Select Page

Maak kennis met Project Ergoedtalent

Project Erfgoedtalent wordt uitgevoerd door Vriens Archeo Flex, een uitzend- en detacheringsbureau gespecialiseerd in vacatures binnen de culturele erfgoedsector. Vriens Archeo Flex wil met project Erfgoedtalent een brug bouwen tussen jong en “oud” en de sector, waarbij we jou een stap verder helpen.

Wij willen jou, als starter, de mogelijkheid bieden om jouw werkervaring te vergroten en te bouwen aan een netwerk. Daarnaast willen we culturele organisaties de mogelijkheid bieden om samen te kunnen werken met nieuw talent en dit alles middels kansplaatsen. Bij deelname aan project Erfgoedtalent gaan we een samenwerking aan in de vorm van een kansplaats. Iedere kansplaats betreft een periode van minimaal een half jaar, minimaal 3 dagen per week, waarbinnen bij voorkeur wordt gewerkt aan een specifiek project en/of vraagstelling. Uitgangspunt hierbij zijn de wensen en talenten van de medewerker. De kansplaats wordt opgesplitst in 2 fasen: jouw traineeperiode en jouw detacheringsperiode. Gedurende het project doorloopt de medewerker naast 3 dagen werken een ontwikkeltraject dat wordt aangeboden door (erfgoed)professionals en bestaat uit een aantal praktijkgerichte workshops, met onderwerpen als sollicitatietechnieken. Deze dagen vinden plaats buiten werktijd en op wisselende locaties.

Motivatie is binnen project Erfgoedtalent erg belangrijk. Kandidaten worden dan ook nauwkeurig geselecteerd voor deelname. De kandidaat schrijft zich bij Vriens Archeo Flex met CV en motivatie en op basis daarvan wordt een persoonlijk kennismakingsgesprek gevoerd. Na dit gesprek wordt besloten of de medewerker wordt uitgenodigd voor een pitch. Hierin presenteert hij in het kort wie hij is, over welke kwaliteiten hij beschikt, waar zijn interesses liggen, hoe hij een samenwerking binnen het project ziet, etc. Bij ‘groen licht’ na de pitch wordt de kandidaat gevraagd een profielschets aan te leveren en een top10 van opdrachtgevers waar hij graag een kansplaats zou krijgen. Samen gaan we deze potentiële opdrachtgevers benaderen.