Select Page

KOG-Scriptieprijs 2024 – DL: 31 August 2024

Meer informatie en reglement

Vanaf 2024 stelt het KOG een scriptieprijs beschikbaar voor studenten in hun masterfase of reeds afgestudeerden binnen de studies kunst- en (cultuur)geschiedenis en erfgoed- en restauratieonderzoek aan Nederlandse universiteiten en hogescholen (WO/HBO).

De prijs bedraagt € 1000,- per winnende scriptie en zal eens in de twee jaar worden uitgereikt. Particulier initiatief van een van de leden heeft de aanzet gegeven.

Het idee achter de prijs is kunst- en (cultuur)historisch onderzoek te bevorderen betreffende het ontstaan, de geschiedenis, presentatie en beheer van Nederlandse (openbare) verzamelingen, zoals musea, archieven en bibliotheken en de rol van collecties hierbij.

Criteria

Binnen dit brede domein vallen thema’s als geschiedenis van het verzamelen van personen, instellingen en musea, receptieonderzoek, onderzoek in relatie tot restauraties, objectstudies en onderzoek naar genootschappen.

Oproep en voorwaarden

Tot 31 augustus 2024 kunnen afgeronde scripties (WO/HBO) uit de periode 2022-2024 in PDF met bijlagen worden gestuurd naar het mailadres scriptieprijs@kog.rijksmuseum.nl

Alleen schrijvers van scripties die zijn beoordeeld met een 8 en hoger kunnen meedingen. De scripties kunnen zowel in het Nederlands als het Engels zijn gesteld.