Posts

Huizinga ReMa/PhD curriculum 2019-2020

We are proud to present our ReMa and PhD curriculum for the forthcoming academic year:

 

Core curriculum Research master students:

Core curriculum PhD candidates:

  • PhD conference I (October 2019, 3 ECTS)
  • CCOI: Research into Cultural History Course (January-May 2020, 5 ECTS)
  • PhD conference II (Spring 2020, 3 ECTS)
  • CCOII: Anxiety with Sources (Spring 2020, 1 ECTS)
    Core curriculum ReMa-courses are also open to PhD candidates

Masterclasses, workshops and ateliers (open to both Research master students and PhD candidates):

And more TBA

Keynote lectures Prof. dr. Dominic Sachsenmaier (Georg-August University Göttingen) and Prof. dr. Andrew Fitzmaurice (University of Sydney) – Utrecht, 3-4 July 2019

The Huizinga Institute welcomes auditors to two keynote lectures in the Huizinga Summer School 2019, ‘Macro versus Micro: The Challenges of Global Intellectual History’:

  

Prof. dr. Dominic Sachsenmaier (Georg-August University Göttingen)

Wednesday 3 July 2019, Academiegebouw Utrecht

Programme: 09.00-9.30: registration and coffee/tea | 9.30-9.40: introduction | 9.40-10.40: lecture | 10.40-11.00 Q&A

 

‘Writing the Global History of a Man Who Never Traveled’

 Combining global historical and micro-historical perspectives opens up new opportunities for the individual researcher but it also brings new challenges. This talk will present some experiences with writing the book “Global Entanglements of a Man Who Never Traveled. A Seventeenth-Century Chinese Christian and his Conflicted Worlds” which was published by Columbia University Press in 2018. It also presents some key arguments of the latter – for instance the idea that we need to pay more attention to the power constellations (local and global) that shaped the religious exchanges during that epoch in the history of Chinese Christianity.

 Bio: Dominic Sachsenmaier holds a chair professorship in “Modern China with a Special Emphasis on Global Historical Perspectives” at Göttingen University/Germany. Before coming to Göttingen in 2015, he held faculty positions at Jacobs University, Duke University as well as the University of California, Santa Barbara. One of his monographs is “Global Perspectives on Global History. Theories and Approaches in a Connected World” (Cambridge UP, 2011). Dominic Sachsenmaier is one of the three editors of the book series „Columbia Studies in International and Global History“ (Columbia UP). He is also the president of the US-based Toynbee Prize Foundation and an elected member of the European Academy of Sciences and Arts.

 

 

Prof. dr. Andrew Fitzmaurice (University of Sydney)

Thursday 4 July 2019, Academiegebouw Utrecht

Programme: 09.00-9.30: registration and coffee/tea | 9.30-10.30: lecture | 10.30-11.00 Q&A

 

Micro-Intellectual History and the Limits of the Global Turn

Drawing on his forthcoming book, Professor Andrew Fitzmaurice will advocate an approach combining ‘Micro-Intellectual History’ and social history of ideas. Questioning recent developments in the fields of global intellectual history’ and longue durée intellectual history, he will conclude with some critical perspectives on the societal relevance of the global turn.

 Bio: Prof. Fitzmaurice’s research has focused upon the ideologies of European empires. His early work concerned the political ideas of early American colonisation. More recently, he has been concerned with Europeans’ justifications for the appropriation of land and sovereignty in the non-European world from the sixteenth century through to the twentieth. His current research project focuses on the role of the British nineteenth-century jurist Sir Travers Twiss in the justification of the Congo Free State. He is the author of: Sovereignty, Property and Empire, 1500-2000 (Cambridge: CUP, 2014); Humanism and America: An intellectual history of English colonisation, 1500-1625 (Cambridge: CUP, 2003). Recent publications include ‘Scepticism of the Civilizing Mission in International Law’, In: M. Koskenniemi, W. Rech, M. Jimenez Fonseca (eds.), International Law and Empire: Historical Explorations (Oxford: OUP).

 

 Registration for one or both lectures is free, but seating is limited. Please register here for Prof. Sachsenmaiers lecture, and here for Prof. Fitzmaurice’s lecture. Also open to non-students. 

