Publication – Martijn Kleppe

Canonieke icoonfoto’s
De rol van (pers)foto’s in de Nederlandse geschiedschrijving

Martijn Kleppe

Het Vietnamese meisje vluchtend voor de napalmbommen of de Chinese man die een tank stopt op het Plein voor de Hemelse Vrede – bijna iedereen kent deze beelden. Omdat deze foto’s voor meer staan dan wat letterlijk is afgebeeld, zijn het icoonfoto’s die keer op keer gepubliceerd worden.

Canonieke icoonfoto’s beschrijft het onderzoek naar welke Nederlandse foto’s functioneren als icoonfoto in schoolboeken voor het vak geschiedenis en hoe het komt dat foto’s die status krijgen. Samenstellers van geschiedenismethoden voeren praktische redenen aan waarom ze dezelfde foto’s kiezen, zoals herkenbaarheid, wat de verkoopcijfers ten goede zou komen. Bovendien hebben redacteuren weinig tijd om naar beeldmateriaal te zoeken. Daarom raadplegen ze in eerste instantie hun geheugen, met als gevolg dat vaak dezelfde foto’s terugkomen in lesmethoden.

Twee icoonfoto’s worden uitgebreid geanalyseerd: die van Pieter Jelles Troelstra, terwijl hij een menigte toespreekt, en de beroemde ‘baas-in-eigen-buik’ foto van Dolle Mina. Deze foto’s functioneren steeds meer als symbool, terwijl de datering vaak niet klopt. Regelmatig blijken de foto’s een andere gebeurtenis te verbeelden dan de tekst suggereert. Dit boek pleit er daarom voor meer aandacht te besteden aan de rol van beeldmateriaal in de Nederlandse geschiedschrijving.

www.mijnicoonfotos.nl
http://www.persistent-identifier.nl/?identifier=urn:nbn:nl:ui:13-l37n-bi
http://www.martijnkleppe.nl/blog/data-proefschrift-online-beschikbaar/

Uitgever: http://www.eburon.nl/canonieke_icoonfotos?af=canoniekeicoonfotos
Bol.com: http://www.bol.com/nl/p/canonieke-icoonfoto-s/9200000010732520/

Taal Nederlands
Afmetingen 17x242x161 mm
Gewicht 603,00 gram
ISBN10 9059727223
ISBN13 9789059727229

 

Publication – Joris Oddens

Pioniers in schaduwbeeld
Het eerste parlement van Nederland 1796-1798

Joris Oddens

Op 1 maart 1796 vormde de zuidvleugel van het Binnenhof het toneel voor een bijzondere gebeurtenis. De zaal die we tegenwoordig kennen als het voormalige onderkomen van de Tweede Kamer werd die dag in gebruik genomen door de Nationale Vergadering van de Bataafse Republiek. Wie zo gelukkig was een plaats te hebben bemachtigd op de afgeladen tribune, zag daar de oprichting van het eerste democratisch verkozen parlement van Nederland.

Ruim twee eeuwen later is er nu een enerverende studie over parlementaire politiek in tijden van revolutie. Aan de hand van officiële bronnen, opiniebladen, brieven en memoires wekt Joris Oddens de eerste Nederlandse parlementariërs opnieuw tot leven. Hoe gaven zij invulling aan het nieuwe ambt van volksvertegenwoordiger? En met welke strategieën boden zij als achttiende-eeuwers het hoofd aan de uitdagingen van de representatieve democratie?

Joris Oddens is historicus en neerlandicus. Hij houdt zich bezig met de politieke en culturele geschiedenis van Europa gedurende de lange achttiende eeuw (1670-1830). In 2009 verscheen van hem Een vorstelijk voorland. Gerard Hinlopen op reis naar Istanbul (1670-1671), een uitgave van het spannende reisverslag van een Hoornse Istanbulreiziger. Zijn onderzoek maakt deel uit van het project ‘The First Dutch Democracy: The Political World of the Batavian Republic, 1795-1801’ onder leiding van Niek van Sas en Wyger Velema.

ISBN 978 94 6004 109 9
NUR 697
gebonden, geïllustreerd
±512 pagina’s
€ 27,50 | leverbaar | Meer informatie

 

 

Publication – Michiel van Groesen

The Representations of the Overseas World in the De Bry Collection of Voyages (1590-1634)

Michiel van Groesen
Leiden & Boston: Brill, 2012 [pbk, 1st ed. 2008]

The De Bry collection of voyages, published between 1590 and 1634, is one of the most monumental publications of early modern Europe. It comprises 27 folio-volumes, published simultaneously in Latin and German, and contains nearly 600 large-scale copper engravings of European voyages to America, Africa, and Asia. In this book I argue that the De Bry family manipulated some of Europe’s best known travel accounts for their collection in order to reach different readerships: The Latin version was aimed at Catholic readers and humanists, the German edition at Protestant readers in Northern Europe. The book dismisses the notion that the De Bry collection was intended as Calvinist propaganda. This argument is supported by the biography of the De Brys and their publishing firm, the changes they made to the texts and images of original travel accounts, an analysis of the collection’s entry on the Index Librorum Expurgatorum in Spain and Portugal, and an identification of Protestants and Catholics who purchased the collection. The final chapter traces the impact the volumes had in the seventeenth and eighteenth centuries.

