Overzicht promotieonderzoek

Promotieboek

Het promotieboekje bundelt samenvattingen van het onderzoek van de promovendi en buitenpromovendi zijn aangesloten bij het Huizinga Instituut.

De samenvattingen verschaffen inzicht in het lopende promotieonderzoek op cultuurhistorisch gebied. Het boekje stelt docenten die het onderwijs verzorgen voor het Huizinga Instituut in staat zich snel een beeld te vormen van het onderzoek van hun cursisten.

Het boekje wordt regelmatig bijgewerkt. Wijzigingen en aanvullingen kunnen worden gemeld via huizinga@uu.nl

Latest PhD Defenses Huizinga members

Promotie – Martin Weiss

Op woensdag 27 november verdedigt Martin Weiss zijn proefschrift…

Promotie – Lieke Stelling

Op dinsdag 12 november 2013 verdedigt Lieke Stelling haar proefschrift…

Promotie – Paul van Trigt

Op dinsdag 3 december 2013 verdedigt Paul van Trigt zijn proefschrift…

Promotie – Fenneke Sysling

Op donderdag 21 februari verdedigt Fenneke Sysling haar proefschrift…

Promotie – Thijs van den Berg

Op vrijdag 7 december verdedigt Thijs van den Berg zijn proefschrift…

Promotie – Tessel M. Bauduin

Op donderdag 20 december verdedigt Tessel M. Bauduin haar proefschrift…