Select Page

Rudolf Dekker – Observaties van een zeventiende-eeuwse wereldbeschouwer. Constantijn Huygens jr en de uitvinding van het moderne dagboek

Onlangs verscheen Observaties van een zeventiende-eeuwse wereldbeschouwer. Constantijn Huygens jr en de uitvinding van het moderne dagboek van Rudolf Dekker (Panchaud, Amsterdam,  ISBN 978-90-820779-0-2, prijs 15,00 euro).

Het dagboek van Constantijn Huygens jr. geeft een bijzonder beeld van het dagelijks leven binnen de Nederlandse elite  in de late Gouden Eeuw. Hij noteerde alle roddels die hij als secretaris van stadhou­der-koning Willem III aan het hof hoorde, maar hij schreef ook veel over kunst, literatuur en wetenschap. Het dagboek van Huygens weerspie­gelt een nieuw besef van tijd en indivi­duali­teit en is daarom een belang­rij­ke scha­kel in de ontwikkeling van het moderne dagboek in Euro­pa. Constantijn en Christiaan waren bewoners van het door hun vader gebouwde buitenhuis Hofwijck, dat in het dagboek vaak voorkomt.

Een uitgave in het Engels van dit boek Family, culture and society in the diary of Constantijn Huygens jr, secretary to stadholder-king William of Orange (ISBN 978-90-04-25094-9) verscheen bij uitgeverij Brill, Leiden.

Rudolf Dekker publiceerde onder meer met Arianne Baggerman De wondere wereld van Otto van Eck. Een cultuurgeschiedenis van de Ba­taafse Revolu­tie (Bert Bakker 2009 en Meer verleden dan toekomst. Geschie­denis van verdwijnend Nederland (Bert Bakker 2008).

Meer informatie en bestellen: www.panchaud.nl.