joris Oddens is historicus en neerlandicus. Hij houdt zich bezig met de politieke en culturele geschiedenis van Europa gedurende de lange achttiende eeuw (1670-1830). In 2009 verscheen van hem Een vorstelijk voorland. Gerard Hinlopen op reis naar Istanbul (1670-1671), een uitgave van het spannende reisverslag van een Hoornse Istanbulreiziger. Zijn onderzoek maakt deel uit van het project ‘The First Dutch Democracy: The Political World of the Batavian Republic, 1795-1801’ onder leiding van Niek van Sas en Wyger Velema.

ISBN 978 94 6004 109 9
NUR 697
gebonden, geïllustreerd
±512 pagina’s
€ 27,50 | leverbaar | Meer informatie

 

 

Publication – Michiel van Groesen

The Representations of the Overseas World in the De Bry Collection of Voyages (1590-1634)

Michiel van Groesen
Leiden & Boston: Brill, 2012 [pbk, 1st ed. 2008]

The De Bry collection of voyages, published between 1590 and 1634, is one of the most monumental publications of early modern Europe. It comprises 27 folio-volumes, published simultaneously in Latin and German, and contains nearly 600 large-scale copper engravings of European voyages to America, Africa, and Asia. In this book I argue that the De Bry family manipulated some of Europe’s best known travel accounts for their collection in order to reach different readerships: The Latin version was aimed at Catholic readers and humanists, the German edition at Protestant readers in Northern Europe. The book dismisses the notion that the De Bry collection was intended as Calvinist propaganda. This argument is supported by the biography of the De Brys and their publishing firm, the changes they made to the texts and images of original travel accounts, an analysis of the collection’s entry on the Index Librorum Expurgatorum in Spain and Portugal, and an identification of Protestants and Catholics who purchased the collection. The final chapter traces the impact the volumes had in the seventeenth and eighteenth centuries.

More information

Publication – Hugh Dunthorne and Michael Wintle

The historical imagination in nineteenth-century Britain and the Low Countries

Edited by Hugh Dunthorne, Swansea University and Michael Wintle, University of Amsterdam

The nineteenth century laid the foundations of history as a professional discipline but also popularized and romanticized the subject. National histories were written and state museums founded, while collective memories were created in fiction and drama, art and architecture and through the growth of tourism and the emergence of a heritage industry. The authors of this collection compare Britain, the Netherlands and Belgium, unearthing the ways in which history was conceived and then utilized. They conclude that although nationalistic historicism ruled in all genres, the interaction of the nineteenth century with its imagined past was far richer and more complex, both across national borders and within them.Contributors include: Niek van Sas, Andrew Mycock, Marnix Beyen, Ellinoor Bergvelt, Joep Leerssen, Joanne Parker, Anna Vaninskaya, Jenny Graham, Tom Verschaffel, Saartje Vanden Borre, Hugh Dunthorne and Michael Wintle.
Biographical note
Hugh Dunthornetaught history at Swansea University from 1971 until 2009. He has written on various aspects of Anglo-Dutch relations, and has recently completed a study of Britain and the Dutch Revolt 1560-1700.Michael Wintle is Professor of European History at the University of Amsterdam; prior to 2002, he taught at the University of Hull, UK. He has published widely on Dutch and European history, including The Image of Europe (Cambridge University Press, 2009).
Readership

All interested in the historical imagination, historiography, nation-building, historical fiction, art history and museum and media studies, at undergraduate, graduate, and research academic levels.