Cursus ‘Rome lezen: de toeristische stad’

Datum: 13 t/m 27 mei 2019
Locatie: Koninklijk Nederlands Instituut te Rome
Voor: Promovendi en ReMa-studenten die lid zijn van het Huizinga Instituut (Italiaanse taalkennis niet nodig)
Studielast: 6 ECTS
Taal: Nederlands
Onderwijsvorm en toetsing: Voorbereidende opdracht; locatiegebonden groepsopdrachten; individuele presentatie; bijdrage aan discussies; afsluitend essay
Coördinatie: Prof. dr. Jan Hein Furnée (RU)
Docenten: Prof. dr. Jan Hein Furnée (RU, coordinator), Prof. dr. Harald Hendrix (KNIR, directeur) en gastdocenten
Kosten: Gratis. Voor reiskosten kan een tegemoetkoming van 175 euro worden aangevraagd
Aanmelden: Registratie via KNIR – https://www.knir.it/nl/tile/seminar-rome-lezen-2019/
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Paul Koopman via huizinga-fgw@uva.nl of het KNIR  https://www.knir.it/nl/

Deadline aanmeldingen: 15 februari 2019

Sinds de klassieke oudheid is Rome vrijwel onafgebroken bezocht, bewonderd en soms bekritiseerd door pelgrims, reizigers en toeristen. Welke impact heeft dit gehad op de geschiedenis van de stad – op te vatten als de interactie tussen de gebouwde ruimte (urbs), sociaal-economische structuur (civitas) en beeldvorming (topos)? Welke impact heeft de complexe geschiedenis van de stad, op haar beurt, gehad op veranderende verwachtingen, gedrag en ervaring van toeristen? Welke plaatsen, actoren en media hebben daarbij een sturende rol gespeeld? Hoe kunnen cultuurhistorici deze dynamiek onderzoeken en de stad op nieuwe manieren lezen? Wat is het belang van dit onderzoek voor de huidige toeristische sector en stedelijke maatschappij?

In de cursus maken deelnemers op basis van programmatische teksten en case studies kennis met een breed palet aan (inter)disciplinaire invalshoeken en methodes om de impact van toerisme en pelgrimage op de ruimtelijke, sociaal-economische en culturele dynamiek van de stad te analyseren. Vervolgens zullen we aan de hand van combinaties van zelf te kiezen bronnen – bv. reisverslagen, gidsen, tijdschriften, prenten, schilderijen, foto’s, films, archieven van toeristische organisaties en lokale overheden – onderzoek doen naar de betekenis van Rome voor toeristen en de betekenis van toerisme voor Rome. In gesprekken met verschillende professionele experts zullen we ten slotte van gedachten wisselen over de uitdagingen van de toeristische stad, en de bijdrage die wij met ons cultuurhistorische onderzoek daaraan kunnen leveren.

NB: De cursus Rome lezen wordt in mei 2019 voor de vierde en laatste keer aangeboden.

Summer School 2019 – Macro versus Micro: The Challenges of Global Intellectual History

Dates and Times: 5 June (introductory meeting, 14-17h), 3, 4, 5 July (9-18h) 2019
Venue: Utrecht University
Open to: RMa-students and PhD researchers from the Huizinga Institute and other national research schools
Credits: 5 ECTS
Coordination: Prof Annelien de Dijn (UU), Dr Matthijs Lok (UvA)
Registration (Maximum participants in this event: 30)
Register before 15 April 2019

Worldwide, intellectual history is moving into new, exciting directions. Tapping into new source materials, covering longer stretches of time, dealing with broader geographical spaces, making comparisons and drawing connections on a global scale, as well as combining established and new (digital) methods, both young and up-coming as well as established experts are in search for new answers – and perhaps more importantly – new questions. The aim of the Huizinga Summer school is to discuss the methods and insights of Global Intellectual History with RMa students and PhD researchers.

