Lecture organised by the Huizinga Instituut Working Group on Utopia and Social Dreaming: Joppan George, “Colonial Airmindedness: Views from British India” – 25 November 2019, Leiden

Leiden University Modern South Asia Seminar and the Huizinga Instituut Working Group on Utopia and Social Dreaming in Connected and Entangled Perspective
present:
Joppan George, “Colonial Airmindedness: Views from British India”

Time and Venue: Mon 25 November, 17:00  – 19:30, Het Verbarium, Leiden University

Please join us for the talk and the reception.

Abstract
“Colonial Airmindedness: Views from British India”
In the canonical Western historiography on airmindedness or air sense, much ink has been spilt on the spectacle of flight made available through literature, cinema, and radio. Air shows and aerial pageants became much-celebrated events wherein, at the price of an entrance ticket, the citizens had mass edification in airmindedness. In a progressive, utopian way, in the West, aviation was the consummate object of technological progress. In that the airminded citizenry demonstrated a “technically oriented form of patriotic ideology,” often, the optics of airmindedness was tinted in nationalist hues. This article provincializes airmindedness by shifting the focus on normative Western narratives that privileged the innovations in laboratories and the genius of airmen to listen to the colonial subjectivities’ awareness of aviatic practices. How did the political consciousness of the colonial subjects address their interest in, and articulate their grasp of, modernity’s emblematic high technology? This article charts the course of airmindedness and the birth of the aerial being in India through a reading of the counter-archive of historical romances, memoirs, radio broadcasts, phrasebooks, travelogues, hoaxes, and rumors to recuperate the colonial subjects’ self-fashioning of technological modernity. An aerial being in the interwar India, the presentation contends, was forged from proximate discursive, material, and experiential engagement with the colonial policies of aviation as much as by piloting and flying.

Bio
Joppan George is a postdoctoral fellow in the International Institute for Asian Studies, at Leiden University. He is working on a cultural history of British imperial ecology produced through aerial vision in the 1920s and 1930s. He earned a PhD in History from Princeton University in June 2019 for his dissertation Airborne Colony: Culture and Politics of Aviation in India, 1910-1939.

PhD defence Tina van der Vlies (EUR) – 21 November 2019

Tina van der Vlies will defend her PhD thesis Echoing Events. The perpetuation of national narratives in English and Dutch history textbooks, 1920 – 2010 on Thursday 21 November 2019. The defence is held at 3.30 pm at the Senaatszaal, Erasmus Building, Erasmus University Rotterdam.
Stories about the nation are very much alive and powerful nowadays. An example is the Brexit campaign, which is fuelled by the national myth of England proudly ‘standing alone’, as it did against Hitler in World War II and the Spanish Armada in 1588. This myth is strong and Prime Minister David Cameron knew that as well when he argued for Britain to remain a member of the EU on 9 May 2016: he tried to deconstruct the myth and remarkably also referred to 1588. Despite their differences, Bremainers and Brexiteers both generate ‘echoing events’. Apparently, the English victory over the Spanish Armada functions as a widespread national narrative to which various events can be linked.
Van der Vlies questioned national narratives’ perpetuation, actualization and canonization in English and Dutch history textbooks – books that have provided many people with meaning, memory and identity – in the period between 1920 and 2010. Changes and continuities in textbooks’ national narratives are often explained by direct state interventions, their specific policies and ideological agendas. This conviction is hardly problematized and other reasons for national narratives’ perpetuation in this genre are easily overlooked. Therefore, Van der Vlies selected history textbook series from England and the Netherlands – countries that do not have a system of approved textbooks unlike many others – and explored a new type of textbook research. She examined history textbooks as layered narratives in which stories overlap, interfuse and interact. The study of these ‘echoes’ revealed widespread frames of references and perpetuated schemata in the narration of national history. The study started after World War I, in 1920, when several initiatives were launched to reduce strong nationalistic visions in textbooks and ended in the new millennium, in 2010, when several countries witnessed a revival of national narratives in education.

