Select Page

Uitnodiging Projectgroep Egodocumenten: lezing door Koos-jan de Jager

Uitnodiging Projectgroep Egodocumenten Huizinga Instituut

Vrijdag 20 september 14.00 – 17.00

Locatie: zaal F2.11C van het Bushuis

Kloveniersburgwal 48, 1012 CX Amsterdam

Lezing door Koos-jan de Jager

Denken en schrijven over geloof en oorlogsgeweld. Religie in de Indonesische oorlog (1945-1950)

Geweld tijdens de oorlog in Indonesië tussen 1945 en 1950 staat volop in de belangstelling van wetenschappers en media. Religie is een belangrijk, maar onderbelicht aspect van deze oorlog. In deze lezing ga ik in op de religieuze ervaringen van Nederlandse militairen in Indonesië. Wat betekende geloof voor hen? Hoe gingen zij om met hun geloof te midden van oorlog en geweld? Hoe keken zij aan tegen religieuze diversiteit? Werd religie gebruikt om de oorlog te rechtvaardigen? Wat is eigenlijk de rol van religie in oorlogstijd? Om deze vragen te beantwoorden zijn egodocumenten essentieel. Zij bieden unieke inzichten in het geloofsleven van militairen en hun denken over God, kerk en oorlog. Aan de hand van een variëteit aan egodocumenten – van een persoonlijk verslag van de moord op een protestantse zendeling tot een brief van een Nederlandse militair die zijn dominee laat weten geen lid meer te willen zijn van de kerk – geeft deze lezing nieuwe inzichten in de oorlog in Indonesië.

Koos-jan de Jager is als promovendus verbonden aan het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) aan de Vrije Universiteit Amsterdam waar hij werkt aan een proefschrift over de rol van religie in de Indonesische oorlog, 1945-1950.

 

Inlichtingen en aanmelden (niet verplicht)

Rudolf Dekker

Van Breestraat 116 (boven)

1071 ZV Amsterdam

Email: rdekker123@gmail.com

 

 

 

Foto: Tropenmuseum