Since a decade or so, intellectual historians are self-consciously treading the paths of ‘big’ and ‘global’ intellectual history. Established intellectual history methods such as the ‘history of concepts’ (Koselleck) and the ‘history of political languages’ (Pocock) have from their inception pursued long-term chronological and broad geographical enquiries. Yet only recently more self-reflective endeavours have been made to explicate and articulate both the potentialities and challenges of doing intellectual history ‘on a large scale’. In response to criticisms that ‘big intellectual history’ runs the risk of neglecting the specific (cultural, linguistic, political, intellectual, social) contexts in which ideas are embedded, David Armitage has suggested ‘serial contextualism’ as a way to trace ideas through a number of epochs and places. Others have made a case for ‘global comparative history’ to enable comparisons of epoch and places that are not necessarily connected; and yet others stress the need for examining the circulation, transfer, intermeshing, and adaptation of ideas.

Although these are promising and suggestive approaches to intellectual history on a ‘macro level’, they raise the question what role there is left for intellectual history on the ‘micro level’. Is it possible to somehow bring into dialogue the ‘macro’ and the ‘micro’, and if so, how? Furthermore, by focusing on ‘big’ and ‘global’ – and stressing interconnectedness, exchange, and integration – who and what is included and excluded? Surely resistance, conflict, separation, and isolation are also part of big and global intellectual history. Such considerations, finally, raise questions about the use, value, lessons and challenges of big and global intellectual history. Why should we do it? What is its societal value?

Contributors

Dr Camille Creyghton (UvA/KCL)
Prof. Annelien de Dijn (UU)
Dr Ruud van Dijk (UvA)
Dr Lisa Kattenberg (UvA)
Dr René Koekkoek (UU)
Dr Matthijs Lok (UvA)

Keynote speakers

Prof. Dominic Sachsenmeier (Georg-August University Göttingen)
Prof. Sachsenmaier holds a chair professorship in “Modern China with a Special Emphasis on Global Historical Perspectives”. Sachsenmaier’s main current research interests include China’s transnational and global connections in the past and present. Furthermore he has published in fields such as Chinese concepts of society, the global contexts of European history and multiple modernities. He is the author of: Global Entanglements of a Man Who Never Traveled: A 17th– Century Chinese Christian and his Conflicted Worlds (New York: Columbia University Press, 2018); Global Perspectives on Global History. Theories and Approaches in a Connected World, (Cambridge University Press, 2011). Together with Sven Beckert he edited History, Globally, (London: Bloomsbury, 2018); with Margrit Pernau he edited Global Conceptual history: A Reader, (London: Bloomsbury, 2016).

Prof. Andrew Fitzmaurice (University of Sydney)
Prof. Fitzmaurice’s research has focused upon the ideologies of European empires. His early work concerned the political ideas of early American colonisation. More recently, he has been concerned with Europeans’ justifications for the appropriation of land and sovereignty in the non-European world from the sixteenth century through to the twentieth. His current research project focuses on the role of the British nineteenth-century jurist Sir Travers Twiss in the justification of the Congo Free State. He is the author of: Sovereignty, Property and Empire, 1500-2000 (Cambridge: CUP, 2014); Humanism and America: An intellectual history of English colonisation, 1500-1625 (Cambridge: CUP, 2003). Recent publications include ‘Scepticism of the Civilizing Mission in International Law’, In: M. Koskenniemi, W. Rech, M. Jimenez Fonseca (eds.), International Law and Empire: Historical Explorations (Oxford: OUP).

More information TBA

RMa course – Imagining the Self and the Other

Imagining the Self and the Other

Dates and time: 4, 11, 18, 25 April & 2, 9, 16 May, 9:00-12:00
Venue: University of Amsterdam
Open to: RMa Students, who are a member of a Dutch Graduate Research School (onderzoekschool). RMa Students who are members of the Huizinga Institute will have first access. PhD Candidates are allowed to register, however RMa Students will have first access.
Fee (nonmembers): € 250
Credits: 5 ECTS
Coordination: Prof. Ton Hoenselaars (Utrecht University)
RegistrationMaximum participants in this event: 25

More information to be announced soon.