 

Image:  Defeat of the Spanish Armada, 8 August 1588 by Philip James de Loutherbourg (1796 – oil on canvas).

PhD defence Michel van Duijnen (VU) – 19 december 2019

On Thursday 19 december 2019 at 13.45, Michel van Duijnen will defend his dissertation titled A Violent Imagination: Printed Images of Violence in the Dutch Republic, 1650-1700.
Location: aula of the Vrije Universiteit Amsterdam.
Within the wide variety of printed images produced in the Dutch Republic between 1650 and 1700, explicit violence was a prominent and recurring theme. A Violent Imagination analyses the role of violence in Dutch print culture and discusses the uniquely explicit images produced during this period, which ranged from botched beheadings to cannibalistic Christians. Most importantly, this dissertation shows how violence was positioned as a distant phenomenon, taking place in the past or in faraway places, and consequently as something that could become imaginable specifically through the medium of printed images.
Download the invitation here.

Nieuws Werkgroep NEWW: verslag lancering website Correspondance d’Isabelle de Charrière / Brieven van Belle van Zuylen

Zaterdag 26 oktober vond in Het Utrechts Archief de lancering plaats van de website Correspondance d’Isabelle de Charrière / Brieven van Belle van Zuylen. Dit is een project dat wordt gerealiseerd binnen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (KNAW), onder leiding van Suzan van Dijk en Madeleine van Strien-Chardonneau.


Belle van Zuylen, 18e-eeuws schrijfster en aanvoerster van de Utrechtse Literaire Canon, is vooral beroemd door haar uitgebreide correspondentie, gevoerd in het Frans. Slechts een klein gedeelte is ook in het Nederlands (in boekvorm) beschikbaar. Afgelopen zaterdag is een begin gemaakt met de online publicatie van alle brieven, in eerste instantie in het Frans (maar in gemoderniseerde spelling). Geleidelijk aan zullen daaraan vertalingen worden toegevoegd.


De afgelopen jaren is door een aantal vrijwilligers, de meesten lid van het Genootschap Belle van Zuylen, gewerkt aan de voorbereiding van deze publicatie: op basis van scans van de Oeuvres complètes, uitgegeven door Van Oorschot (1979-84) pasten zij de spelling en de layout aan, en voegden annotaties toe.


Aangezien het gaat om ruim 2600 brieven, vindt de publicatie in etappes plaats, te beginnen in deze Maand van de Geschiedenis, die als thema heeft: “ZIJ/HIJ”. Als eerste zijn nu de 199 brieven beschikbaar, waarvan de handschriften in Nederland zijn, namelijk in: Nationaal Archief, Rijksarchief Gelderland, Het Utrechts Archief, Koninklijke Bibliotheek en Literatuurmuseum.

Voorafgaand aan de openstelling van de website vond een klein symposium plaats waarin vier sprekers (V/M) ingingen op het belang van Belle van Zuylen en van deze correspondentie – voor het cultuurhistorisch onderzoek, voor de geschiedenis van Utrecht, voor hedendaagse schrijfsters die door Belle van Zuylen’s voorbeeld worden geïnspireerd, en voor “gewone” lezers (M/V).


Na een korte inleiding waarin Kaj van Vliet (rijksarchivaris, Het Utrechts Archief) wees op de rol die Belle van Zuylen, samen met Anna Maria van Schurman, speelt in de recentelijk vernieuwde vaste tentoonstelling, ging Suzan van Dijk (projectleider) in op Belle’s dikwijls geciteerde uitspraak “Ik heb geen talent voor ondergeschiktheid”: de brieven die zich in Nederland bevinden, veelal gericht aan haar eigen Nederlandse familie, laten eigenlijk ook wel andere kanten zien dan alleen die van de “rebelse meid”, en zijn om die reden zeer interessant.

Naar aanleiding van zijn recent verschenen Belle van Zuylen. Een leven in Holland, sprak Kees van Strien over Gijsbert Jan van Hardenbroek, lid van een Utrechtse regentenfamilie, en enkele van diens vrienden en tijdgenoten, van wie hij dagboeken en correspondenties heeft bestudeerd. Met name deze Hardenbroek moeten we wel zien als een “slachtoffer van Cupido dankzij Belle”.


