Discussieavond n.a.v. nieuwe publicatie prof. Floris Cohen: ‘De ideale universiteit. Ontwerp van een uitvoerbaar alternatief’ – Amsterdam 20 February 2020

Op 11 februari komt van de oud-voorzitter van het Huizinga Instituut, prof. Floris Cohen, een boekje uit onder de titel De ideale universiteit. Ontwerp van een uitvoerbaar alternatief. De uitgever is Prometheus. Op 20 februari wordt er in De Rode Hoed te Amsterdam een discussie-avond aan gewijd (alle informatie hier). Wie een indruk wil krijgen van de grootscheepse verbouwing van het universitair bestel die Cohen in zijn boekje schetst, vindt hier een link naar een ‘vlugschrift’ van 4.000 woorden waarin hij enkele hoofdzaken beknopt samenvat, en hier op 1 A-4-tje een samenvatting van die samenvatting.