Huizinga-werkgroep NEWW: Uitnodiging bijeenkomst “Belle van Zuylen: haar brieven online!” – Utrecht, 26 October 2019

De Huizinga-werkgroep NEWW (New approaches to European Women’s Writing) vraagt graag uw aandacht voor de volgende uitnodiging:

Het Utrechts Archief en Huygens ING nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij de bijeenkomst “Belle van Zuylen: haar brieven online!” op zaterdag 26 oktober in Het Utrechts Archief aan de Hamburgerstraat 28, Utrecht. De uitnodiging en het programma zijn hier te downloaden. U kunt zich aanmelden voor deze feestelijke middag via publiek@hetutrechtsarchief.nl.

 

Sprekers (M/V) zijn:

· Kaj van Vliet (rijksarchivaris, Het Utrechts Archief)

· Suzan van Dijk (projectleider)

· Kees van Strien (auteur van o.a. Isabelle de Charrière (Belle de Zuylen) Early Writings New Material from Dutch Archives, 2005)

· Dirk van Miert (projectleider SKILLNET Universiteit Utrecht)

· Josephine Rombouts (auteur van o.a. Cliffrock Castle, 2018)