PhD curriculum

2019-2020

 

Core curriculum

  • PhD conference I (October 2019, 3 ECTS)
  • CCOI: Research into Cultural History Course (January-May 2020, 5 ECTS)
  • PhD conference II (Spring 2020, 3 ECTS)
  • CCOII: Anxiety with Sources (Spring 2020, 1 ECTS)

Masterclasses, workshops and ateliers

Courses (open to ReMa students and PhD candidates)

The course Oral History and Life Stories coordinated by Selma Leydesdorff (January 2019) is now offered by the Onderzoekschool Politieke Geschiedenis. More information can be found here.

Over ons onderwijsprogramma

Een belangrijke verantwoordelijkheid van het Huizinga Instituut is de opleiding en begeleiding van promovendi en research masterstudenten in het veld van de cultuurgeschiedenis. Het onderwijsprogramma maakt de promovendi vertrouwd met de verschillende vormen van cultuurhistorisch onderzoek en met cultuurhistorische methoden. Ook draagt het onderwijs van het Instituut ertoe bij dat promovendi uit het hele land elkaar en hun docenten of meer gevorderde collega’s ontmoeten en dat zij de kans krijgen in contact te komen met  internationale wetenschappers van naam.

Lees meer over het promovendi-lidmaatschap

Lidmaatschap van het Huizinga Instituut betekent toegang tot de volgende onderwijsonderdelen:

het kerncurriculum, bestaande uit:

  • de Cursus Cultuurhistorisch Onderzoek, 6 EC;
  • de Summer school, 5 EC;
  • Promovendisymposium (2 maal), 4 EC (deelnemer: 1 EC, spreker: 3 EC);

incidentele onderdelen, zoals

  • Masterclasses, workshops en ateliers, 5 EC (in totaal)

evenals extracurriculaire activiteiten, zoals

  • Lezingen, symposia en congressen (over het algemeen zonder EC)

Indien een promovendus-lid onderwijs wil volgen voor meer dan 20 EC, dan  dan dient hiertoe overlegd te worden met de coördinator. Deelname kan dan bijvoorbeeld bekostigd worden uit de 2e helft van het rugzakje.

Ook promovendi die lid zijn van een van de andere geesteswetenschappelijke onderzoekscholen kunnen deelnemen aan onderwijsactiviteiten van het Huizinga Instituut. Afhankelijk van het soort activiteit kan echter wel een bijdrage in de kosten worden gevraagd (bijvoorbeeld de summer school). Dit wordt duidelijk vermeld.

De cursussen

De Cursus Cultuurhistorisch Onderzoek (CCO) is specifiek gericht op en verplicht voor eerstejaarspromovendi. Een tweedejaarscursus is in ontwikkeling.

Promovendisymposium

Tijdens dit symposium presenteren derdejaarspromovendi van diverse universiteiten (een deel van) hun onderzoek. In deze presentatie komen het doel, de probleemstelling en de gebruikte methode van onderzoek aan de orde. Ook reeds gesignaleerde problemen kunnen naar voren gebracht worden. Op de presentatie wordt in eerste instantie gereageerd door een referent, die door de promovendus zelf wordt uitgenodigd en die van te voren van de inhoud van de voordracht op de hoogte is gebracht. Daarna is er discussie met alle aanwezigen.
Het promovendisymposium is primair bedoeld voor derdejaarspromovendi, die lid zijn van het Huizinga Instituut. Omdat het symposium een goede introductie vormt op het onderzoek dat binnen het Huizinga Instituut verricht wordt, zijn eerstejaarspromovendi van harte uitgenodigd om het symposium bij te wonen. Tweede- en vierdejaarspromovendi zijn ook welkom om deel te nemen.

Summer School

Het Huizinga Instituut organiseert jaarlijks een Summer School. Om promovendi bekend te maken met de verschillende universiteiten die participeren in het Huizinga Instituut nemen de deelnemende faculteiten beurtelings de organisatie voor hun rekening.

Workshops & masterclasses

Het Huizinga Instituut biedt jaarlijks een aantal workshops en masterclasses aan. Doorgaans zijn dit bijeenkomsten van een dag of middag met een thematische opzet. Van Huizinga promovendi wordt verwacht dat zij in totaal aan vier workshops en/of masterclasses deelnemen. Workshops draaien met name om het uitwisselen van onderzoekservaringen. Promovendi leveren een actieve bijdrage, als sprekers, co-referenten, discussiepartners en in sommige gevallen ook als organisatoren. Senior onderzoekers zijn van harte welkom deel te nemen; daar waar aangegeven worden ook ReMa-studenten toegelaten.
Masterclasses worden gegeven en geleid door cultuurhistorici van (internationale) naam en faam. Het aantal deelnemers is beperkt en vooraf vastgesteld. De bijeenkomsten dragen een besloten karakter en zijn (overwegend) exclusief voor Huizinga-promovendi (en waar aangegeven voor rema-studenten).