Select Page

Vacancy: Promovendus ‘How do Cities Make Women?’ – Utrecht Universities – DL: 2 June 2024

Wil je bijdragen aan onderwijsgelijkheid? Heb je een passie voor de vroegmoderne tijd? In dit project onderzoek je hoe steden de zelfontplooiing en identiteiten van vrouwen mogelijk maken.

Wat ga je doen?

De secties Cultuurgeschiedenis en Vroegmoderne Nederlandse Letterkunde van de Universiteit Utrecht zijn op zoek naar een gemotiveerde promovendus (m/v/x) die onderzoek wil doen naar de manier waarop vroegmoderne stedelijke infrastructuur vrouwen in staat stelde zich op te leiden en literaire en geleerde identiteiten te ontwikkelen.

In dit project onderzoek je hoe jonge vrouwen—die maar beperkt toegang hadden tot kennisinstituties zoals de universiteit—tot zelfontplooiing kwamen in de vroegmoderne stad (1500-1800). Centraal staat de zogeheten culturele infrastructuur in de Nederlandse Republiek: in vroegmoderne steden kwamen vrouwen in aanraking met salons, tuinen, bibliotheken, drukkerijen, geleerde huishoudens en culturele circuits in de breedste zin van het woord. Welke kansen tot zelfontplooiing boden deze culturele instituties en gemeenschappen aan vrouwen?

Aan de hand van een analyse van verschillende schrijvende vrouwen uit de Nederlandse Republiek identificeer je hoe en in welke mate de culturele infrastructuur in vroegmoderne steden hen in staat stelden om literaire en geleerde identiteiten te ontwikkelen. Hierbij ligt de nadruk op drie fases in hun leven:

 1. Welke vaardigheden konden vrouwen ontwikkelen in steden? (formatie)
 2. Wat voor media konden vrouwen aangrijpen om hun geleerde en literaire identiteiten uit te drukken? (uitdrukking)
 3. Hoe droeg de culturele infrastructuur in vroegmoderne steden bij aan de roem die vrouwen al dan niet konden verwerven? (erkenning)

Door te kijken naar een brede groep geleerde en literaire vrouwen uit verschillende Nederlandse steden (Utrecht, Middelburg, Deventer) werpt dit onderzoek een nieuw licht op de wisselwerking tussen gender en zelfontplooiing in de vroegmoderne samenleving. In bredere zin lever je een bijdrage aan maatschappelijke discussies over de lange geschiedenis van kansenongelijkheid in het Nederlandse onderwijs.

Het onderzoeksproject wordt begeleid door een interdisciplinair team van onderzoekers van het Onderzoekinstituut voor Geschiedenis en Kunstgeschiedenis (OGK) en het Instituut voor cultuurwetenschappelijk onderzoek (ICON) binnen de faculteit Geesteswetenschappen: dr. Richard Calisdr. Nina Geerdink en prof. dr. Arnoud Visser. Via de begeleiders heb je aansluiting bij het Utrecht University Centre for Early Modern Studies en het Descartes Centre evenals de sectorplanthema’s ‘Talen en culturen’ en ‘Erfgoed en identiteit’, en twee van de strategische thema’s van de UU, namelijk ‘Dynamics of Youth’ en ‘Institutions for Open Societies’.

Als je interesse hebt in vroegmoderne literatuur- en cultuurgeschiedenis en het belangrijk vindt aandacht te geven aan gemarginaliseerde groepen en de mechanismen die tot die marginalisatie geleid hebben, dan moedigen we je aan om te solliciteren op deze positie. Je krijgt de kans om je onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen, samen te werken met een dynamisch team en een waardevolle bijdrage te leveren aan interdisciplinair onderzoek en het onderwijs. Ook zijn er volop mogelijkheden om je eigen draai aan het onderzoeksproject te geven.

