Select Page

CfP “Dromen, beelden en sporen van kinderen”–Jaarboek De Achttiende Eeuw

In samenwerking met gastredacteuren Feike Dietz (UvA) en Ramona Negrón (ULeiden) brengt De Achttiende Eeuw in 2025 een themadossier uit met als titel “Dromen, beelden en sporen van kinderen”. Wij zijn daarvoor op zoek naar (interdisciplinaire) bijdragen die het kind centraal stellen en onderzoeken als historische categorie (de wandel en waarde van kinderen) of als conceptuele categorie (hoe werkte leeftijd als een nieuwe factor van privilege, in interactie met gender, klasse of ras)? Mogelijke onderwerpen zijn: kinderziektes en -geneeskunde, schoolboeken, liederen en pedagogische adviezen, de status en ervaring van wezen en vondelingen, speelgoed in een consumptiemaatschappij, kinderarbeid en kinderen die in aanraking komen met justitie. Relevante onderzoeksgebieden zijn daarnaast de gedachtewereld, dromen of artistieke uitingen van kinderen en de visies en beelden rondom kinderen. Artikelen kunnen de vorm krijgen van klassieke onderzoeksartikelen, maar mogen ook meer methodisch, beschouwend of programmatisch van aard zijn. Teksten dienen betrekking te hebben op de lange achttiende eeuw, maar er is geen geografische beperking.

Abstracts kunnen worden ingestuurd tot en met 1 augustus 2024. Artikels van max. 6000 woorden worden verwacht tegen 1 februari 2023. Meer informatie vindt u in de CfP via deze link.

Afb: Moeder leert kind lopen, Pieter de Mare, ca. 1779 – 1796 (Rijksmuseum).