  

Looking forward to seeing you on 3 and 4 July. For questions, don’t hesitate to contact the Huizinga office.

 

Bijeenkomst Werkgroep Oral History – 13 juni 2019

Bijeenkomst Werkgroep Oral History – 13 juni 2019

 

De Werkgroep Oral History van het Huizinga Instituut is terug van weggeweest en organiseerde op 13 juni 2019 een bijeenkomst over de stand van zaken en nieuwe plannen rond oral history. Vijf oral historians van diverse pluimage vertelden in een korte presentatie waar ze mee bezig zijn. Vervolgens vond een rondetafeldiscussie plaats met oud-deelnemers aan de Huizinga Oral History Course van Selma Leydesdorff. Daarnaast was er veel ruimte voor discussie en netwerken.

 

Datum en tijd: Donderdag 13 juni 2019, 14.00-16.00u (13.30u inloop), en aansluitend borrel.

Plaats: Utrecht, Drift 25, zaal 1.02.

 

 

Programma:

13.30    Inloop met koffie en thee

14.00    Welkom door Dienke Hondius

14.10    Korte inleiding over de stand van zaken m.b.t. Oral History door Barbara Henkes

14.30    Vijf korte presentaties van oral historians over praktische, inhoudelijke en technische aspecten van oral history in de huidige praktijk (zie hieronder). M.m.v. Cora Laan, John Exalto, Hüsnü Yegenoglu, Jan Bleyen en Arjan van Hessen. [Klik op de onderstreepte titels hieronder om de beschikbare presentaties te downloaden]

15.30   Rondetafeldiscussie met oud-deelnemers aan de Huizinga Oral History Course van Selma Leydesdorff: “(Hoe) heeft oral history jouw manier van geschiedbeoefening beïnvloed?”. Deelnemers: Marleen van den Berg (UvA/NIOD), Frederique Demeijer (VUA), Irene Geerts (OU), Nawal Mustafa (VUA) en Catherina Wilson (UL).

16.00    Afsluiting en borrel

 

Korte beschrijving presentaties:

Oral history in de klas

Cora Laan, Docent Geschiedenis/History Groen van Prinstererlyceum, Vlaardingen

 

Mondelinge geschiedenis heeft geen structurele plaats in het geschiedenisonderwijs in Nederland. Deze presentatie geeft een verslag van een oral history-project over verzuiling en ontzuiling voor leerlingen in vwo-5. Vooraf kregen de leerlingen les over verzuiling en instructie over hoe je interviewt. Hoe zorg je ervoor dat iemand zijn eigen verhaal vertelt en hoe check je of dat verhaal betrouwbaar is? Leerlingen oefenden in het gebruik en de waardering van bronnen. Het interview werd gefilmd of er werd een geluidsopname gemaakt. In het uiteindelijke verslag was de analyse een belangrijk onderdeel. Het bleek dat de leerlingen het interviewen in eerste instantie spannend, maar uiteindelijk erg leuk vonden.

 

Oral history en de levensloop van het kind

John Exalto, Vrije Universiteit Amsterdam (m.m.v. Floris van Berckel Smit, VU)

 

De naoorlogse geschiedenis van opvoeding, onderwijs en jeugdzorg is slecht ontsloten. Diverse archieven zijn verdwenen, berusten in onbekende staat bij instellingen of zijn slechts fragmentarisch overgeleverd. Oral history kan helpen deze geschiedenis verder te ontsluiten en kantelt bovendien het perspectief van de instelling naar de levensloop van het kind, waardoor ons inzicht in doelen en opbrengsten van pedagogisch handelen wordt verdiept.

 

De betekenis van ruimte en plaats in oral history

Hüsnü Yegenoglu, TU Eindhoven

 

In de sleutelwerken binnen de oral history is ruimte onbetwistbaar, maar dan vooral als de fysieke achtergrond van sociale en maatschappelijke structuren, individuele en sociale handelingen, politieke symbolen en politieke ideologieën. Dat verklaart ook waarom in deze werken ruimte niet als een esthetisch, cartografisch of morfologisch, maar vooral als een sociaal en historisch geconstrueerd fenomeen wordt gezien. In mijn pitch wil ik vooral de mnemonische betekenis van ruimte voor individuele en collectieve herinneringen zo precies mogelijk bespreken. Hiermee tracht ik een lacune in de orale geschiedbeoefening te vullen door de betekenis van ruimte bij het interpreteren van herinneringen een centrale positie te geven.