Dirk van Miert (leider van het project SKILLNET aan de UU) gaf een bevestigend antwoord op de vraag of Belle van Zuylen ook burgeres was van de toenmalige Republiek der Letteren. Hij vergeleek haar met twee tijdgenotes van Belle, over wie door zijn studenten onderzoek is verricht: Hyleke Gockinga en Etta Palm. De eerste beheerste vele talen, en werd een “tweede Schurman” genoemd. De tweede correspondeerde o.a. met raadpensionaris Van der Spiegel (die ook in brieven van Belle voorkomt). Zij woonde ruim 20 jaar in Parijs en kwam in salons die Belle ook bezocht: in één van Belle’s brieven (nr. 2310) wordt zij genoemd – niet bij naam, maar als “intrigante hollandaise”.


Vervolgens ging Josephine Rombouts (inmiddels bekend vanwege Cliffrock Castle, en haar verblijf op dit Schotse kasteel) in op de enorme indruk die alleen al de eerste paar zinnen van Belle van Zuylen’s eerste brief, in de bundel Ik heb geen talent voor ondergeschiktheid, op haar maakten, toen zij als 19-jarige op kamers ging wonen en met het oog op dat nieuwe leven (waarvoor ook een pedaalemmer nodig was) het boek aanschafte.


Tenslotte werd de website met de digitale editie Correspondance d’Isabelle de Charrière/Brieven van Belle van Zuylen: charriere.huygens.knaw.nl onthuld en kort toegelicht. Daarbij lag enige nadruk op het feit dat het hier gaat om Work in Progress, en dus op de mogelijkheid – voor geïnteresseerden die vertrouwd zijn met de Franse taal, en belangstelling hebben voor literatuur en geschiedenis – om zich bij de verdere werkzaamheden te laten betrekken. Naast de “Nederlandse” zijn er nog alle andere brieven, die zich in Zwitserland (vooral) en elders bevinden: veel daarvan zijn inmiddels bewerkt, maar er is ook nog heel wat te doen…..  Neem eventueel contact op met onderstaande adressen.

suzan.van.dijk@huygens.knaw.nl; madeleinevanstrien@yahoo.fr.

Doing History Reflexively – a workshop led by prof. dr. Ann Rigney – 4 February 2020

Date: 4 February 2020
Time: 13.00 – 17.00
Venue: Utrecht University, Van Ravesteynzaal (1.06), Kromme Nieuwegracht 80.
Open to: PhD candidates who are a member of the Huizinga Institute
Credits: 1 ECTS (available upon request)
Coordination: Thomas Delpeut & Jon Verriet
Maximum no. of participants:  15

Language: English

Registration: Unfortunately this workshop is fully booked – please contact the Huizinga office for a spot on the waiting list

 

Description

How do we engage as (theoretically informed, societally positioned, and creative) individuals with our objects of historical research and how does that personal engagement influence the outcome of our work? How far should we go in ‘giving in’ to it? The relation between researchers and the historical actors, events, and cultural objects we write about has frequently been problematized. In the past decades, this reflexivity has often given a new impetus in the way we ‘do history’. Scholars have implicitly and explicitly explored new ways of acknowledging the theoretical, methodological, and normative assumptions that shape our research, our own ‘situated’ societal position (e.g. Edward Said, Gayatri Spivak, E.P. Thompson), and the cultural norms that shape our narratives (e.g. Michel de Certeau, Hayden White). However, much of this reflection remains highly theoretical and difficult to link to everyday practice. How does an early career researcher integrate reflexivity into their work in a feasible and defensible way? How can it shape our daily research practices and writing strategies? And does more reflexivity automatically result in better scholarly work?

During this workshop we focus on the daily practices of PhD’s to help

 1. figure out what reflexivity means to them as researchers
 2. find practical day-to-day tools to ‘do history reflexively’, by focusing on 1. research practices, 2. data interpretation, and 3. writing strategies.

