Vacature: datamanager met affiniteit voor historische persoons- en plaatsnamen

Het ERC Consolidator-onderzoeksproject SKILLNET (Sharing Knowledge In Learned and Literary NETworks) (UU) zoekt per direct een datamanager.  We hebben iemand nodig die voor 2 of mogelijk 3 dagen in de week de 2 postdocs en 2 promovendi kan bijstaan in het overzetten van papieren gegevens in Excelsheets en het opschonen van persoons- en plaatsnamen door basaal onderzoek in bronnen, maar ook met behulp van OpenRefine. Het gaat om een 0.4 fte aanstelling, wellicht op te hogen tot 0.6 fte, tot juli 2022.

We vragen iemand met affiniteit met historische namen die ervaring wil opdoen met grote prosopografische databestanden uit de 16e, 17e en 18e eeuw.

Belangstellenden wordt verzocht z.s.m. een motivatiebrief en een CV van 1 pagina te sturen aan r.o.buning@uu.nl, o.v.v. ‘datamanager’.

The ERC Consolidator research project SKILLNET ( Sharing Knowledge In Learned and Literary NETworks) (UU) seeks to appoint as soon as possible a data manager. We are looking for someone who is available for 2 or perhaps 3 days a week, to assist 2 postdocs and 2 PhD student in transforming paper data into Excel sheets and in cleaning up proper names and place names by basic research into historical sources, but also with the help of OpenRefine. The contract would be for 2, perhaps 3 days a week, until the end of the project, i.e. July 2022.

Do you have affinity with historical names and do you want to gain experience in prosopographical data sets from the 16th, 17th and 18th centuries? Please send an email in which you outline your motivation, accompanied with a 1 page CV to r.o.buning@uu.nl, with the word ‘data manager’ in the subheading.