Jaarverslag Huizinga Instituut

Het Huizinga Instituut voor Cultuurgeschiedenis is de belangrijkste Nederlandse aanbieder van  onderwijs aan promovendi en aan de voorhoede van de researchmaster studenten in het veld. 

Bovendien ziet het Huizinga Instituut het als één van haar kerntaken om een onderzoeksklimaat te creëren en ondersteunen, in het kader waarvan zij congressen en symposia organiseert en verscheidene werkgroepen ondersteunt.

In 2013 verwelkomde het Huizinga 17 nieuwe promovendi en 35 nieuwe rema studenten als lid. Naast de jaarlijkse terugkerende vakken, zoals het promovendisymposium, de rema-cursus en de summerschool, zijn er in 2013 diverse extra cursussen, ateliers en masterclasses aangeboden, met wetenschappers uit binnen- en buitenland. Sommige van deze activiteiten werden gerealiseerd in samenwerking met andere instituten, zoals de KNAW, en/of in samenwerking met de verschillende onderzoeksgroepen gelieerd aan het Huizinga. In 2013 waren 9 werkgroepen actief.

Uitgebreidere informatie aangaande de activiteiten van het Huizinga in 2013, haar organisatiestructuur inclusief stafleden, en begroting, is te vinden in het Jaarverslag 2013.