 Literature [will be provided]

 • Ann Rigney, “Being an Improper Historian” in: Keith Jenkins, Sue Morgan and Alun Munslow, eds., Manifestos for History (London 2007) 149-159.
 • Jo Tollebeek, ‘“Turn’d to Dust and Tears”. Revisiting the Archive’, History and Theory 43 (2004) 237-248.
 • Dossier with examples of reflexive approaches

Preparatory assignment

Participants will prepare a short contemplation (1/2 to 1 A4), containing:

 • A short discussion concerning what reflection means to them and their research project
 • An outline of one personal issue/problem/question that has come up in their own research with regard to reflexive practices
 • 2-4 examples of scholarly works (articles, books, websites etc.) illustrating how reflexivity can be put into practice. Explain these with ca. 2 sentences per example.

 Please submit your contemplation (huizinga@uu.nl) before Tuesday 21 January 2020.

 Schedule

13.00-13.30      Introductory lecture by Ann Rigney

13.30-14.30      Session 1 – Research practices

14.30-15.00      Break

15.00-16.00      Session 2 – Data interpretation

16.00-17.00       Session 3 – Writing strategies

Huizinga-Masterclass Grantley McDonald: ‘Negotiating orthodoxy: Erasmus and the theological implications of biblical philology’ (1 ECTS) – Amsterdam, 6 December 2019

Masterclass honouring the 40th Erasmus Birthday Lecture

Grantley McDonald: Negotiating orthodoxy: Erasmus and the theological implications of biblical philology

ReMa-students and PhD candidates can participate for 1 ECTS (for attending both the lecture and the masterclass). The Huizinga Institute will offer a certificate of participation afterwards. Please apply before 22 November via this link

Date & time: 6 December 2019, 12.00 a.m. – 2.15 p.m. (including lunch)
Venue: Trippenhuis Building, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam

Description

While examining Greek manuscripts for his forthcoming diglot edition of the New Testament, Erasmus noticed something very odd in the first letter of John: the ‘Johannine comma’, a short clause on which western theologians had relied for centuries as the most explicit statement of the doctrine of the Trinity, was not present in his Greek manuscripts. He remarked on this absence in his annotations, but after his edition appeared, he was accused of undermining orthodox belief in the Trinity. When presented with a Greek manuscript containing the Johannine comma, he included it in a subsequent edition in order to avoid further controversy, a decision which only caused further dispute. Until recently, the source of the Greek manuscript in which Erasmus saw the comma has been unclear. Here we will explore the available evidence and present some conclusions.
Biography

Grantley McDonald is a postdoctoral researcher at the University of Oxford and leader of the FWF research project The court chapel of Maximilian I: between art and politics at the University of Vienna. He holds doctoral degrees in musicology (Melbourne, 2002) and history (Leiden, 2011). Grantley’s research has been distinguished with prizes from the Australian Academy of the Humanities (Canberra) and the Praemium Erasmianum Foundation (Amsterdam). He is author of Biblical Criticism in Early Modern Europe: Erasmus, the Johannine Comma and Trinitarian Debate (Cambridge: Cambridge University Press, 2016) and Marsilio Ficino in Germany, from Renaissance to Enlightenment: a Reception History (Geneva: Librairie Droz, in press), and co-editor (with Andrea Lindmayr-Brandl and Elisabeth Giselbrecht) of Early Music Printing in German-Speaking Lands (London: Routledge, 2018). He has been one of the editors of the Verzeichnis deutscher Musikdrucke (University of Salzburg) since its inception in 2012. He is also active as a performing musician.

Preliminary bibliography:
‘Erasmus and the Johannine Comma (1 John 5.7-8)’, Grantley McDonald, The Bible Translator 2016, Vol. 67(1) 42–55.

Fifteen promising young students at graduate level (MA students and PhD candidates) will be selected to participate in this Masterclass. In case you are interested, please apply before 22 November via this link.
N.B. We will inform you by 2 December whether you are invited to join the Masterclass. The public lecture by Grantley McDonald, Erasmus and the beginnings of English medical humanism, will take place later in the afternoon.

