Select Page

Oratie – Eric Jorink

Vanwege Teylers Stichting is dr. Eric Jorink tot bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden benoemd met als leeropdracht: Verlichting en Religie in Historisch en Sociaal-Cultureel Perspectief. Hij zal het hoogleraarsambt aanvaarden met het uitspreken van zijn oratie getiteld:

“De Ark, de Tempel, het Museum. Veranderende modellen van kennis in de Eeuw van de Verlichting”

Datum: maandag 16 juni 2014
Tijd: 16:15 uur stipt. U wordt verzocht om 10 minuten voor het begin van de plechtigheid aanwezig te zijn
Locatie: Groot Auditorium van het Academiegebouw, Rapenburg 73 te Leiden.
Aanmelden: Vanwege het beperkt aantal beschikbare plaatsen wordt belangstellenden verzocht zich aan te melden via www.leidenuniv.nl/agenda