Over het Huizinga Instituut

Het Huizinga Instituut is het nationale Nederlands onderzoeksnetwerk voor Cultuurgeschiedenis. Het Instituut werd opgericht in 1995 en veroverde in de eerste vijftien jaar van zijn bestaan een belangrijke plaats binnen de geesteswetenschappen als forum voor debat en uitwisseling tussen cultuurhistorici.

Het Huizinga Instituut is de belangrijkste Nederlandse aanbieder van excellent en toonaangevend onderwijs aan PhD’s en aan de voorhoede van de Research Master studenten in het veld. Het ontleent zijn naam aan een van de grondleggers van de cultuurgeschiedenis: Johan Huizinga, auteur van onder meer de nog altijd internationaal veelgeciteerde studie Herfsttij der Middeleeuwen.

Organisatie

Academisch Directeur

Prof. dr. Arnoud Visser

Coördinator

Annelien Krul MA

Bestuur

 • Prof. dr. Judith Pollmann, UL (vz)
 • Prof. dr. Jan Hein Furnée, RU
 • Prof. dr. Maria Grever, EUR
 • Prof. dr. Léon Hanssen, UvT
 • Prof. dr. Frank Huisman, UM
 • Prof. dr. Inger Leemans, VUA
 • Prof. dr. Joep Leerssen, UvA
 • Dr. Anjana Singh, RUG
 • Vacature UU

Programma Team

 • Dr. Anneleen Arnout, RU
 • Prof. dr. Leen Dorsman, UU
 • Dr. Babette Hellemans, RUG
 • Dr. Helmer Helmers, HuC KNAW (vz)
 • Dr. Erika Kuijpers, VU
 • Dr. Sara Polak, UL

Promovendiraad

Elk jaar, op het promovendisymposium, wordt een vertegenwoordiging uit alle Huizingapromovendi gekozen. Deze promovendiraad is steeds betrokken bij de planning en de evaluatie van het onderwijs en fungeert als aanspreekpunt voor de promovendi en de programmacoördinator. Daarnaast bestaat de raad uit één ReMa-student.

De promovendiraad bestaat uit de volgende leden:

Gemeenschappelijke regeling onderzoeksscholen

Gemeenschappelijke regeling onderzoekschool – Huizinga Instituut 2017-2021