Promotie – Sjoerd Keulen

Op 15 april 2014 verdedigt Sjoerd Keulen zijn proefschrift, getiteld:

Monumenten van beleid. De wisselwerking tussen Nederlands rijksoverheidsbeleid, sociale wetenschappen en politieke cultuur, 1945-2002.


Datum:
15 april 2014
Tijd: 14:00 uur stipt
Locatie: Agnietenkapel van de Universiteit van Amsterdam. Oudezijds Voorburgwal 229-231 te Amsterdam.

Promotie – Demelza van der Maas

Op 23 mei 2014 verdedigt Demelza van der Maas haar proefschrift, getiteld:

Verleden boven water. Erfgoed, identiteit en binding in de IJsselmeerpolders.

Datum: 23 mei 2014
Tijd: 13:45 uur stipt, gelieve aanwezig te zijn om 13:30 uur.
Locatie: Aula van de Vrije Universiteit Amsterdam.
Contact:verledenbovenwater@gmail.com

Promotie – Arnold Lubbers

Op woensdag 19 maart 2014 verdedigt Arnold Lubbers zijn proefschrift, getiteld:

‘Een republiek in het klein’. Noord-Nederlandse leesgezelschappen in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, 1815-1830

Datum: 19 maart 2014
Tijd: 10:00 uur stipt
Locatie: Agnietenkapel van de Universiteit van Amsterdam. Oudezijds Voorburgwal 229-231 te Amsterdam.

Promotie – Sophie Elpers

Op vrijdag 24 januari 2014 verdedigt Sophie Elpers haar proefschrift, getiteld:

Erfenis van het verlies. De strijd om de wederopbouw van boerderijen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog

Promotor: Prof. dr. Peter Romijn (UvA)
Datum: 24 januari 2014
Tijd: 13:00 uur stipt
Locatie: Lutherse Kerk, Singel 411/hoek Spui, Amsterdam

Promotie – Ivo Nieuwenhuis

Op woensdag 22 januari om 13:00 uur verdedigt Ivo Nieuwenhuis zijn proefschrift getiteld:

Onder het mom van satire. Laster, spot en ironie in Nederland, 1780-1800

Promotor: Prof. dr. Frans Grijzenhout (UvA), copromotor: dr. M.E. Meijer Drees toevoegen als
Datum: 22 januari 2014
Tijd:  13:00 uur stipt
Locatie:  Aula Universiteit van Amsterdam, Singel 411

Promotie – Martin Weiss

Op woensdag 27 november verdedigt Martin Weiss zijn proefschrift over de veranderende publieke rol van Teylers Museum in de 19de eeuw, getiteld:

The Masses and the Muses: A History of Teylers Museum in the Nineteenth Century

Promotor: Prof. dr. Frans van Lunteren (UL)
Datum: 27 november 2013
Tijd:  15:00 uur stipt
Locatie:  Academiegebouw Universiteit Leiden, Rapenburg 73

Promotie – Lieke Stelling

Op dinsdag 12 november 2013 verdedigt Lieke Stelling haar proefschrift getiteld:

Religious Conversion in Early Modern English Drama

Promotor: Prof. dr. P.Th.M.G. Liebregts; copromotor: Dr. J.F. van Dijkhuizen
Datum: 12 november 2013
Tijd:  15:00 uur stipt
Locatie: Groot Auditorium, Academiegebouw Universiteit Leiden, Rapenburg 73

lieke stelling

Promotie – Paul van Trigt

Op dinsdag 3 december 2013 verdedigt Paul van Trigt zijn proefschrift getiteld:

Blind in een gidsland

Over de bejegening van mensen met een visuele beperking in de Nederlandse verzorgingsmaatschappij, 1920-1990

Promotor/Begeleider: prof. dr. G. Harinck
Datum: dinsdag 3 december 2013
Tijd: 15.45 uur stipt
Locatie: Auditorium van de Vrije Universiteit te Amsterdam, De Boelelaan 1105 (http://www.vu.nl/nl/over-de-vu/contact-routebeschrijving/routebeschrijvingen/index.asp)

Promotie – Fenneke Sysling

Op donderdag 21 februari verdedigt Fenneke Sysling haar proefschrift getiteld: The archipelago of difference. Physical anthropology in the Netherlands East Indies, ca. 1890-1960.

Promotor/Begeleider
:
prof.dr. S. Legêne, copromotor: prof.dr. S. Marzuki
Datum21 februari 2013
Tijd: 11.45 uur stipt
Locatie: Aula, Hoofdgebouw, Vrije Universiteit Amsterdam

Promotie – Thijs van den Berg

Op vrijdag 7 december verdedigt Thijs van den Berg zijn proefschrift getiteld: ‘A History of Our Connected Future: Dystopia, Telecommunication Technology and Space’

Promotor/Begeleider: Prof. dr. C. Lindner, mw. dr. J. Goggin
Datum7 december 2012
Tijd: 10 uur stipt
Locatie: Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 231, Amsterdam

(Very) Short summary
The subject of my dissertation is the relationship between dystopian narrative and telecommunication technology. Communication devices, such as the telegraph, television and the Internet often serve as inspiration for literature and movies that seem to present a diegetic world that is “worse” than contemporary reality. For example, television informs George Orwell’s dystopian classic Nineteen Eighty-Four (1949). The dystopian qualities of this novel are to a great extent the direct consequence of the “telescreen”: a television that is not just watched by citizens of Oceania but that also allows Big Brother to constantly observe his subjects. In dystopian film, communication devices also often create such—seemingly—nightmarish environments. For example, The Matrix (1999) refers to the Internet to create a fictional world in which users are no longer able to separate “natural reality” from technological mediation.

