KNAW-workshop ‘Vijf eeuwen rampen en risico’s’ – 23 mei 2019, Nijmegen

KNAW-workshop: Vijf eeuwen rampen en risico’s
23 mei 2019
Van 10:00 – 17:00uur
Huize Heyendael, Nijmegen

Wie draagt de kosten van maatregelen (preventieve adaptatie en wederopbouw/compensatie) tegen de gevolgen van natuurrampen en natuurgeweld. En denken we daar nu anders over dan onze voorouders?

Deze vragen naar de verantwoordelijkheden van burgers of overheden is misschien wel dé rode draad van de Nederlandse geschiedenis. Het eendaagse congres richt zich op deze vraag, van de late Middeleeuwen tot heden, en werpt daarmee een nieuw licht zowel op de verhouding mens-natuur als op de relatie tussen de burger als individu, maatschappelijke zelforganisatie en overheid.

Belangstellenden kunnen zich melden bij Lotte Jensen: l.jensen@let.ru.nl

Voor meer informative klik hier.