Curriculum for ReMa students

2019-2020

 

Core curriculum

Masterclasses, workshops and ateliers

The course Oral History and Life Stories coordinated by Selma Leydesdorff (January 2019) is now offered by the Onderzoekschool Politieke Geschiedenis. More information can be found here.

Over ons onderwijsprogramma

Een belangrijke verantwoordelijkheid van het Huizinga Instituut is de opleiding en begeleiding van promovendi en research masterstudenten in het veld van de cultuurgeschiedenis. Het onderwijsprogramma maakt de studenten vertrouwd met de verschillende vormen van cultuurhistorisch onderzoek en met cultuurhistorische methoden. Ook draagt het onderwijs van het Instituut ertoe bij dat studenten uit het hele land elkaar en hun docenten of toekomstige collega’s ontmoeten en dat zij de kans krijgen in contact te komen met internationale wetenschappers van naam.

Lees meer over het studentenlidmaatschap.

Lidmaatschap van het Huizinga Instituut betekent toegang tot de volgende onderwijsonderdelen:

  • de Summer School, 5 EC
  • de Research Master-Cursus, 3 EC
  • Masterclasses, workshops, cursussen, 5 EC (in totaal)

Studentleden van het Huizinga Instituut hebben in ruil voor hun lidmaatschap het recht 10 EC aan onderwijs te volgen.  Masterclasses en workshops worden in de regel aangeboden voor 1 EC. Studenten verkrijgen na afloop van de cursus of masterclass, en na akkoord van de daartoe aangewezen docent, op aanvraag een certificaat met EC’s. Dit certificaat kan bij de lokale onderwijsbalie worden verzilverd voor studiepunten.
In principe is het voor niet-leden mogelijk (al dan niet kosteloos) deel te nemen aan onderwijsactiviteiten van het Huizinga Instituut. Verzoeken tot het volgen van onderwijs door niet-leden worden per geval bekeken en beoordeeld (door de programmamanager). Hierbij ligt een aantal criteria vast. Aanmelden kan via de formulieren onder het tabblad ‘curriculum’ op deze website.

Cursussen

De cursus ‘Cultures of reading’ is speciaal ontwikkeld voor ReMa-studenten.

Workshops & Masterclasses

Het Huizinga Instituut biedt jaarlijks een aantal workshops en masterclasses aan. Doorgaans zijn dit bijeenkomsten van een dag of middag met een thematische opzet. Workshops draaien met name om het uitwisselen van onderzoekservaringen of voornemens.

Masterclasses worden gegeven en geleid door cultuurhistorici van (internationale) naam en faam. Het aantal deelnemers is beperkt en vooraf vastgesteld. De bijeenkomsten dragen een besloten karakter en zijn (overwegend) exclusief voor leden van het Huizinga Instituut.

Summer School

Het Huizinga Instituut organiseert jaarlijks een Summer School. Om ReMa-studenten bekend te maken met de verschillende universiteiten die participeren in het Huizinga Instituut nemen de deelnemende faculteiten beurtelings de organisatie voor hun rekening.