Select Page

The Huizinga Institute at the Historicidagen 2019

This summer, the Huizinga Institute takes part in the Historicidagen 2019 in Groningen (22-24 August). We will organize a round table discussion (in Dutch) and are present with a stand on the ‘Informatiemarkt’ from 22 to 24 August.

We welcome initiatives and ideas for the stand from PhD candidates, ReMa-students and senior members. If you would like to participate, please contact the Huizinga office (huizinga@uu.nl).

 

Huizinga’s ‘Rondetafeldiscussie’, Friday 23 August 2019, 16:00 – 17:30 uur

In de afgelopen veertig jaar heeft cultuurgeschiedenis een stormachtige carrière doorlopen. Waar in de jaren zeventig cultuur een ondergeschikte rol innam ten opzichte van politiek en economie, is de cultuurgeschiedenis aan het begin van de 21e eeuw niet meer weg te denken. De cultural turn en de vele parallelle turns die hierop volgden (spatial, transnational, material) hebben het landschap ingrijpend beïnvloed. Soms leidt dit zelfs tot de kritiek dat ‘cultuur’ al te dominant is geworden. Wat precies bindt de cultuurgeschiedenis als benadering? Wat heeft ze de huidige en nieuwe generaties historici precies te bieden?

In deze ronde tafel, georganiseerd door het Huizinga Instituut, de landelijke onderzoeksschool voor cultuurgeschiedenis, gaan experts hierover in debat, met elkaar, maar vooral ook met de deelnemers in de zaal. Naast vragen over wat cultuurgeschiedenis is of zou moeten zijn, zal er aandacht zijn voor de complexe verhouding met wereldgeschiedenis. Biedt een mondiaal perspectief nog ruimte voor de bestudering van lokale en regionale rituelen, conflicten en betekenisgeving, of is het bovenal een welkome verbreding voor een vaak al te westerse blik? Ook zal de uitwisseling van kennis binnen het veld aan de orde worden gesteld: wat kunnen (en moeten?) cultuurhistorici van de moderne tijd bijvoorbeeld nog leren van cultuurhistorici van de premoderne tijd? En vice versa?

Chair: Jan Hein Furnée

Discussants: Remieg Aerts, Inger Leemans, Judith Pollmann, Sophie van den Elzen