Select Page

Vacancy: Promovendus Nederlandstalige online Leescultuur en Jongeren – Utrecht University (DL: 12 June 2023)

De sectie Moderne Nederlandse Letterkunde van de Universiteit Utrecht is op zoek naar een gemotiveerde promovendus die onderzoek wil doen naar de rol van sociale media in het Nederlandstalige literaire landschap, met een nadruk op de dynamiek tussen jongeren, (online) leescultuur en het schoolvak Nederlands.

Projectbeschrijving:
Het doel van het project is om te onderzoeken op welke manieren sociale media een positieve rol kunnen spelen in het tegengaan van ontlezing en het vergroten van leesvaardigheid onder Nederlandstalige jongeren, onder andere via het schoolvak Nederlands op middelbare scholen. Het project richt zich op alle Nederlandstalige culturen binnen en buiten Nederland.
Centrale vraag in het project is: wat zijn positief werkende mechanismen achter de enorm invloedrijke en vaak commerciële boekenliefhebbersplatforms (zoals BookTok, BookTube, Bookstagram en Hebban)? En hoe kunnen die mechanismen worden ingezet in een educatieve context, waarbij de publieke waarden worden gewaarborgd die kenmerkend zijn voor niet-commerciële instituties?

  1. In de eerste onderzoeksfase zal de promovendus een literair-institutionele analyse maken van de rol van sociale media in het Nederlandstalige literaire landschap en deze koppelen aan empirisch onderzoek naar hoe jongeren deze media gebruiken. Op basis daarvan ontwerpt de promovendus mogelijk effectieve onderwijsinterventies.
  2. In de tweede fase van het onderzoek werkt de promovendus samen met scholen om de implementatie van de interventies te testen, resulterend in een adviesrapport voor scholen in het Nederlandse taalgebied.

Voor de complete vacature zie hier.