Select Page

Oratie – Nadine Akkerman (Universiteit Leiden)

Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden heeft dr. Nadine Akkerman benoemd tot hoogleraar met als leeropdracht ‘Vroegmoderne Literatuur & Cultuur’.

Nadine Akkerman zal het hoogleraarsambt aanvaarden met het uitspreken van haar oratie getiteld “Het verhaal van de staartloze kat: over vroegmodern auteurschap” op vrijdag 3 mei 2024, klokke 16:15 uur in het Groot Auditorium van het Academiegebouw, Rapenburg 73 te Leiden.

Vanwege het beperkt aantal beschikbare zitplaatsen wordt belangstellenden verzocht zich aan te melden via: https://www.universiteitleiden.nl/agenda/2024/05/oratie-prof.dr.-n.n.w.-akkerman

De link voor de livestream: https://www.universiteitleiden.nl/wetenschappers/livestream-oratie-of-afscheidscollege