KNHG Voorjaarscongres: Denkend aan Nederland … Erfgoed, Canon en Nationale identiteit in Politiek, Onderwijs en Media

Op 26 april zal het KNHG Voorjaarscongres 2018 plaatsvinden in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem. In dat museum is sinds het najaar van 2017 de Canon van Nederland tentoonstelling te zien waarin hoogte- en dieptepunten van de Nederlandse geschiedenis getoond worden in vijftig vensters.

De recente discussie over het leren van het Wilhelmus, het canon-boekje voor alle schoolverlaters én het verplichte schoolbezoek aan het Rijksmuseum, aangezwengeld in de debatten rondom de Tweede Kamer-verkiezingen, getuigen van een veranderende opvatting over de rol van erfgoed. Nu is dit nieuwe perspectief op erfgoed en verleden zelfs vastgelegd in het regeerakkoord van Rutte III. Willem Frijhoff schreef al in 1992 in een artikel in de BMGN dat het verleidelijk is om cultureel erfgoed te zien als grondbestanddeel van de groepsidentiteit. In dat zelfde artikel waarschuwt hij de historicus waakzaam te zijn wanneer nationale identiteit een uniek en allesomvattend karakter krijgt aangemeten. Zoals in dit geval de ‘Nederlandse identiteit’ met de daaraan toegekende waarden en normen die een ieder in Nederland moet kennen. Omdat, zo betoogde Frijhoff,  ‘de overdracht van dat erfgoed en de perceptie ervan worden gestuurd door het maatschappelijk en culturele spanningsveld in het heden’.

Programma en aanmelden

Het programma bestaat uit lezingen, panelsessies én een bezoek aan de canontentoonstelling. De keynotelezing “Kasteeltijd: over de geschiedenis van nu en het historiseren van toen” wordt verzorgd door Susan Legêne (Vrije Universiteit). Tijdens het slotdebat zal dagvoorzitter Martine Gosselink (Rijksmuseum) in gesprek gaan met een panel over “Canonisering en nationalisering van de geschiedenis”.

Klik hier voor het volledige programma en het aanmeldformulier.