Oproep Uitgeverij Verloren/Johan de Witt-scriptieprijs 2019 – DL: 30/9/2019

Laatste oproep voor de Uitgeverij Verloren/Johan de Witt-scriptieprijs in nauwe samenwerking met Elsevier Weekblad. Win € 1500,- en een publicatie in Elsevier Weekblad met je scriptie over de Republiek der Nederlanden in de 17e eeuw. De deadline voor het indienen is verlengd tot 30 september a.s.

Studenten die mee willen dingen, dienen hun afgeronde scriptie vóór die datum te mailen naar scriptieprijs@vriendenvandewitt.nl (in Word of pdf). Zowel bachelor- als masterscripties, in het Nederlands en in het Engels, komen in aanmerking. Ze mogen niet ouder zijn dan drie jaar en kunnen slechts één keer worden ingediend.
De prijs voor de beste masterscriptie bestaat uit een oorkonde, een bedrag van € 1.500,–, een boekenpakket van Elsevier Weekblad inclusief jaarabonnement én een jaar lidmaatschap Vrienden van De Witt. Voor de beste bachelorscriptie geldt een aanmoedigingsprijs van € 200,–.

 

Een samenvatting van de winnende scriptie wordt gepubliceerd in Elsevier Weekblad en op de websites van Uitgeverij Verloren, Elsevier Weekblad en Vrienden van De Witt. De overige genomineerde scripties ontvangen het boekenpakket. De prijsuitreiking zal plaatsvinden op zaterdag 25 januari 2020.

De jury bestaat uit dr. E.C.M. Huysman, voorzitter (Huygens ING-KNAW), dr. P. Brandon (VU), dr. G. de Bruin (UU), dr. M.A. Ebben (UL), dr. J.W. Koopmans (RUG), dr. J.A.M. van Tol (UvA) en dr. R. Raeymaekers (RUN). Secretaris is dr. L.H. de Jonge (WU). Voor meer informatie kunt u mailen naar info@vriendenvandewitt.nl of bellen met de secretaris, tel. 0612317957.