Oratie – Prof. dr. Lotte Jensen

Vrijdag 2 november 2018 om 15.45 uur
Aula Radboud Universiteit Nijmegen

Prof. dr. Lotte Jensen, hoogleraar aan de Radboud Universiteit / Faculteit der Letteren met de leeropdracht Nederlandse
literatuur- en cultuurgeschiedenis en staflid van het Huizinga Instituut, zal in een
academische zitting op vrijdag 2 november 2018 om
15.45 uur precies haar ambt aanvaarden, met het
uitspreken van haar rede getiteld:

Wij tegen het water
Een eeuwenoude strijd

De rector magnificus nodigt u uit deze academische
plechtigheid bij te wonen. De oratie vindt plaats in
de Aula van de Radboud Universiteit. Aansluitend
wordt een receptie gehouden.

U kunt zich aanmelden tot 22 oktober a.s. via
www.ru.nl/jensen
Na uw aanmelding ontvangt u enkele dagen voor
de oratie een toegangsbewijs. Op vertoon hiervan
heeft u toegang tot de zaal.

PhD Conference Autumn 2018

Date: October 16 & 17, 2018
Venue: Hoorneboeg, Hilversum (a shuttle bus from and to Hilversum station will be available around 9:30 (16 Ocotber) and 17:00 (17 October))
Open to: PhD candidates, exclusive for Huizinga members
ECTS: 3 (with presentation), 1 (auditor)
Registration

At this conference third-year PhD candidates from all over the country who are member of the Huizinga Institute got the chance to give a presentation on (a part of) their research. Their talks will be discussed by coreferents (who have been invited by the candidates themselves), and the audience. Huizinga staff members and PhD candidates who are in their first, second or fourth year are more than welcome to join this conference.

Masterclass – ‘Do sales matter? Reputation and contemporary popularity in the Early Modern Book World’ with Andrew Pettegree

Amsterdam, Monday 27 August 2018
10:00 – 12:00
KNAW, Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
1 ECTS upon request
Open to rMA students and PhD candidates

All authors worry about their sales, even if, as in the first age of print, they made hardly any money from their books. In today’s book world, there is no clear relationship between sales and literary reputation; and in an age when the Nobel Prize for Literature may be awarded to a troubadour with no very obvious literary pretensions, even our concept of literature seems increasingly malleable.  In the early modern period also, the relationship between sales and reputation deserves to be probed further, not least for its impact on our understanding of the societies we study. Are the books we choose to study from previous centuries chosen because contemporaries recognised them as important or because they reflect our current preoccupations?  And how can we know which books past societies particularly valued?  These troubling questions – troubling not least because they are so routinely ignored – are the subject of this workshop.

Andrew Pettegree

Andrew Pettegree is Professor Modern History at the University of St Andrews (United Kingdom).

Preparatory Reading

  • Owen Gingerich, The Book Nobody Read: Chasing the Revolutions of Nicolaus Copernicus (London: Penguin, 2005).
  • Andrew Pettegree en Arthur der Weduwen, What was published in the seventeenth-century Dutch Republic?, Livre. Revue Historique (2018).
  • Flavia Bruni en Andrew Pettegree, Lost Books. Reconstructing the Print World of Pre-Industrial Europe (Leiden: Brill, 2016).

Please also read and prepare the following discussion document:

  • Catalogus variorum & insignum librorum incompactorum (Amsterdam: Abraham and Petrus van Someren, 1685). (Available from Book Sales Catalogues Online).

NB: Participants will receive an email with information about how to get hold of these readings a few weeks before the masterclass.

Registration

Please register before 20 August 2018 by sending an email to huizinga-fgw@uva.nl.

