Symposium – Gedeelde Vroomheid. Memoria: Verleden, Heden en Toekomst

Utrecht, 15 februari 2019

Memoria: verleden, heden en toekomst. Dat is precies de functie van Memoria: het verbinden van het verleden met het heden en gebeurtenissen, objecten, mensen “onsterfelijk” maken door de herinnering levend te houden. In de afgelopen twintig jaar heeft Memoria-onderzoek internationaal een hoge vlucht genomen en heeft een steeds groeiende inter- en multidisciplinair karakter gekregen, met bijdragen van (kunst)historici, sociologen, codicologen en literatuurhistorici. De impact is vergroot door de samenwerking met erfgoedinstellingen en de nadruk op het belang van “monumentenzorg” voor materieel en immaterieel erfgoed.

Bepalend voor het Memoria-onderzoek in de Nederlanden is het MeMo-project (Medieval Memoria Online: https://memo.hum.uu.nl), gestart en ontwikkeld door dr. Truus van Bueren (Utrecht) met een groep jonge en ondernemende onderzoekers die in staat zijn geweest de rijkdom van het Memoria-onderzoek te koppelen aan ontwikkelingen in de Digital Humanities. Een schat aan informatie is daarmee toegankelijk gemaakt voor een breed publiek binnen en buiten de universitaire en wetenschappelijke gemeenschap.

De organisatoren en sprekers van het symposium Gedeelde Vroomheid Memoria: verleden, heden en toekomst willen stil staan bij de ontwikkeling in het Memoria onderzoek en bij het belang van MeMo in een Nederlands en internationaal perspectief. Maar zijn willen bovendien reflecteren op de toekomst van MeMo en op de wijze waarop MeMo nieuwe onderzoeksvragen en benaderingen kan stimuleren en nieuwe generaties onderzoekers kan inspireren.

Programma
10.30
Inloop met thee en koffie
11.00
Welkom: Prof. dr. Dick de Boer, voorzitter Stichting Tot Gedachtenis
11.15
Middeleeuwse portretzerken in Nederland: iconografie en intenties, door Corinne van Dijk MA (UU), projectleider MeMo-project
11.45
Van Troje tot Gorinchem. MeMO, memoria en de kroniek van de heren van Arkel, door Dr. Rolf de Weijert (UU)
12.15
Geen ruimte voor de Dood? Gedenken in middeleeuws gebrandschilderd glas, door Dr. Charlotte Dikken (UU)
12.45
Pauze en lunch
14.00
Onderzoek naar Middeleeuwse Devotionele Cultuur d.m.v. van MEMO, door Johanneke Uphoff (RUG)
14.30
Tussen Stad en Klooster: Memoria in een ruimtelijk perspectief, door Sabrina Corbellini (RUG)
15.15
Pauze en bezoek Museum
16.00
Presentatie van een gebruiksfunctie van MeMO als ontsluiting van Utrechts erfgoed op het gebied van Memoria door Dr. Rolf de Weijert (UU). Aansluitend “opening” van de gebruiksfunctie door de Utrechtse wethouder van Cultuur, mw. Anke Klein
17.00
Borrel

Deelname aan het symposium

Het symposium is bedoeld voor personen die belangstelling dan wel professionele interesse hebben in het Memoria-onderzoek. De Stichting Tot Gedachtenis brengt door de organisatie van het symposium haar doelstelling onder de aandacht van een groter publiek dan alleen vakgenoten. Naast (kunst)historici, literatuurhistorici, cultuurhistorici, religie-onderzoekers, sociologen en mediëvisten die het Memoria-onderwerp op eigen wijze benaderen, ontvangen we graag personen die zich verdienstelijk maken zoals gidsen van Kerken Kijken in Utrecht.

Toegang en kosten
Aanmelding voor het symposium via het volgende mailadres: c.f.a.de.haan@student.vu.nl
De toegang is 7,50 euro per persoon en is inclusief lunch, borrel, koffie en thee. De deelnemers ontvangen op de dag van het symposium het programmaboekje met daarin de samenvattingen van de voordrachten.