For more information, please visit the KNAW webpage. You may also contact Linda Groen, linda.groen@knaw.nl, +31 20 551 0727.

 

Seminar ‘How to work with Sammelbände? Understanding the van Buchell collection’ (1 ECTS)

How to work with Sammelbände? Understanding the van Buchell collection.

UCMS Seminar on Premodern Reading Cultures

11 October 2019, Special Collections, Utrecht University Library

Huizinga members can participate for 1 ECTS.

 

Sammelbände, that is to say volumes of printed texts created at the request of their buyers, were a ubiquitous phenomenon in in fifteenth- and sixteenth-century Europe. Surprisingly, they have not been studied as such yet. Because they can be studied from many angles, Sammelbände are of interest for scholars of many disciplines, from Antiquity to the early modern period. They touch on topics as diverse as the reception of Ancient authors in later periods; the material features of the Sammelbände that inform us on medieval and early modern binding practices; the rescue of medieval fragments preserved in the bindings; premodern reading practices (annotating books, claiming ownership, circulating books in a network of readers)… Another crucial question lies in the way we can use digital humanities to make these items more accessible to a large audience, with a system of digitisation and of description of the volumes in library and research databases.

The one-day seminar will consist of papers around one specific collection of Sammelbände kept at Utrecht University Library, the van Buchell collection, as well as other examples and perspectives that will allow reflecting on the new methodologies and tools we can use to study these objects. There will also be a presentation of books from the van Buchell collection.

RMA students and PhD students can receive 1 ECTS via the Huizinga Institute for attending the Seminar and writing a synthesis of what they will have observed and learned during the day.

The workshop is free of charge (lunch and coffee breaks included) but is limited to 35 participants. Please register before October 7, 2019, via this link: https://forms.gle/LEeWFUNURXGyZehg9

 

Organisation: Katell Lavéant (k.laveant@uu.nl) & Ann-Marie Hansen (a.m.m.hansen@uu.nl)

 

More information on the workshop (see PDF)

 

Programme

Friday 11 October 2019 – Bucheliuszaal, Utrecht University Library (Uithof Science Campus, 6th floor)

 

9:30-10:00: welcome and coffee

 

Morning session: (re)discovering the van Buchell collection

10:00-10:10: Opening – Bart Jaski: The van Buchell collection: a tale of misers and cheaters

10:10-10:50: Malcolm Walsby: Analysing the riches of the van Buchell Sammelbände

10:50-11:10: Bart Jaski: From manuscript to maculature: the unique testimony of van Buchell’s books

11:10-11:50: Katell Lavéant & Ann-Marie Hansen: Traces of use: how readers left their marks in the Van Buchell volumes

 

12:00-13:00: lunch

13:00-14:30: book presentation (two groups for better access to the books)

 

Afternoon session: beyond van Buchell

14:30-15:10: John Tholen: Reading classical mythology: a case study of an early modern Sammelband

15:10-15:50: Arja Firet: Old books and new technologies: the challenges and potential of digitisation and digital humanities

15:50-16:00: conclusions

 

 

Huizinga-Masterclass ‘Using food in (post)colonial research: possibilities and methodological challenges’ – 1 ECTS

Huizinga-Masterclass ‘Using food in (post)colonial research: possibilities and methodological challenges’ by Professor Katarzyna Cwiertka (Leiden University)

Date: 15 & 16 November 2019

 

Unfortunately, this Masterclass is fully booked. Please contact us at Huizinga@uu.nl if you would like a spot on the waiting list.

 

Masterclass

This masterclass is part of the symposium ‘(Post)colonial foodways: creating, negotiating, and resisting transnational food systems’ (attendance required). The masterclass seeks to address two issues. First of all, to explore the ways in which food can enrich a research project on a topic that is not necessarily focused on food. The second objective is to discuss the challenges posed by engaging in a historical study of food. This masterclass is organized in collaboration with the Rural and Environmental History Group at Wageningen University and with Allard Pierson, Collections of the University of Amsterdam.