Promotie – Ruben Verwaal (Rijksuniversiteit Groningen)

Fluid Bodies: Physiology and Chemistry in the Eighteenth-Century Boerhaave School

Donderdag 14 juni 2018 | 16.15 | Aula, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Promotores: Prof. Raingard Esser en Dr Rina Knoeff

Beschrijving

Bloed, urine, moedermelk, zweet, sperma – wat valt daar nu aan te onderzoeken? Fluid Bodies beargumenteert dat aan het begin van de achttiende eeuw nieuwe onderzoeksmethoden en wetenschappelijke instrumenten de perceptie van de lichaamsvloeistoffen ingrijpend veranderden, wat bijdroeg aan een nieuwe geneeskunde. Terwijl de Paracelsiaanse en Cartesiaanse theorieën de humeurenleer hadden afgewezen, ontwikkelden de Nederlandse hoogleraar Herman Boerhaave (1668–1738) en zijn leerlingen juist een nieuwe waardering voor de lichaamsvloeistoffen. Immers, voor een beter begrip van de fysiologie – voortplanting, spijsvertering, bloedsomloop, transpireren, urineren, etc. – waren de vloeistoffen nodig. Dankzij thermometers en hydrometers, chemische laboratoria om te mengen, en chemische processen als distillatie en fermentatie, kregen artsen nieuwe inzichten in de aard en veranderlijkheid van de lichaamssappen – en daarmee een beter begrip van de fysiologie. De Boerhaave School vond de theorie van de geneeskunde opnieuw uit, nam belangrijke bijdragen mee uit de iatrochemie en mechanische geneeskunde, en vestigde zo een nieuwe, irenische fysiologie van de vloeistoffen.

Tentoonstelling

Tot en met 16 juli 2018 loopt de tentoonstelling Gelukkig Gezond! Histories of Healthy Ageing in het Universiteitsmuseum, Groningen. Volgens gezondheidsadviezen van vóór 1800 hing gezond ouder worden af van de zogenoemde zes non-naturalia: klimaat, dieet, lichaamsbeweging, slaappatronen, emotionele balans en, natuurlijk, het gezonde vasthouden en loslaten van de lichaamssappen. Dit deel van de tentoonstelling daagt bezoekers uit om na te denken over hun toiletgang in vergelijking met vroege ideeën over gezondheid en gezond leven.

Biografie

Ruben Verwaal (Vreeland, 1986) studeerde Wetenschapsgeschiedenis in Utrecht en werkte vervolgens bij de universiteit, het Universiteitsmuseum en Spoorwegmuseum. Voor zijn promotieonderzoek in Groningen verbleef hij voor zes maanden aan de universiteiten in Cambridge, Leiden en Gotha. Meest recent was hij Santorio Fellow for Medical Humanities and Science in Pisa. Tegenwoordig werkt hij als conservator bij het Museum voor Communicatie, Den Haag, en het Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam.

Bijeenkomst Projectgroep Egodocumenten

Vrijdag 18 mei 2018 – 14.00-16.30
COMM – Museum voor Communicatie
Zeestraat 82, 2518 AD Den Haag

De bijeenkomst vindt plaats in Den Haag, in het Museum voor Communicatie (vroeger PTT-museum), waar Pieter Stokvis een lezing houdt over zijn nieuwe boek, dat onder meer gebaseerd is op de in het museum bewaarde brieven.

