Onderwijsprogramma Huizinga Instituut

Het onderwijsprogramma van het Huizinga Instituut is erop gericht promovendi en ReMa-studenten verbonden aan het Huizinga Instituut te scholen in cultuurhistorisch onderzoek. Kernwoorden daarbij zijn ‘interdisciplinariteit’, ‘internationalisering’, ‘verbreding’ en ‘verdieping’.

In het Huizinga Instituut zijn veel verschillende disciplines binnen het cultuurhistorisch onderzoek vertegenwoordigd en het onderwijsprogramma wil deze verschillende disciplines ook nadrukkelijk in vruchtbaar contact met elkaar brengen. Dit wordt niet alleen gerealiseerd door een interdisciplinair cursusaanbod, maar ook omdat promovendi en studenten met heel verschillende achtergronden tijdens hun opleiding nauw contact met elkaar hebben.

Het cultuurhistorisch onderzoek is sterk internationaal georiënteerd. Nederlandse onderzoekers houden zich dikwijls bezig met onderzoek naar buitenlandse cultuurgeschiedenis, maar belangrijker is dat de discussie over theorieën en methoden internationaal is. In het onderwijsprogramma zal de inter­nationale component van het cultuurhistorisch onderzoek ge­stalte krijgen door de organisatie van master classes, workshops en waar mogelijk samenwerking met buitenlandse onderzoeksinstituten.

Het Huizinga Instituut probeert een klimaat te creëren waarin (toekomstige) promovendi elkaar gemakkelijk ontmoeten en leren kennen, en waarin ook de contacten tussen promovendi, studenten en senior onderzoekers versterkt worden. Immers, iedere onderzoeker van het Huizinga Instituut is, op zijn of haar eigen wijze, bezig met cultuurhistorisch onderzoek. Samenwerking en uitwisseling van ervaringen zullen het onderzoek uiteindelijk ten goede komen.

Het onderwijsprogramma is opgezet met in het achterhoofd de promovendi en rema-studenten van het Huizinga Instituut die via hun graduate school zijn aangemeld. Natuurlijk kan het aanbod van onze cursussen en bijeenkomsten – en dat hopen wij van harte – ook inte­ressant zijn voor leden van andere onderzoekscholen, voor mensen die promoveren in hun ‘vrije tijd’ (buitenpromovendi), maar ook voor senior onderzoekers van het Huizinga Instituut of andere instellingen. Al deze onderzoekers zijn uiteraard van harte welkom om deel te nemen aan cursussen en bijeenkomsten, al kan een financiële bijdrage gevraagd worden van mensen die niet bij het Huizinga Instituut zijn aangesloten.

Heb je concrete ideeën voor een onderwijsactiviteit op het gebied van de cultuurgeschiedenis? Neem contact op met het Huizinga Instituut (huizinga@uu.nl; tel. 030 253 6111). Je kunt voor de ontwikkeling van de cursus gebruikmaken van bovenstaand format.