Preparation:

Write a short essay (400-500 words), in which you engage in the first issue, based on the assigned readings. If possible, try to integrate your own research project in the answer as well. Submit the essay no later than 1 November and be prepared to discuss it in class.

Deadline: Friday 1 November 2019.

Literature (will be provided):
Locher-Scholten, E., “Summer Dresses and Canned Food, European Women and Western Lifestyle” (Chapter 4). In Women and the Colonial State: Essays on Gender and Modernity in the Netherlands Indies, 1900-1942, 121-150. Amsterdam: Amsterdam University Press 2000.

Cwiertka, Katarzyna J. 2010. “Dining-out in the Land of Desire: Colonial Seoul and the Korean Culture of Consumption”. In Consuming Korean Tradition in Early and Late Modernity: Commodification, Tourism and Performance, ed. L. Kendall, 21-38. Honolulu: University of Hawaii Press.

Symposium

Because of their troubling and complex legacy, colonial foodways have become an essential theme in recent histories of transnational food production, consumption and trade practices from early modern mercantilism to the present. By shifting the focus from two-way colonizer-colonized relationships towards (post)colonial networks and their various nexuses, truly transnational histories are emerging that decenter Europe and go beyond traditional narratives.

Food history and (post)colonial history intersect in various ways. Theories about exploration and exploitation offer insights into (proto)capitalism and the consumption of commodities, the agency of populations in the Global South, the transfer of food technologies, and the ecological impact of restructuring and repurposing vast areas of land. Studying material culture and (post)colonial food customs, furthermore, advances an in-depth understanding of the historical negotiation of identities and ideologies. The hybridization of national and migrant cuisines, culinary (neo)colonialism, and shifting perceptions of gastronomic ‘authenticity’ all underwrite the continuing influence of the colonial era on how we speak about food and, subsequently, about ourselves.

This year’s Symposium encourages scholars from all relevant fields of research to explore the continuing relevance of the links between (post)colonial studies and food history.

Attending the symposium (both days) is a mandatory part of the masterclass.

 

Date & time:
Symposium: 15 November: 9.00 – 17.30 & 16 November: 9.30 – 12.30
Masterclass: 16 November: 14.00 – 16.00

Venue:
Symposium: Aula, University of Amsterdam, Singel 411, 1012 XM Amsterdam
Masterclass: Werkgroepenruimte, Allard Pierson, Oude Turfmarkt 129, 1012 GC Amsterdam

Masterclass open to: Research MA students and PhD candidates who are a member of a Dutch national research school

ECTS: 1. The Huizinga Instituut issues certificates after successful participation.

Maximum no. of participants: 12

Language: English

Costs: None. Symposium fee included.

Coordination: Ingrid de Zwarte, Joke Mammen.

Huizinga Summer School 2020: ‘Doing digital history. Critical approaches to your data’ (5 ECTS)

Dates and time: 8-9-10 July 2020
Venue: Erasmus University Rotterdam
Open to: RMa Students and PhD students who are a member of a Dutch Graduate Research School (onderzoekschool). Members of the Huizinga Institute will have first access until 1 December 2019.
Fee (nonmembers of a Dutch National Research School): € 250
Credits: 5 ECTS
Coordination: TBA
Register here. Maximum participants in this event: 20

 

Description, Themes & Objectives

Are you wondering about how digital history can be applied in your research? Curious to learn where and how you can access historical sources for your PhD/ReMA project online? Would you like to critically explore new digital methodologies?

This 3-day summer school aims to acquaint and familiarise you with different digital sources and methodologies that are relevant for cultural historians (as well as political and social historians) in various fields of interest; from early modern to contemporary history. Our summer school provides an opportunity to experiment with and reflect on different types of datasets: from textual to audiovisual sources.

It offers hands-on workshops in small groups and under close supervision of experts, inspiring lectures by experienced digital historians and plenty of opportunity to engage in critical reflection with both experts and fellow participants. How do you explore large datasets and perform source criticism in – at times opaque – digital environments? In what ways does ‘going digital’ add to, change or challenge, your own practice as a historian?

