Rome lezen: de toeristische stad

Datum: 15 t/m 30 mei 2017 | Locatie: Koninklijk Nederlands Instituut te Rome | Voor: Promovendi en ReMa-studenten die lid zijn van het Huizinga Instituut (Italiaanse taalkennis niet nodig) | Studielast: 6 ECTS | Taal: Nederlands | Onderwijsvorm en toetsing: Voorbereidende opdracht; locatiegebonden groepsopdrachten; individuele presentatie; bijdrage aan discussies; afsluitend essay | Coördinatie: Prof. dr. Jan Hein Furnée (RU) | Docenten: Prof. dr. Jan Hein Furnée (RU, coordinator), Prof. dr. Harald Hendrix (KNIR, directeur) en gastdocenten | Kosten: Gratis. Voor reiskosten kan een tegemoetkoming van 175 euro worden aangevraagd | Aanmelden: Via het KNIR (voor aanmeldknop zie onderaan deze pagina) | Meer informatie

Deadline aanmelding

Doordat er slechts 10 plaatsen beschikbaar zijn, vragen wij geïntereseerde Promovendi en ReMA studenten een motivatie (incl. affiliatie) van maximaal één A4 te schrijven en te versturen via deze link. Op basis van deze motivatie zal er een selectie plaatsvinden. Inschrijven en motivatie insturen voor: 10 januari 2017.Loading Map....

KNIR – Rome
ROME
ROME