Over het Huizinga Instituut

Het Huizinga Instituut is het nationale Nederlands onderzoeksnetwerk voor Cultuurgeschiedenis. Het Instituut werd opgericht in 1995 en veroverde in de eerste vijftien jaar van zijn bestaan een belangrijke plaats binnen de geesteswetenschappen als forum voor debat en uitwisseling tussen cultuurhistorici.

Het Huizinga Instituut is de belangrijkste Nederlandse aanbieder van excellent en toonaangevend onderwijs aan PhD’s en aan de voorhoede van de Research Master studenten in het veld. Het ontleent zijn naam aan een van de grondleggers van de cultuurgeschiedenis: Johan Huizinga, auteur van onder meer de nog altijd internationaal veelgeciteerde studie Herfsttij der Middeleeuwen.

Organisatie

Academisch Directeur

Prof. dr. Arnoud Visser

Coördinator

Annelien Krul MA

Bestuur

 • Prof. dr. Judith Pollmann, UL (vz)
 • Prof. dr. Jan Hein Furnée, RU
 • Prof. dr. Maria Grever, EUR
 • Prof. dr. Léon Hanssen, UvT
 • Prof. dr. Frank Huisman, UM
 • Prof. dr. Inger Leemans, VUA
 • Prof. dr. Joep Leerssen, UvA
 • Dr. Willemijn Ruberg, UU
 • Dr. Anjana Singh, RUG

Programma Team

 • Dr. Anneleen Arnout, RU
 • Prof. dr. Leen Dorsman, UU
 • Dr. Helmer Helmers, HuC KNAW (vz)
 • Dr. Erika Kuijpers, VU
 • Dr. Sara Polak, UL
 • Dr. Megan Williams, RUG

PhD/ReMa-raad

De PhD/ReMa-raad is steeds betrokken bij de planning en de evaluatie van het onderwijs en fungeert als aanspreekpunt voor de promovendi, researchmasterstudenten en de programmacoördinator.

De PhD/ReMa-raad bestaat uit de volgende leden:

Overzicht taken en verantwoordelijkheden

Een overzicht van de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende organisatieonderdelen van het Huizinga Instituut is hier te downloaden.

Gemeenschappelijke Regeling onderzoekscholen