Our team of experts will preselect a set of collections and tools that are suitable for your own PhD/ReMA research, based on your level of experience. In two to three modules, you will learn how to use this selection of datasets and tools to answer a research question of your own, visualise your results, and critically reflect on the process of ‘doing digital history’.

We welcome all levels of experience, beginners included!

Organizers:
Department of History and Erasmus Studio
Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC)
Erasmus University Rotterdam

Contact:
Norah Karrouche
karrouche@eshcc.eur.nl

Research Master course ‘Heritage and Memory Theory Seminar’ (5 ECTS)

Dates and time: 30 April, 8 May, 14 May, 20 May (note: not 22 May as previously advertised), 28 May (14:00-18:00); 5 June (12-20h) 2020
Venue: University of Amsterdam (room TBA)
Open to: RMa Students who are a member of a Dutch Graduate Research School (onderzoekschool). RMa Students who are members of the Huizinga Institute will have first access until 1 December 2019. PhD Candidates are allowed to register, however RMa Students will have first access.
Fee (nonmembers of a Dutch National Research School): € 250
Credits: 5 ECTS
Coordination: Prof. dr Ihab Saloul (University of Amsterdam)
Register here. Maximum participants in this event: 20

 

Description, Themes & Objectives

The analytical study of heritage and memory studies poses particular problems of method for all, from beginners to very experienced scholars. Due to its fundamental interdisciplinary, transnational and comparative nature, this seminar devises a specific format that explicitly addresses the methodological ins and outs of heritage and memory studies. We will critically examine the dynamics of the past from the perspective of tangible and intangible remnants, spaces and traces as well as the politics of forgetting and heritage appropriations, significations, musealizations and mediatization in the present. How key sites of heritage and memory in Europe and beyond are presented, interpreted, and renegotiated? And how do memory discourses operate as vehicles of local, national, continental and global identity building? Key topics will address the multidirectionality of heritage and memory as well as the theoretical implications identity and trauma, mourning and reconciliation, nationalism and ethnicity, diaspora and intergenerational memories, landscapes and mass violence, heritage preservation and commemorations, experience and authenticity, (dark) tourism, diaspora and postcolonial memory, and performative reenactments and the art of absence and forgetting. The objectives are to:

 • Introduce researchers to central concepts in the field of heritage and memory studies
 • Provide training with samples from advanced theoretical texts (reading, understanding, discussing and integrating literature in the researchers’ own projects)
Organization & Programme

The intellectual engagement with heritage and memory concepts and the ideas they develop is both necessary and often, quite problematic. In this 6-day seminar the collective effort to deal with this issue is as important as the acquisition of knowledge. The conceptual premise underlying this analytical approach is that interdisciplinary lacks the traditional paradigms that used to provide obvious methodological tools. Concepts offer a substitute; a methodology that is flexible, yet responsible and accountable. The aim is to open up an academic space where a common ground can be found without sacrificing specific and precious disciplinary knowledge.

The program will be announced in advance but the general format is a 3-hour seminar session with an introductory lecture, presentations and a class discussion. In preparation students will be given some theoretical texts to read; a full list of literature will be provided in advance. All participants are expected to:

 • Attend all sessions and read the texts seriously
 • During each session teams of two or three participants will present an object/case study of their own choice on which they bring to bear the texts and concepts
 • Write a 2000-word report with a special focus on a theme of choice.
Credits & Certificate

Certificates of participation and credits are available upon request after the event. Event coordinators will decide whether the participant has fulfilled all requirements for the ECTS. Note: the certificate itself is not valid as ECTS, you need to validate it yourself at your local Graduate School.

