Select Page

Lancering ‘Religion Matters’ Public Lecture Series – Rijksuniversiteit Groningen

Lancering ‘Religion Matters’ Publiekslezingen

Waarom verdiepten 16e-eeuwse christenen zich in de Islam? Wat deden robots in middeleeuwse tuinen? Welke rol speelt levensbeschouwing in de Nederlandse stikstofcrisis? Wat betekent fancultuur voor fanfiction schrijvers? Welke inzichten kunnen middeleeuwse anti-Joodse manuscripten ons nu bieden?

Tijdens maandelijkse publiekslezingen zullen onderzoekers van de Faculteit voor Religie, Cultuur en Maatschappij deze vragen beantwoorden. Zo belichten ze de uiteenlopende onderwerpen die door leden van onze Graduate School onderzocht worden. Aan het eind van iedere lezing is er een (gratis) borrel.

  • Planning: woensdagen, 17:00-18:00 (zie bijlage voor de precieze data en details)
  • Locatie: Oude Zittingezaal, Oude Boteringestraat 38, Groningen
  • Toegang: gratis
  • Registreer hier (optioneel): edu.nl/3thup

De voertaal van de lezingen wisselt. De lezingenserie start op 7 februari met ‘Tolerantie en oriëntalisme: De studie van Islam in de Nederlanden‘, door Nynke van Leeuwen.

Hopelijk zien we je daar!

Hartelijke groeten,

Faculteit Religie, Cultuur en Maatschappij
Rijksuniversiteit Groningen

—–

Launch ‘Religion Matters’ Public Lecture Series

Why did 16th-century Christians immerse themselves in Islam? What were robots doing in medieval gardens? Is the Dutch nitrogen crisis a climate-induced conflict? What does fandom mean to fanfiction writers? Which insights can medieval anti-Jewish manuscripts yield for us now?

Through monthly lectures, scholars from the Faculty of Religion, Culture and Society will answer these questions, showcasing the wealth of topics that researchers pursue at our Graduate School. There will be (free) drinks at the end of every lecture.

  • Planning: Wednesdays, 5:00-6:00 p.m. (see attachment for the precise dates and details)
  • Location: Old Court Room, Oude Boteringestraat 38, Groningen
  • Admission: free
  • Register here (optional): edu.nl/3thup

The language of each lecture varies. The lecture series starts (in Dutch) on February 7th with ‘Tolerantie en oriëntalisme: De studie van Islam in de Nederlanden‘, by Nynke van Leeuwen.

We hope to see you there!

Best wishes,

Faculty of Religion, Culture and Society
University of Groningen