 This dissertation is principally concerned with the question of why telecommunication devices can so effectively call to mind “dystopianness”. Why are such technologies so characteristic for this genre, and how did the “cinematophote” in E.M. Forster’s “The Machine Stops” (1909), the “telescreen” from Nineteen Eighty-Four, HAL 9000 from 2001: A Space Odyssey (1969) and cyberspace become dystopian symbols?

Promotie – Tessel M. Bauduin

Op donderdag 20 december verdedigt Tessel M. Bauduin haar proefschrift getiteld: ‘The occultation of surrealism’

Promotor/Begeleider
:
prof. dr. W.J. Hanegraaff
Datum20 december 2012
Tijd: 16 uur stipt
Locatie: Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 231, Amsterdam

 

 

Oratie – Dr. Ton Hoenselaars

Oratie – Dr. Ton Hoenselaars

Datum: vrijdag 7 december 2012, 16.15 uur
Locatie: Aula Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

DR. TON HOENSELAARS

bij besluit van het college van bestuur per 1 oktober 2011 benoemd tot hoogleraar in de faculteit Geesteswetenschappen aan de Universiteit Utrecht om werkzaam te zijn op het vakgebied van de

‘Vroegmoderne Engelse Letterkunde’

is voornemens

op vrijdag 7 december 2012, te 16.15 uur

in de Aula van het Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht
zijn ambt te aanvaarden met het houden van een oratie, getiteld:

Overleven met Shakespeare

Het college van bestuur van de Universiteit Utrecht nodigt hierbij alle belangstellenden uit tot het bijwonen van deze plechtigheid.

Na afloop wordt een receptie gehouden in de Senaatszaal.
Een routebeschrijving vindt u op www.uu.nl/NL/contactenroutes

Promotie Joris Oddens

Op woensdag 31 oktober 2012 verdedigt Joris Oddens zijn proefschrift ‘Pioniers in schaduwbeeld. Het eerste parlement van Nederland 1796-1798′

Promotor/Begeleider
: Prof. dr. N.C.F. van Sas, dr. W.R.E. Velema
Datum: Woensdag 31 oktober 2012
Tijd: 10.00 uur stipt.
Locatie: Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 231, Amsterdam

Uitnodiging verdediging proefschrift Joris Oddens

Op 1 maart 1796 vormde de zuidvleugel van het Binnenhof het toneel voor een bijzondere gebeurtenis. De zaal die we tegenwoordig kennen als het voormalige onderkomen van de Tweede Kamer, werd die dag in gebruik genomen door de Nationale Vergadering van de Bataafse Republiek. Wie zo gelukkig was een plaats te hebben bemachtigd op de afgeladen publieke tribune, zag daar de oprichting van het eerste democratisch verkozen parlement van Nederland. Een groep bevlogen burgers zonder parlementaire ervaring kreeg tot taak een grondwet te ontwerpen en tegelijkertijd leiding te geven aan een door en door verdeeld land.

Op 31 oktober 2012 verdedigt historicus Joris Oddens zijn proefschrift over parlementaire politiek in tijden van revolutie. Aan de hand van officiële bronnen, achttiende-eeuwse media, brieven en memoires wekt hij in Pioniers in schaduwbeeld de eerste Nederlandse parlementariërs tot leven, zonder vooringenomenheid maar ook zonder genade. Hoe gaven deze parlementaire pioniers invulling aan het nieuwe ambt van volksvertegenwoordiger? Met welke strategieën boden zij als achttiende-eeuwers het hoofd aan de uitdagingen van de representatieve democratie?

Het gelijknamige boek zal op de dag van de verdediging in druk verschijnen.

Promotie – Arjen Dijkstra

Promotie – Arjen Dijkstra

Op vrijdag 21 september verdedigt Arjen Dijkstra zijn proefschrift ‘Between academics and idiots. Cultural history of mathematics in the Dutch province of Friesland, 1600-1700′.

Promotor: dr. ir. Fokko Jan Dijksterhuis
Datum: 21 september 2012
Tijd: 15.00 (voorafgaand, om 14.45, zal Arjen een korte toelichting geven op zijn onderzoek)
Locatie: Martinikerk, Breedeplaats 2 Franeker.
Hoewel Arjen promoveert aan de Universiteit van Twente, vindt de verdediging bij hoge uitzondering de plaats in Franeker.