More information

Publication – Hugh Dunthorne and Michael Wintle

The historical imagination in nineteenth-century Britain and the Low Countries

Edited by Hugh Dunthorne, Swansea University and Michael Wintle, University of Amsterdam

The nineteenth century laid the foundations of history as a professional discipline but also popularized and romanticized the subject. National histories were written and state museums founded, while collective memories were created in fiction and drama, art and architecture and through the growth of tourism and the emergence of a heritage industry. The authors of this collection compare Britain, the Netherlands and Belgium, unearthing the ways in which history was conceived and then utilized. They conclude that although nationalistic historicism ruled in all genres, the interaction of the nineteenth century with its imagined past was far richer and more complex, both across national borders and within them.Contributors include: Niek van Sas, Andrew Mycock, Marnix Beyen, Ellinoor Bergvelt, Joep Leerssen, Joanne Parker, Anna Vaninskaya, Jenny Graham, Tom Verschaffel, Saartje Vanden Borre, Hugh Dunthorne and Michael Wintle.
Biographical note
Hugh Dunthornetaught history at Swansea University from 1971 until 2009. He has written on various aspects of Anglo-Dutch relations, and has recently completed a study of Britain and the Dutch Revolt 1560-1700.Michael Wintle is Professor of European History at the University of Amsterdam; prior to 2002, he taught at the University of Hull, UK. He has published widely on Dutch and European history, including The Image of Europe (Cambridge University Press, 2009).
Readership

All interested in the historical imagination, historiography, nation-building, historical fiction, art history and museum and media studies, at undergraduate, graduate, and research academic levels.

 

Essaybundels Cultural Transfer St. Petersburg & Istanbul

Van ‘Cultural Transfer: Rusland en Europa vanaf 1650’ en ‘Cultural Transfer tussen Turkije en Europa’ zijn nog een aantal essaybundels beschikbaar. Deze bundels bevatten de essays die de deelnemers hebben geschreven naar aanleiding van hun verblijf in respectievelijk St. Petersburg (2008) en Istanbul (2010). U kunt deze bundels kosteloos bestellen door een email te sturen naar huizinga-fgw@uva.nl. Vergeet hierbij niet het adres te vermelden. 

 

Wijzigingen in taakstelling en bekostiging Huizinga Instituut

Wijzigingen in taakstelling en bekostiging

Huizinga Instituut

Per 1 januari 2011 zijn er nieuwe afspraken van kracht tussen de landelijke onderzoekscholen en de faculteiten op het gebied van de geesteswetenschappen. Deze afspraken hebben betrekking op de taakstelling en financiering van de onderzoekscholen, waaronder ook het Huizinga Instituut.

 De belangrijkste elementen van de overeenkomst zijn:

  • De promotieopleiding valt net als de Research Masteropleiding (ReMa) onder de eindverantwoordelijkheid van de lokale Graduate Schools.
  • De lokale Graduate Schools hebben een eigen cursusaanbod dat zich voornamelijk richt op vaardighedenonderwijs (te denken valt aan schrijf- en presentatiecursussen, loopbaanoriëntatie e.d.). Landelijke onderzoekscholen zorgen voor hoogwaardig en intensief (inter)disciplinair onderwijs dat complementair is aan het onderwijsaanbod van de Graduate Schools.
  • Promovendi die bij een faculteit zijn aangesteld ontvangen voor de duur van hun aanstelling een onderwijsbudget van € 2000, waarvan de helft (€ 1000) wordt overgemaakt naar de onderzoekschool waarvan zij lid zijn. ReMa-studenten beschikken voor de duur van hun opleiding over een onderwijsbudget van € 500, dat in zijn geheel wordt overgemaakt naar de onderzoekschool waar zij onderwijs volgen. Deze budgetten worden beheerd door de lokale Graduate Schools.
  • Mocht een promovendus of ReMa-student bij een andere onderzoekschool op het terrein van de geesteswetenschappen een cursus willen volgen (en voldoet hij/zij aan de entreevoorwaarden) dan kan deze cursus kosteloos gevolgd worden.
  • Voor de organisatie en uitvoering van onderwijs t.b.v. de onderzoekscholen reserveren de faculteiten uren die tot een overeengekomen maximum jaarlijks aan de scholen toegekend worden en door de desbetreffende docenten meegenomen worden in hun taakberekening.
  • Onderzoekscholen krijgen een vaste en taakstellende begroting voor bureau plus directie.

Download de volledige tekst van de overeenkomst tussen het Decanenoverleg Letteren en Geschiedenis (DLG) en het samenwerkingsverband van landelijke onderzoekscholen op het gebied van de Geesteswetenschappen (Logos).