Programma

14.00
Opening

14.15
Lezing Pieter Stokvis, “Brieven als bron”

14.45
Presentatie Poste restante 1780-1920 van Pieter Stokvis (uitgeverij Aspekt)

14.50
Koos Havelaar of Ruben Verwaal over De Brienne collectie en brievencollecties in het museum

15.00
Thee en koffie

15.30
Rondleiding

16.30
Sluiting

Informatie en aanmeldingen

Rudolf Dekker
Email: rdekker123[at]gmail.com
Website: www.egodocument.net

Promotie – Floris Solleveld (Radboud Universiteit Nijmegen)

The Transformation of the Humanities. Ideals and Practices of Scholarship between Enlightenment and Romanticism, 1750-1850

Maandag 9 April 2018 | 16.30 | Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2, Nijmegen
Promotores: Prof. Peter J.A.N. Rietbergen, Prof. Rens Bod

Beschrijving

Was er ooit een wetenschappelijke revolutie in de geesteswetenschappen? Tussen ca. 1750-1850 vonden ingrijpende veranderingen plaats in de bestudering van taal en geschiedenis. Een nieuw model van onderzoek verving het oudere: geleerden werden wetenschappers. Humanistische eruditie en de verlichte philosophe maakten plaats voor de academische specialist. Een waaier aan overlappende geleerde activiteiten werd opgedeeld in disciplines: geschiedenis, linguïstiek, filologie, kunstgeschiedenis, archeologie. De geschiedschrijving verkende nieuwe onderwerpen en nieuwe bronnen; de taalkunde gebruikte nieuwe, historisch-vergelijkende methoden; literatuur en filosofie werden andere dingen dan ze voorheen waren. Deze veranderingen gingen gepaard met zelfbewuste revolutionaire retoriek die nieuwe benaderingen (en zelfs nieuwe wetenschappen) aankondigde en het werk van voorgangers terzijde schoof.

Dit proefschrift biedt een nieuw theoretisch perspectief op deze ontwikkelingen. Door te kijken naar manieren waarop in de humaniora informatie in kennis wordt omgezet, zijn veranderingen in stijlen van redeneren te onderscheiden: stijlen in de opbouw van kennis die soms overlappen, soms conflicteren, en waarin zowel continuïteiten als breuken zijn.

Biografie

Floris Solleveld (Amsterdam, 1982) studeerde Filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en werkte daarna vier jaar voor de Europese koepelorganisatie van kunstacademies ELIA. Voor zijn promotieonderzoek verbleef hij in 2015-16 langere tijd aan instituten in Berlijn, Halle en Gotha. Meest recent was hij Vossius Fellow aan de UvA. Daarnaast is hij actief als kunstcriticus en illustrator.

Zelf een onderwijsactiviteit organiseren

Graag ontvangt het Huizinga Instituut voorstellen van promovendi voor activiteiten die zij zelf willen organiseren. Zo kan het netwerk van promovendi worden ingezet om een programma te ontwikkelen waarbij hun wensen centraal staan. Als je als Huizinga-promovendus iets wilt organiseren, stuur dan een voorstel van ongeveer één A4-tje naar de coördinator van het Huizinga Instituut, Floor Meijer, via huizinga-fgw@uva.nl.

Geef in het voorstel duidelijk het onderwerp van de bijeenkomst aan en leg uit waarom deze bijeenkomst past binnen het programma van het Huizinga Instituut. Maak bij de introductie van het onderwerp duidelijk welke sprekers zullen worden uitgenodigd en geef daarbij beknopt aan waarom. Verder moet het voorstel kort ingaan op praktische randvoorwaarden: denk daarbij aan de beoogde doelgroep van de bijeenkomst, een begroting, een beoogde locatie en een voorlopig programma met voorstellen voor datum en tijd. Je voorstel wordt na versturen voorgelegd aan de directeur van het Huizinga Instituut.

Het Huizinga Instituut organiseert zowel bijeenkomsten mét studiepunten (ECTS) als zonder. Mocht je een bijeenkomst willen organiseren waaraan studiepunten verbonden worden, dan geldt een set aanvullende eisen: je voorstel moet dan niet alleen langs de directeur, maar eveneens besproken worden in het programmateam dat viermaal per jaar bijeenkomt. Wanneer je een dergelijke activiteit wilt organiseren is het raadzaam om contact op te nemen met één van de leden van het programmateam en in samenspraak met hem of haar te kijken naar de opzet van de activiteit.