Als promovendus (AiO) kun je 10% van je vierjarige dienstverband besteden aan niet-onderzoek gerelateerde taken, zoals doceren. Let op, het is niet mogelijk om een basiskwalificatie onderwijs (BKO) te behalen tijdens je promotietraject.

Dit promotietraject is onderdeel van het interdisciplinaire PhD-programma van de faculteit Geesteswetenschappen van de UU en wordt gefinancierd door het bestuursakkoord tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de universiteiten.

Wat breng je mee?

Wat betreft kennis en ervaring heb je:

 • een met een goed resultaat behaalde onderzoeksmaster of master Cultuurgeschiedenis, Literatuurgeschiedenis, Literatuurwetenschap, Kunstgeschiedenis, Gender Studies of een aanverwante opleiding;
 • uitstekende onderzoekskwaliteiten (analytische kwaliteiten, theoretische kennis) en uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden in Engels en Nederlands;
 • kennis van de vroegmoderne cultuurgeschiedenis van de Republiek;
 • affiniteit met of interesse in onderzoek naar schrijvende vrouwen;
 • bereidheid om onderwijs aan de Universiteit Utrecht te verzorgen.

Ervaring met archiefonderzoek is een pre, evenals enige taalvaardigheid in Latijn en/of Frans. Mocht je een andere disciplinaire achtergrond hebben en toch enthousiast zijn over de vacature dan horen we ook graag van je. Bij vragen kan je eventueel ook van tevoren contact opnemen met onderstaande contactpersoon.

Tot de taken behoort:

 • uitvoeren van een onderzoeksproject op het hierboven genoemde onderzoeksthema;
 • voltooien van een proefschrift binnen vier jaar;
 • publiceren van enkele wetenschappelijke en populairwetenschappelijke artikelen (in overleg met begeleiders te bepalen);
 • in samenwerking met archieven en bibliotheken publieksactiviteiten verzorgen rond de thematiek van het project;
 • verzorgen van (beperkte hoeveelheid) onderwijs binnen de Bacheloropleidingen Geschiedenis en/of Nederlandse taal en cultuur.

Wat bieden wij?

Wij bieden:

 • een functie voor vier jaar;
 • een werkweek van 38 uur met een bruto maandsalaris van minimaal € 2.770,- tot maximaal € 3.539,- bij een fulltime dienstverband (schaal P van de cao Nederlandse Universiteiten);
 • 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%;
 • een pensioenregeling, gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof en flexibele arbeidsvoorwaarden op basis van de cao Nederlandse Universiteiten.

Naast de arbeidsvoorwaarden die zijn vastgelegd in de cao Nederlandse Universiteiten kent de Universiteit Utrecht een aantal eigen regelingen. Zo zijn er afspraken over professionele ontwikkeling, verlofregelingen, regelingen op het gebied van sport en cultuur en krijg je korting op software en andere IT-producten. Ook geven we je de ruimte om je arbeidsvoorwaarden uit te breiden via het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden. Zo stimuleren we je graag om te blijven groeien. Kijk voor meer informatie op werken bij de Universiteit Utrecht.

Sollicitatie

Als Universiteit Utrecht willen we een thuis zijn voor iedereen. We waarderen medewerkers met diverse achtergronden, perspectieven en identiteiten, onder andere op het gebied van culturele, religieuze of etnische achtergrond, gender, seksuele oriëntatie, functiebeperking of leeftijd. We streven naar een veilige en inclusieve omgeving waarin iedereen kan floreren en waaraan iedereen kan bijdragen.

Heb je interesse om te solliciteren? Stuur dan de volgende documenten op via de sollicitatieknop:

 1. je motivatiebrief;
 2. je cv;
 3. een geschreven stuk in het Nederlands of Engels waaruit jouw schrijfvaardigheid en analytisch vermogen blijkt (liefst een scriptie, maar een paper of essay mag ook).

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in Utrecht op 14 juni 2024. De voorziene startdatum voor de positie is 1 september 2024.

Uiterlijk reageren op 2 juni 2024.