Select Page

Eerste Athena Prijs voor Prof. dr. Maria Grever – Erkenning voor bijdrage aan stimulering vrouwelijk talent

— for English, see below—

Prof.dr. Maria Grever krijgt eerste Athena Prijs tijdens de dies natalis van de Erasmus Universiteit Rotterdam op maandag 9 november 2015. De prijs is voor medewerkers die een buitengewone bijdrage leveren aan het stimuleren van vrouwelijk talent en daarmee een voorbeeld zijn voor collega’s. De Athena Prijs is ingesteld door het Erasmus Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (ENVH).

De eerste Athena Prijs wordt aan professor Maria Grever toegekend ‘vanwege haar uitzonderlijke inzet voor de positie van vrouwen in de wetenschap in het algemeen en aan de Erasmus Universiteit in het bijzonder’, zo stelt de jury. Deze waardeert vooral het feit dat Grever de afgelopen jaren veel werk heeft verricht met enorm veel impact en zichtbaarheid. ‘Ze is een initiator, een vrouw van de initiatieven, een voorvechter en een waar toptalent.’

Grever was onder in 2008 een van de initiatiefnemers van het boekwerk Een carrière in de wetenschap? Hoogleraren aan de EUR over hun vak en hun leven, door de EUR uitgegeven om vrouwelijke studenten en promovendi te motiveren voor een verdere carrière in de wetenschap.

Naast vele formele posities, speelde Grever ook een belangrijke rol in de promotie van zowel jong als ervaren vrouwelijk talent. Dit blijkt uit haar inzet bij het verwerven van grants en prijzen door vrouwelijke promovendi en medewerkers, alsmede bij het verwerven van fondsen voor de aanstelling van vrouwelijke bijzonder hoogleraren. Bovendien heeft Grevers publieke optreden als historica positief bijgedragen aan de zichtbaarheid en de maatschappelijke waardering van de vrouwelijke wetenschapper, aldus de jury.

Over Maria Grever

Prof.dr. Maria Grever (1953) is sinds 2000 hoogleraar Theorie en Methoden van de Geschiedenis aan de Erasmus School of History, Culture en Communication (ESHCC) en directeur/oprichter van het Center for Historical Culture aan de Erasmus Universiteit. Haar voornaamste onderzoeksgebieden zijn historische cultuur, historisch bewustzijn en geschiedschrijving; collectief geheugen en identiteit; geschiedenisonderwijs, populaire cultuur en erfgoed; politieke cultuur, monarchie en gender.

Over de Athena Prijs

De Erasmus Universiteit Rotterdam en het Erasmus Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (ENVH) streven naar een evenredige vertegenwoordiging van vrouwelijke medewerkers. Het ENVH heeft daarom de jaarlijkse ENVH Athena Prijs (vernoemd naar de Griekse godin Pallas Athena) in het leven geroepen om aandacht te vragen voor medewerkers die zich uitzonderlijk inzetten voor vrouwelijk talent en daarmee een voorbeeld zijn voor collega’s. Alle medewerkers van de Erasmus Universiteit en Erasmus MC (zowel vrouwen als mannen, ondersteunend personeel en wetenschappelijke personeel) komen in aanmerking voor deze prijs. De prijs is een op maat gemaakt schilderij van kunstenares Sofja Wolsky en een oorkonde,  getekend door de rector magnificus en de ENVH-voorzitter.

De Athena Prijs wordt uitgereikt door rector magnificus prof.dr. Huibert Pols en ENVH-voorzitter prof.dr. Hanneke Takkenberg tijdens de 102e dies natalis, op 9 november 2015. Aanmelden en meer informatie via www.eur.nl/diesFirst Athena Award presented to Professor Dr Maria Grever In recognition of her contribution to the promotion of female talent

 —

Professor Dr Maria Grever is the very first recipient of the new Athena Award, which will be presented during Erasmus University Rotterdam’s Dies Natalis on Monday 9 November 2015. The award is intended for staff members who have made an exceptional contribution to the promotion of female talent, and as such set an example for their colleagues. The Athena Award was established by the Erasmus Network of Female Professors (ENVH).

The first Athena Award will be conferred to Professor Maria Grever in recognition of – in the words of the jury – “her outstanding contribution to the promotion of female talent within science in general and within Erasmus University Rotterdam in particular”. What the jury appreciates most of all is that over the past few years, so much of Professor Maria Grever’s work has had such tremendous impact and visibility. “She is a real ‘prime mover’, someone who takes the initiative, a champion and a true world-class talent.”

Among other things, in 2008 Grever was one of the initiators of the publication Een carrière in de wetenschap? Hoogleraren aan de EUR over hun vak en hun leven, (‘A Career in Science? EUR professors talk about their field and their life’), which was published by EUR to encourage female students and doctoral candidates to pursue a career in science.

In addition to holding numerous formal positions, Professor Grever has played an important role in the promotion of both young and experienced female talent. This is reflected in her efforts to help female doctoral candidates and members of staff to obtain grants and awards, as well as her work to attract funding for the appointment of female endowed professors. Moreover, according to the jury Grever’s media appearances as a historian have positively contributed to the visibility and public appreciation of female scholars.

About Maria Grever

Professor Dr Maria Grever (1953) has been working as Professor of Theory and Methodology of History at Erasmus School of History, Culture en Communication (ESHCC) since 2000, as well as serving as Director of Erasmus University’s Center for Historical Culture, of which she was also a founder. Her main research interests are historical culture, historical consciousness and historiography; collective memory and identity; history education, popular culture and heritage; political culture, monarchy and gender.

About the Athena Award

Erasmus University Rotterdam and the Erasmus Network of Female Professors (ENVH) strive to achieve parity in the number of male and female staff members. That is why ENVH has decided to establish the annual ENVH Athena Award, named after the Greek goddess Pallas Athena. This award pays tribute to staff members who make an exceptional effort in the interest of female talent and as such form an example for their colleagues. All members of staff of Erasmus University Rotterdam and Erasmus MC (male and female, support staff and academic staff) are eligible for nomination. The award consists of a custom painting by artist Sofja Wolsky and a certificate that is jointly signed by the Rector Magnificus and the ENVH Chair.

The Athena Award will be presented by Rector Magnificus Professor Dr Huibert Pols and the Chair of ENVH, Professor Dr Hanneke Takkenberg, during Erasmus University’s 102nd Dies Natalis on 9 November 2015. To register or for further details on the event, visit www.eur.nl/dies.