 

Over transcriberen

Jan Bleyen, KU Leuven, faculteit Architectuur 

 

Onvermijdelijk gaat er tijdens het transcriberen een en ander verloren, maar komen er ook nieuwe elementen bij. In uitgeschreven vorm neemt het verhaal minder op, maar ook méér. Elke transcriptie zit boordevol interpretaties en representaties, net als de vertelling zelf die we willen weergeven. Wat je ‘vertaling’ van het mondelinge (en dus vluchtige) vertellen naar het schriftelijke (en dus vaste) verhaal goed maakt hangt af van je doelstelling: ben je een bron aan het maken voor later gebruik of wil je zelf als onderzoeker aan de slag met het transcript? Ben je geïnteresseerd in het verhaal als verhaal of ligt je belangstelling eerder bij de inhoud dan bij de vertelwijze? In ieder geval is het belangrijk duidelijk te maken hoe je te werk gaat. Niet alleen het behoud van betekenis, zoals jij die tenminste hoort en interpreteert, is cruciaal, maar ook het behoud van het mondelinge karakter in de tekst. Omdat de lezer het moet stellen met een tekst, kun je die tekst inderdaad best zo goed mogelijk laten ‘spreken’.

 

Automatische spraakherkenningstechnologie

Arjan van Hessen, Universiteit Utrecht/UTwente/Clariah /Telecats (m.m.v. Max Broekhuizen, VU)

 

Automatische transcriptie wordt al een tijd gezien als dé oplossing voor het tijdrovende handmatige transcriberen van gesproken content. Mits de kwaliteit van geluidsopname goed is, de sprekers niet te veel door elkaar praten en de gesproken spraak redelijk (grammaticaal) correct is (d.w.z. enigszins vloeiende zinnen), dan kan de automatische spraakherkenning (ASR) zinvol worden ingezet. Het voordeel van het gebruik van ASR is dat extra informatie verkregen wordt: pauzes tussen de woorden, amplitudeverloop. Doordat er bovendien een directe link is tussen het woord (tekst) en de spraak (audio) kan op ieder moment naar de oorspronkelijke opnamen gesprongen worden, waardoor de onderzoeker ook kan horen hoe iets gezegd werd. Hoewel de herkenning van de emotie van de spreker nog niet helemaal uitontwikkeld is, kan tegenwoordig ook automatisch een emotieschatting verkregen worden, hetgeen weer extra mogelijkheden biedt. Zeker als het om grote hoeveelheden materiaal gaat.

In de lezing zal verder worden ingegaan op de mogelijkheden die de huidige spraakherkenning biedt voor het transcriberen van gesproken content, de zaken die (nog) niet gaan en (kort) op dingen die je kunt doen wanneer je eenmaal (redelijk) goede transcripties hebt.

 

Call for proposals: Organise your own Huizinga Institute Masterclass, Workshop, Atelier or Seminar (ReMa/PhD level)

Application procedure: fill out our application form and send it to huizinga@uu.nl

Application deadline: 1 January 2020.

The Huizinga Institute offers Research Master students and PhD candidates , as well as senior members, the opportunity to organise a masterclass, workshop, Atelier or Seminar about a subject of their choosing within the field of cultural history. The proposed activities may take different forms, such as a research seminar with (international) experts or a more practice-oriented workshop in the (work)field, and may be aimed at any subdiscipline in the broad cultural historical field. For examples, see our page on workshops and masterclasses.

We are able to support several applications in this call and are looking for activities ranging from half a day to two days. Student organizers will receive ECTS credits for their activities as organisers.

To submit your proposal, please fill out the application form and send it to coordinator Annelien Krul (huizinga@uu.nl). She is also available to discuss options and answer any questions. Proposals will be reviewed by the Huizinga Institute’s Programme Team. Applicants will receive a response before 1 February 2020.