Essayprijsvraag Huizinga Instituut

ESSAYPRIJSVRAAG

Nieuwe technologie en de cultuurwetenschappen

Het Huizinga Instituut schrijft dit jaar voor de eerste maal een essayprijsvraag uit. Alle bij het Huizinga Instituut aangesloten promovendi en stafleden (met uitzondering van de juryleden) kunnen een essay in het Nederlands insturen van circa 2500 woorden. Voor de winnaar is er, naast een geldsom van €1000,- (duizend euro), een beloning in de vorm van de publicatie van het essay in het Tijdschrift voor Geschiedenis.

Het essayonderwerp is: ‘Nieuwe technologie en de cultuurwetenschappen’. In zijn In de schaduwen van morgen repte Johan Huizinga al van het oppervlakkige optimisme van onze voorouders, die aan het geometrische begrip ‘vooruit’ de verzekering van ‘bigger and better’ verbonden. Vooruitgang is een hachelijk ding, aldus Huizinga: ‘Het kan immers zijn dat er ietwat verder op het pad een brug is ingestort of een aardspleet ontstaan.’

In welke opzichten zijn de cultuurwetenschappen gebaat bij digital humanities? Is de aandacht voor big data een voorbijgaande hype of zullen de cultuurwetenschappen door deze nieuwe technologie werkelijk van karakter veranderen? Zullen technologische ontwikkelingen de huidige disciplinaire scheidslijnen in de cultuurwetenschappen veranderen en in hoeverre achten wij die verandering wenselijk? En welke mogelijkheden bieden de nieuwe technologieën bij de dialoog met ons publiek? Met andere woorden: hoe kunnen we techniek voor ons kunnen laten werken in de cultuurwetenschappen en hoe groot is het gevaar dat techniek tegen ons gaat werken?

U kunt uw essay tot en met 15 september 2016 per email sturen naar huizinga-fgw@uva.nl o.v.v. ‘Essayprijsvraag 2016’. De jury zal bestaan uit de leden van de Adviesraad en een lid van de Promovendiraad van het Huizinga Instituut. Eind oktober 2016, tijdens de maand van de geschiedenis (thema ‘grenzen  maken, veranderen, verleggen, bewaken en oversteken’), zal de essayprijs uitgereikt worden.

Tijdschrift voor Geschiedenis is een academisch, peer-reviewed tijdschrift. De redactie behoudt zich het recht voor om (in overeenstemming met de auteur van het winnende essay) wijzigingen aan te brengen wanneer ze dat nodig zou achten.