Select Page

Vacature: Stageplaats KDC voor ordening fotoarchief María de las Nieves de Braganza – DL: 31 Oktober

 

Stageplaats  KDC voor ordening fotoarchief  María de las Nieves de Braganza

Maria de las Nieves de Braganza (1852-1941) was de dochter van de koning van Portugal en trouwde met Alfonso Carlos de Borbón en Oostenrijk, troonpretendent van Spanje, Frankrijk en Navarra. Zij vergezelde haar man tijdens de Carlistische veldtochten. Tijdens haar leven maakte ze daarnaast 40.000 foto’s van haar wereldreizen, o.a. in Europa, Siberië, de Verenigde Staten en Zuid-Amerika; ze schreef hierover ook in haar dagboeken.

De fotocollectie is gedigitaliseerd en de taak van de stagiair is om een inventaris te maken van de collectie zodat het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) aan de Radboud Universiteit in Nijmegen ze kan archiveren ten behoeve van onderzoekers. Onderdelen daarvan zijn een beschrijving van de onderwerpen, een voorstel voor indeling in categorieën, een relatie leggen met de dagboeken en de noodzakelijke informatie voor een inleiding inventariseren. Met dit overzicht kan het materiaal verder ontsloten worden t.b.v. onderzoekers van toerisme, gender, biografiestudie (ook al is dit onderzoek zelf geen onderdeel van de stage).

Het KDC (www.ru.nl/kdc) is een archief en documentatiecentrum voor het Nederlands katholicisme gevestigd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. De Bourbon collectie is recent toegevoegd aan de collectie van het KDC en vormt een waardevolle aanvulling wat betreft de internationale diversiteit van de bronnen en de geleidelijke internationalisering van het KDC. De werkplek is bij het archiefdepot aan de Heyendaalseweg 141 in Nijmegen. De praktische werkzaamheden worden begeleid door de archivaris van het KDC.

  

Periode

Drie maanden (4 dagen per week), Locatie KDC te Nijmegen. Bij voorkeur met ingang van 1 januari 2022.

Je kunt solliciteren door een motivatiebrief met cv te sturen voor 31 oktober 2021 naar de directeur van het KDC hans.krabbendam@ru.nl . Het is verstandig om eerst een goed beeld van het project te krijgen en een keer telefonisch te overleggen.

 

De beoogde kandidaat:

is een BA 3 of (Research) MA- student geschiedenis, cultuurwetenschappen of Spaanse taal en cultuur (of MA honours student), met belangstelling voor fotocollecties en enige ervaring met onderzoek. De kandidaat kan zelfstandig en volgens planning werken. Leesvaardigheid in het Spaans is een pré, maar geen vereiste.

 

Vergoeding: 750 euro voor de hele stageperiode bij volledige werkweek

Begeleiding

De begeleiding is in handen van prof. dr. Brigitte Adriaensen, hoogleraar Spaanse taal en cultuur, KDC-directeur dr. Hans Krabbendam, en drs. Marieke Smulders.