Research Master course ‘Cultures of Reading’ (5 ECTS)

Dates: Fridays 24 April, 1 May, 15 May, 29 May, 12 June 2020
Time: 13.15-16.15h
Venue: Utrecht University (Drift 21, room 0.06) and Utrecht University Library (29 May: Bucheliuszaal)
Open to: RMa Students who are a member of a Dutch Graduate Research School (onderzoekschool). RMa Students who are members of the Huizinga Institute will have first access until 1 December 2019; PhD candidates can attend as auditor (limited number)
Fee (non members of a Dutch National Research School): € 150
Credits: 5 ECTS
Coordinator: Arnoud Visser (UU)
Register here. Maximum participants in this event: 25

Cultures of Reading

Since the early modern period, reading has been essential for the transmission of ideas, but it is also a vital skill for the cultural historian. Reading is not a stable form of communication. It may be done in many different ways, depending on a host of historical, social, and religious contexts. In the past three decades the ‘History of Reading’ has become a vibrant scholarly field, exploring both historical practices as well as our own as researchers of earlier periods in history. Historians such as Robert Darnton, Carlo Ginzburg, Roger Chartier, Anthony Grafton, and William Sherman have developed challenging new approaches, highlighting a diversity of reading styles and at least as great a variety of research opportunities.

This course serves as an introduction to the cultural history of reading. In a series of lectures and seminars, the phenomenon of reading cultures is studied from a variety of different historical and disciplinary perspectives by academics from across the field of cultural history in the Netherlands, assisted by guest speakers from abroad.

The lectures and seminars that constitute the core of this course will be complemented by a working visit to the UU special collections.

Credits & Certificate

Certificates of participation and credits are available upon request after the event. The event coordinator will decide whether the participant has fulfilled all requirements for the ECTS. Note: the certificate itself is not valid as ECTS, you need to validate it yourself at your local Graduate School.

Huizinga ReMa/PhD curriculum 2019-2020

We are proud to present our ReMa and PhD curriculum for the forthcoming academic year:

 

Core curriculum Research master students:

Core curriculum PhD candidates:

 • PhD conference I (October 2019, 3 ECTS)
 • CCOI: Research into Cultural History Course (January-May 2020, 5 ECTS)
 • PhD conference II (Spring 2020, 3 ECTS)
 • CCOII: Anxiety with Sources (Spring 2020, 1 ECTS)
  Core curriculum ReMa-courses are also open to PhD candidates

Masterclasses, workshops and ateliers (open to both Research master students and PhD candidates):

And more TBA

Call for proposals: Organise your own Huizinga Institute Masterclass, Workshop, Atelier or Seminar (ReMa/PhD level)

Application procedure: fill out our application form and send it to huizinga@uu.nl

Application deadline: 1 January 2020.

The Huizinga Institute offers Research Master students and PhD candidates , as well as senior members, the opportunity to organise a masterclass, workshop, Atelier or Seminar about a subject of their choosing within the field of cultural history. The proposed activities may take different forms, such as a research seminar with (international) experts or a more practice-oriented workshop in the (work)field, and may be aimed at any subdiscipline in the broad cultural historical field. For examples, see our page on workshops and masterclasses.

We are able to support several applications in this call and are looking for activities ranging from half a day to two days. Student organizers will receive ECTS credits for their activities as organisers.

To submit your proposal, please fill out the application form and send it to coordinator Annelien Krul (huizinga@uu.nl). She is also available to discuss options and answer any questions. Proposals will be reviewed by the Huizinga Institute’s Programme Team. Applicants will receive a response before 1 February 2020.

Share your plans: organize a masterclass, workshop or other Huizinga-activity

Our goal is to give you the best education opportunities possible. That requires a demand-driven programme, for which we need your help. Do you miss anything in the Huizinga Institute’s programme? And do you have ideas for a ReMa-PhD Masterclass, Workshop, Atelier or course? Or an activity focused on community/platform building? For examples, see our page on workshops and masterclasses.

We greatly welcome initiatives from ReMa-students, PhD candidates and Senior researchers, and have budget available to support several activities each year. Organizers may receive ECTS credits for their efforts. To submit your proposal, please fill out the application form and send it to coordinator Annelien Krul (huizinga@uu.nl). She is also available to discuss the possibilities and to answer any questions.

We look forward to hearing from you!